måndag 20 februari 2017

Kd:s HBT-politik är ännu diskriminerande.


2015 beslutade Kristdemokraterna på sitt riksting (kongress) att bli för nuvarande jämlika adoptionslag för sam- och olikkönade par. Partiordföranden Ebba Busch Thor var personligen drivande för att de skulle lämna sin gamla diskriminerande attityd. Men partiet är tyvärr ännu emot att kvinnor i samkönade relationer får bli inseminerade vid kliniker. Kd är också emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion. Det meddelar Mia Widell, kommunikationschef, i ett mail.

Flera kristdemokratiska och konservativa partier i Västeuropa är för att lesbiska kvinnor får bli inseminerade vid kliniker.

För några veckor sedan kontaktade jag kd om inseminationer för lesbiska kvinnor och införande av en könsneutral föräldraskapspresumtion.
.... Civilutskottet i riksdagen har börjat behandla betänkandet Familjerätt. Betänkandet ska justeras 2 mars och därefter blir det debatt och omröstning hos riksdagen i sin helhet. Med anledning av det vill jag få det utrett om vad Kristdemokraterna tycker 2017 om två reformer. Genom att bli för en jämställd adoptionslag visade kd 2015 att partiet blivit mer inkluderande och distanserat sig från tidigare homofientlighet. Partiet bör även förnya sig när det gäller inseminationer om kd vill värna lika rättigheter. Det betyder inte kd och de flesta av oss i HBTQ-rörelsen måste bli ense om allt. Vi tycker olika om altruistiskt surrogatmödraskap, att ett barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare etc. Där kan vi vara ense om att var oense. När det gäller inseminationer för lesbiska kvinnor är det dock en reform som även kd utifrån sina värderingar bör kunna bli för. De kristdemokratiska partierna i Nederländerna (bl.a. CDA) och Belgien är sedan många år positiva till det, även konservativa regeringspartiet Tory i Storbritannien och kristdemokratiska Fine Gael på Irland....

För något år sedan var meddelandet från kd att partiet ännu var principiellt emot att lesbiska kvinnor har möjlighet att bli inseminerade vid kliniker.(infördes 2005) men att kd har accepterat reformen och inte vill avskaffa den. Samt att kd ännu vara emot en könsneutral lag om föräldraskapspresumtion. Alltså att göra det enklare för gifta lesbiska par där en av dem blivit inseminerad vid en klinik att därefter snabbt förbättra barnets trygghet med två juridiska föräldrar. En utredning 2007 föreslog att barnets biologiska pappa tillsammans med barnets biologiska mamma ska kunna bli juridiska vårdnadshavare om alla parter är ense om det.  Men oftast är den biologiska pappan en anonym spermadonator. Om barnets biologiska mamma skulle avlida eller i övrigt förlora förmågan att vårda sitt barn blir det en synnerligen svår situation för det barnet som då riskerar inte ha någon juridisk vårdnadshavare. Idag finns en faderskapspresumtion för gifta olikkönade par om en kvinna blivit inseminerad vid en klinik.

Det finns dock som bekant olika åsikter inom kd om de här reformerna. Alla barnrättsorganisationer i Sverige är idag för homoadoptioner med motiveringen att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra. I princip all forskning visar detsamma.

Vad tycker kd idag?

1. Möjlighet för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Svarsalternativen är "ja", "möjligen" och "nej".

2. Införa en könsneutral föräldraskapspresumtion för gifta par. Svarsalternativen är "ja", "möjligen" och "nej"....
Kd:s HBT-politik är ibland diskriminerande.

Mia Widell mailade bl.a. följande häromdagen.
.... Vi har inte ändrat vår ståndpunkt sedan tidigare gällande dessa frågor, utan kvarstår som tidigare Så nej och nej är svaret på frågorna, ingen förändring alltså....
Kristdemokraterna har utvecklats positivt inom HBT-politiken senaste 10 åren. 2016 deltog de för första gången som parti vid prideparaden i Stockholm. Men här förtjänar de skarp kritik. Att lesbiska par skulle vara sämre föräldrar generellt än olikkönade par har inget stöd i forskningen. Vi i HBTQ-rörelsen bör fortsätta dialogen med kd. Partiet bör även framåt få vara med vid Pride-evenemang. Men vi måste också vara tydliga med att deras politik ibland är diskriminerande och fel.

S-mp-regeringen bör lämna ett lagförslag 2017 om en könsneutral föräldraskapspresumtion. Som oppositionspartier argumenterade s och mp våren 2014 (reservation 3 i betänkandet från riksdagens civilutskott) för att en könsneutral föräldraskapspresumtion skyndsamt borde införas. Så blev det inte trots att de två partier bildade regering senare samma år.

Fakta.

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ännu principiellt emot att kvinnor i samkönade relationer får bli inseminerade vid kliniker. Sd vill avskaffa reformen medan kd sedan 2014 accepterat den. När kvinnor i samkönade relationer får bli inseminerade vid kliniker är sd:s attityd "möjligen" till att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion, kd är däremot alltså emot den reformen. Övriga riksdagspartier är positiva till båda reformerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar