lördag 4 februari 2017

Mp har skärpt till sig emot muslimsk konservatism och hedersrelaterat våld.


April-maj 2016. Gullande med reaktionära muslimer.

Media granskade äntligen Miljöpartiet på allvar och avslöjade att delar av det var påverkat av kulturrelativism, alltså att acceptera saker som är emot de egna värderingarna med motiveringen att en människa är från en annan kultur. Kopplingar mellan en del mp-politiker och den fascistiska, HBTQ-fientliga, anti-semitiska och sexistiska ideologin islamism. Och det av det av de två språkrören som blev omvalt vid kongressen i maj, Gustav Fridolin (bilden), försökte fegt nog bara släta över problemen.

Februari 2017. Kamp mot (bl.a. muslimska) reaktionära värderingar.

Från en artikel idag i  Dagens nyheter.
– Är det så att man upplever att man har problem med att ha pojkar och flickor tillsammans så ska man ta tag i de problemen, inte undvika dem genom att helt enkelt skilja könen åt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP), till SR Ekot. Förbudet skulle innebära att skolor inte regelmässigt och över tid får dela upp pojkar och flickor, utan endast undantagsvis och under särskilda förutsättningar. Hur det ska skrivas in i läroplanen får Skolverket i uppdrag att fundera ut....
Debatten har startats efter att det avslöjats att hälften av de svenska  muslimska friskolorna har könsindelade grupper inom ämnet idrott med motiveringen att vissa flickor annars inte skulle vara med. Absurt nog har Skolverket accepterat det argumentet hittills. Även hos en svensk konservativt kristen skola (driven av samfundet Plymouthbröderna) är idrotten könsuppdelad.

Regeringskansliet ska tillsammans med Malmö, Stockholm och Göteborg göra kartläggningar av hedersrelaterat våld.

Demokrati- och HBTQ-ansvariga ministern Alice Bah Kuhnke (mp) hade tillsammans med Malmös kommunalråd för mänskliga rättigheter, Nils Karlsson (mp) en debattartikel i Sydsvenskan för någon månad sedan om kampen emot hedersrelaterat våld. Den publicerades även på regeringens hemsida. När hedersrelaterat våld tidigare debatterats i riksdagen har mp-representanter absurt nog ofta varit tysta men partiets HBTQ-politiska talesperson, Annika Hirvonen var äntligen tydlig där december förra året. S och mp som styr Malmö har tidigare vägrat genomföra en kartläggning av hur vanligt hedersrelaterat våld är i staden. De två partierna har nu dock vänt och ska tillsammans med regeringskansliet, Stockholm och Göteborg göra en sådan analys.

Genuint ny policy eller bara taktik.

Är det här "Nya miljöpartiet"? Ett parti som tar fighten emot ultra-konservativa värderingar, må det vara från frikyrkliga, katoliker, muslimer, sverigedemokrater eller någon annan grupp. Som fokuserar på individen och aldrig bortförklarar något med hänvisning till kultur. Det vore synnerligen positivt.

Eller handlar det bara om taktik? Alltså att kulturrelativismen och naiviteten inför islamismen ännu finns kvar i betydande delar av mp men att det nu handlar om att rädda kvar partiet i riksdagen 2018. Att innehållet bara paketeras om.

Mp bör värna värderingar emot kulturrelativism.

Mitt tips är att båda förklaringarna är giltiga. Vid avslöjandena förra våren verkade många mp-politiker inte ens känna till hur långt mp-ledningen, en del partistyrelseledamöter och vissa lokalavdelningar varit beredda att kompromissa bort värderingar som jämställdhet i ivern att vara "mångkulturella". Deras kritik har säkert varit genuin. En del andra i partiet kan ha påverkats av debatten i media och internt och fattat att kulturrelativism inte är ok. De förtjänar skarp kritik för att de varit senfärdiga. Sedan finns det givetvis också hos partiledningen och andra en taktisk aspekt.

Det avgörande är att Miljöpartiet fattar att det här inte handlar om någon "quick fix" med några utspel i media och något lagförslag. Inte om någon taktik för att partiet ska klara 4-%-spärren 2018. Förtroendet för mp har - med rätta- påverkats negativt hos många. Det handlar om att mp ska värna centrala värderingar som jämställdhet, HBTQ-rättigheter, rätten att göra satiriska teckningar av Jesus, Moses, Muhammed etc och kamp emot rasism, även antisemitism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar