tisdag 28 juli 2015

V vill införa könsneutrala personnummer.

Hans Linde, Vänsterpartiets HBTQ-politiske talesperson, hade igår en debattartikel i Svenska dagbladet. Jag har mailat Linde för att han ska utveckla vad v egentligen tycker. Från hans artikel.
I Argentina och Malta har man avskaffat alla krav vid ändring av juridiskt kön. Vänsterpartiet vill gå samma väg. Låt varje individ själv bestämma sitt juridiska kön och gör ändring av juridiskt kön till en administrativ fråga. Vi vill även att Sverige tar fram könsneutrala personnummer..... Vi vill se en grundläggande översyn av all familjelagstiftning för att göra den könsneutral. Vi vill också ge Skatteverket och Socialstyrelsen uppdrag att omgående garantera att det är våra behov, inte våra juridiska kön, som styr tillgången till hälsovård.....Vi behöver samtidigt avskaffa dagens 18-årsgräns för ändring av juridiskt kön och könskorrigerande vård. Det måste vara individens behov som styra vem som får vård. Det är orimligt att en 17-årig transperson inte kan få den vård hen behöver för att lagstiftare satt upp en åldersgräns.
När det gäller att v vill genomföra en översyn är det förmodligen just som konsekvens av att sterilitetskravet för något år sedan togs bort i könstillhörighetslagen. Hans Linde kommenterar.
Det stämmer. När det kommer till familjelagstiftningen är det också en viktig feministisk fråga. Vi vill se ett jämställt föräldraskap och då ser vi ingen anledning att göra skillnad på fäder och mödrar i lagstiftningen. Det rimliga är att tala om föräldrar. Det är ju också viktigt ur ett hbtq-perspektiv, regnbågsfamiljer kan se på massa olika sätt och då kan det vara bra att lagstiftningen anpassas till det och blir köns- och antalsneutral.
Könsneutrala personnummer.

Debatten om att införa könsneutrala personnummer har flera perspektiv. Det handlar om rätten för individer att slippa bli registrerade som ett av två kön å ena sidan. Möjlighet att enkelt ta fram könsindelad statistik för att avslöja ojämställda strukturer å andra sidan.
De allra flesta länder har könsneutrala personnummer, men klarar ändå av att göra könsuppdelad statistisk. Vi vill att man samtidigt som man inför könsneutrala personnummer också utreder hur man i framtiden kan föra könsuppdelad statistik.
Avskaffande av villkor för att få byta kön juridiskt.

I lagen om fastställande av könstillhörighet idag finns följande krav förutom 18-årsgränsen för att få byta kön juridiskt.. "1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet, 2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet, 3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden". V vill alltså avskaffa de tre kraven för att få byta kön juridiskt?
Ja.
Bör det enligt v finnas begränsningar i lag eller praxis hur ofta en person ska kunna byta kön juridiskt inom en viss tidsperiod?
Vi har inte diskuterat det.Vår utgångspunkt är att det ska vara lika lätt att byta juridiskt kön som att byta namn. Jag har personligen svårt att se att det skulle uppstå problem med personer som ändrar juridiskt kön ofta.
Åldersgränser.

Sedan tidigare vill Vänsterpartiet avskaffa åldersgränsen helt för juridiska könsbyten. Där finns inga otydligheter. Den utredning som i början av det här året publicerades om juridiska könsbyten för minderåriga föreslog.

1. Att det ska vara möjligt byta kön juridiskt från 12 års ålder. V tycker där att det inte ska finnas någon åldersgräns.
2. Att 15-17-åringar ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavarnas godkännande. Är v för att minderåriga ska kunna byta kön juridiskt utan vårdnadshavarnas godkännande och i så fall från vilken ålder?
3. Att 15-17-åringar med vårdnadshavares och läkares godkännande i vissa fall ska kunna genomgå könskorrigeringar av sin kropp (operationer etc). Vill v precis som utredningen att åldersgränsen ska vara 15 år eller är ni för en annan åldersgräns?
Vi tycker att utredningen är ett steg i rätt riktning. Men vårt mål är att åldersgränserna avskaffas helt. Vi har inte diskuterat frågan om när eller om vårdnadshavare ska godkänna. Vår utgångspunkt är att det måste finnas en flexibilitet i lagstiftningen där man kan utgå från den enskildes behov och göra individuella bedömningar.
Mina kommentar till Vänsterpartiets nya förslag.

Vänsterpartiet tar nu ställning för en trans-politik som är nästan identisk med den från RFSL. Jag är verkligen inte entydigt för alla förslagen men det som är intressant är att v nu skaffar sig en politik som vill gå betydligt längre jämfört med lagarna idag. Mitt tips är att det kommer leda till en välbehövlig diskussion bland flera andra riksdagspartier. I synnerhet utmanas nu Miljöpartiet som historiskt ofta varit först med att lämna förslag till nya HBT-reformer, i viss konkurrens med just Vänsterpartiet men också Folkpartiet ibland

När det gäller utredningsförslaget från februari 2015 ställer jag mig själv bakom dem med förtydligandet att medicinska könskorrigeringar för 15-17-åringar bör tillåtas ytterst restriktivt. Men det kan finnas undantag där det är motiverat med en sådan dispens.  Förslaget om införande av könsneutrala personnummer är intressant. Det är ju så att de flesta länder inte har personnummer men de har trots det juridiska kön och kan göra könsindelad statistik.

När det gäller att Sverige ska kopiera den långtgående frihet som Argentina och Malta skaffat tror jag det just nu är viktigast att utvärdera den reform som genomfördes häromåret där bl.a. sterilitetskravet avskaffades. Utredningen om ofrivillig barnlöshet (den ska lämna sin rapport i början av 2016) ska granska just om det behövs några följdförändringar i nuvarande familjerättsliga lagar. Men på sikt lär även Sverige gå åt det håll som Argentina och Malta beslutat om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar