tisdag 14 juli 2015

Regeringen planerar inte att 2015 starta utredning om tredje juridiskt kön.


S-mp-regeringen har inte några konkreta planer att starta utredningar om införande av ett tredje juridiskt kön eller att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare. Det meddelar Linnéa Brossner, rättssakkunnig vid justitiedepartementet.
Tack för ditt mejl om införande av ett tredje juridiskt kön och möjligheten för barn att ha fler än två vårdnadshavare. Det pågår för närvarande inte något arbete med att tillsätta en utredning om införande av ett tredje juridiskt kön eller möjligheten för barn att ha fler än två vårdnadshavare. När det gäller frågan om fler än två vårdnadshavare kan nämnas att det pågår en utredning, 2014-års vårdnadsutredning, som har i uppdrag att undersöka hur reglerna om vårdnad, boende och umgänge fungerar i praktiken och ta ställning till om de behöver ändras för att stärka barnrättsperspektivet. Regeringens fokus ligger alltså i nuläget på att förbättra de befintliga reglerna om vårdnad, boende och umgänge.
Här är det mail jag tidigare sänt till regeringen om de två reformerna.
1. Att tillåta individer att tillhöra ett tredje juridiskt kön.

En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland och Pakistan har delvis infört möjligheten (bl.a. när det gäller pass) men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön, Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt.

RFSL arrangerade inför riksdagsvalet en partiledardebatt 1 augusti 2014. Aftonbladets sändning av den finns ännu kvar. Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven förklarade i partidebatten att han vill utreda införande av möjligheten att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Socialdemokraterna HBT-politiske talesperson Jonas Gunnarsson bekräftade någon dag senare att det är Socialdemokraterna officiella åsikt, en sådan utredning är också Folkpartiet positivt till. Bland riksdagspartierna har sedan tidigare Miljöpartiet och Vänsterpartiet tagit ställning för reformen. Införande av ett tredje juridiskt kön kan tyckas vara en utopi idag men det var också en könsneutral äktenskapslag för 20 år sedan. Det kan möjligen finnas administrativa problem men partierna bör också rannsaka sina värderingar om vad det är som är så hotande om en liten grupp av människor skulle få möjlighet att få tillhöra ett tredje juridiskt kön. En parlamentarisk utredning bör tillsättas snarast möjligt om reformen.

Planerar s-mp-regeringen att 2015 tillsätta en sådan utredning?

2. Införande av möjlighet för fler än två vårdnadshavare för barn.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tagit ställning för den här reformen. Och Stefan Löfven meddelade i RFSL:s partiledardebatt att en utredning av reformen bör startas. Tyvärr är det inget borgerligt parti som ännu är positivt till reformen men erfarenheter visar att när väl rapporter från utredningar är på plats är det vanligt att partier blir mer positiva.

Familjer är olika. Det håller de flesta med om - i teorin. Även om den här reformen inte bara skulle påverka samkönade familjer skulle det nog få störst effekt inom den gruppen. Det kan handla om ett lesbiskt par där en av kvinnorna blivit inseminerad med sperma från en man som vill vara engagerad som pappa åt barnet. Idag får en sådan familj problem om de vill att alla tre ska ha juridiska rättigheter. Det här är en kontroversiell reform och en av orsakerna till det är nog oro för att det skulle vara "månggifte light". Men det är ju inte det som är poängen, utan att få det att fungera mer praktiskt för vissa familjer. Irlands regering (bestående av ett borgerligt och ett socialdemokratiskt parti) har 2014 lämnat ett förslag om att barn ska kunna få upp till 4 vårdnadshavare om det bedöms vara till barnets bästa. Viktigt att förtydliga att det ska vara en domstol som beslutar om ett barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare och utgångspunkten ska givetvis vara det som domstolen bedömer vara barnets bästa.

Planerar s-mp-regeringen att 2015 tillsätta en sådan utredning?
Givetvis kan en ny regering inte starta samtliga utredningar den är positiv till direkt eller ens året därefter. Regeringskansliet har begränsat med utredningsresurser både när det gäller pengar och personal. Men både s och mp argumenterade före riksdagsvalet för att om de vann valet skulle de försöka införa möjlighet för barn att få fler än två vårdnadshavare och utvärdera ett tredje juridiskt kön. Utredningar om båda reformerna bör startas 2016.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar