tisdag 7 juli 2015

Könsneutral föräldraskapspresumtion införs förmodligen först 2018.För några dagar sedan mailade jag regeringen om könsneutral föräldraskapspresumtion. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra.

En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Från mitt mail till regeringskansliet.
S-mp-regeringen bör göra vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet lovade våren 2014. Att så snabbt som möjligt återkomma (om de fick bli regeringspartier) om att lämna först en lagrådsremiss och sedan en proposition (regeringsförslag) om en könsneutral föräldraskapspresumtion.... Planerar regeringen låta utredningen om ofrivillig barnlöshet lämna ett separat förslag före december 2015 om införande av en lag om könsneutral föräldraskapspresumtion?

S och mp sviker tidigare löfte.

Linnéa Brossner, rättssakkunnig i justitiedepartementet, har svarat följande.
Tack för ditt mejl om Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet. Jag arbetar på den enhet som har ansvar för utredningen och har fått i uppdrag att besvara din fråga. Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet har i uppdrag att bl.a. ta ställning till om föräldraskapet för den kvinna i ett samkönat äktenskap eller samboskap som inte har fött barnet ska kunna fastställas även i de fall assisterad befruktning har skett utomlands eller i egen regi. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2016. Jag kan även nämna att regeringen har för avsikt att under året tillsätta en utredning i syfte att bland annat se över möjligheterna att modernisera reglerna om faderskap och föräldraskap.
Det är alltså tydligt att regeringen inte planerar att den del som handlar om könsneutral föräldraskapspresumtion ska lämnas tidigare än övriga delar. Och utredningen har alltså - igen - fått förlängd tid att jobba, senast februari 2016 ska den lämna sin rapport. Det betyder att en lag om en könsneutral föräldraskapspresumtion förmodligen införs först 2018. S och mp sviker därmed tydligt sitt löfte de båda partierna gav före valet 2014 om att en sådan lag bör införas så snabbt som möjligt.

Viktigt modernisera lagarna om faderskap.

Att regeringen planerar tillsätta en utredning om faderskap och föräldraskap är positivt men den får givetvis inte användas för att ytterligare fördröja processen att införa en lag om könsneutral föräldraskapspresumtion. Nuvarande lagar om faderskap är från en period då kärnfamiljen närmast var självklar, könsrollerna tydliga och att ett olikkönat par som bodde ihop också var gifta. Det handlar bl.a. om att förenkla processen för faderskap för en man som bor ihop med en kvinna utan att de är gifta. Men det är också viktigt att en man som betraktar sig som far till ett barn ska ha rätt att få ett test gjort - även om mamman motsätter sig det. Idag startar i den situationen ofta en lång och krånglig process.

2 kommentarer:

  1. Jag håller verkligen inte med om allt du säger men jag är imponerad över det arbete du lägger ned och hur påläst du är. Det vill jag ge min eloge till./F.

    SvaraRadera