torsdag 30 juli 2015

Sd vill avskaffa två reformer.
4. Partiernas åsikter om reformer som riksdagen redan sagt ja till.

Notera att Sverigedemokraterna först 2010 blev riksdagsparti och är därför inte med i listningen av partier som röstat emot reformer trots att partiet var negativa till många av dem när de infördes.

1. En könsneutral äktenskapslag, alltså en gemensam äktenskapslag för samkönade par och olikkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2009. Kd röstade nej.
2015 Sd är principiellt tveksamt till reformen men vill inte avskaffa den. Kd vill istället ha en könsneutral civilrättslig giftermålslag. Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill istället ha en köns- och antalsneutral samlevnadslag. Piratpartiet vill istället ha en antalsneutral äktenskapslag. Övriga partier är  för reformen.

2. Närståendeadoptioner för samkönade par.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. Kd röstade nej
2015 Alla partier är för reformen.

3. Internationella homoadoptioner.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej
2015 Sd och kd är principiellt emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen. 

4. Insemination för lesbiska kvinnor vid kliniker.

Riksdagen sa ja till reformen 2005. Kd röstade nej
2015 Sd och kd är principiellt emot reformen. Sd vill avskaffa reformen medan kd accepterat den. Övriga partier är för reformen.  . 

5. Avskaffat sterilitetskrav för att få byta kön juridiskt. 

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2015 Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

6. Transsexuella får spara könsceller för att efter ”könsbytesoperationen” kunna bli biologiska föräldrar.

Riksdagen sa ja till reformen 2013. Sd röstade nej.
2015 Sd är principiellt emot reformen men har accepterat den. Övriga partier är för reformen.

7. Förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen kapitel 2.

Riksdagen sa ja till reformen 2010. Sd röstade nej till grundlagsförslagen i sin helhet men argumenterade inte explicit emot den del som handlade om diskrimineringsförbud p.g.a. sexuell läggning.
2015 Alla partier är för reformen.

8. Lag mot diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet.

Riksdagen sa ja till reformen 2008. Alla partier röstade ja.
2015 Alla partier är för reformen

9. Lagen om hets mot folkgrupp ska skydda homosexuella och bisexuella.

Riksdagen sa ja till reformen 2002. M och kd röstade nej. Kd var för att hetslagen ska skydda homosexuella och bisexuella men ville att man ska göra ett undantag för religiösa samfund ”i predikosituationer”.
2015 Alla partier är för reformen.

10. HBT-flyktingar ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen

Riksdagen sa 2006 ja till att personer som blir förföljda p.g.a. sin sexuella läggning ska kunna få asyl enligt Genevekonventionen. Alla partier röstade ja.
2015 Alla partier är för reformen. Sd vill dock att flyktingpolitiken generellt ska bli betydligt mer restriktiv vilket även påverkar de människor som söker asyl därför att de är förföljda p.g.a. sin sexuella läggning och/eller  könsidentitet.

Slutord.

Det här är alltså en rapport om vad 10 partier 2015 har för åsikter om HBT-reformer. Givetvis är det flera saker som avgör HBT-väljares partisympatier. Det här kan dock ge information om vilka partier som är HBT-vänliga och vilka som  inte är det.

Bengt Held
Malmö
Juli 2015

Källor.

Utskottsbetänkanden i riksdagen.
Voteringsprotokoll i riksdagen 
Motioner från olika partier och riksdagsledamöter
HBT-föreningars hemsidor
Partiernas hemsidor
Mail- och telefonkontakter med politiker från olika partier 

Referenspersoner för partierna.

Socialdemokraterna Jonas Gunnarsson
Moderaterna Olof Lavesson
Sverigedemokraterna Per Ramhorn
Miljöpartiet Annika Hirvonen
Centerpartiet Anders W Jonsson
Vänsterpartiet Hans Linde
Folkpartiet Barbro Westerholm
Kristdemokraterna Mia Widell
Feministiskt initiativ Jonas Göthner
Piratpartiet Troed Sångberg

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar