måndag 6 juli 2015

Mp vill införa en antalsneutral samlevnadsbalk och avskaffa äktenskapslagen.


Miljöpartiet vill avskaffa lagarna om äktenskap och samboskap och ersätta dem med en antalsneutral samlevnadslag som även ska omfatta kompisar eller släktingar som bor ihop och har gemensam ekonomi. Det meddelar partiets nya HBTQ-politiska person, Annika Hirvonen (bilden).

Partiet röstade redan på sin kongress 2007 för en motion om att staten juridiskt bör införa antalsneutrala alternativ när det gäller relationer. Vad kongressbeslutet egentligen betydde fanns det olika åsikter om bland mp-politiker då.

Grön ungdom argumenterade i en motion inför partiets kongress för några veckor sedan för att "äktenskapsbalken och sambolagen utreds och omarbetas för att göras antalsneutrala" samt att det bör arbetas fram ett förslag till juridiskt samlevnads-alternativ för bl.a. kompisar och släktingar som lever i en "egendomsgemenskap". Partistyrelsen problematiserar tillåtande av månggifte "att lagen inte tillåter äktenskap med fler än två personer beror bl.a. på en målsättning att skydda svagare part", förmodligen syftar de på månggifte i extremt patriarkala relationer. Dock är partistyrelsen principiellt positiv.
Både frågan om antalsneutralitet och andra samlevnadsformer togs upp i en motion som bifölls av kongressen 2007. Partilinjen ligger alltså redan i linje med motionärernas förslag, varför partistyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad. Försöken att få politiskt stöd för utredningar i denna riktning har dock inte lyckats. Partistyrelsen bedömer att detta inte är prioriterat under den här mandatperioden. Partiet kommer givetvis ändå att driva partilinjen i de olika fall där frågan kan föras framåt.
Mp första riksdagspartiet som är för antalsneutral samlevnadslag.

Jag kontaktade för några dagar sedan mp för att det ska bli tydligt vad partiet egentligen tycker idag. Från mitt mail.
Med anledning av det vill jag fråga vad Miljöpartiet idag officiellt som parti tycker om att göra äktenskapslagen antalsneutral, alltså att tillåta månggifte. Är mp för det? Det handlar även om sambolagen bör bli antalsneutral. Är mp för det? Tycker mp som parti att även kompisar och släktingar som har gemensam ekonomi bör omfattas av lagen?
Annika Hirvonen svarade.
Vad gäller antalsneutralitet är Miljöpartiet för att det ska vara möjligt för fler än två, och andra än de som har kärleksrelationer att ha samma ekonomiska trygghet som dagens äktenskap innebär. Vi har inte formulerat det som att dagens äktenskapsbalk och sambolag ska bli antalsneutrala utan att de snarare bör ersättas med en samlevnadsbalk. Men innehållsmässigt är avsikten i stort densamma.
Först tycker jag det är bra att mp inte är för att tillåta månggifte. Det finns en betydande risk att det skulle förstärka patriarkala strukturer bland människor från kulturer där en man får ha flera fruar.

Jag är för att en antalsneutral sambolag utreds.

Miljöpartiet är alltså (precis som Feministiskt initiativ) för att avskaffa nuvarande lagar för äktenskap och samboskap och ersätta dem med en antalsneutral samlevnadslag. Jag själv vill behålla äktenskapslagen (för två personer) men är positiv till att utreda någon typ av antalsneutral samlevnadslag som komplement. Orsaken till att jag tycker äktenskapslagen ska vara kvar är därför att många faktiskt vill ingå officiella äktenskap och bör få göra det eftersom det inte försämrar för andra. Idag finns även en sambolag som automatiskt gäller om två personer bor ihop i en stadigvarande kärleksrelation.

Däremot finns det alternativa familjetyper, som polyrelationer (fler än två har en kärleksrelation) men det kan också vara två eller flera kompisar eller släktingar som vill ha någon typ av juridisk ram. Om en sådan lag bör införas och vilka den i så fall ska inkludera bör noggrant utvärderas. I den delen håller jag med mp om att nuvarande samlevnadslagar har brister.

Övriga riksdagspartier är emot en antalsneutral äktenskapslag och inget av dem är för att sambolagen ska omfatta även kompisar och släktingar som bor ihop och har gemensam ekonomi. Piratpartiet är för en antalsneutral äktenskapslag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar