lördag 2 maj 2015

Turkiet tvingas betala skadestånd till transsexuell person som blivit tvångssteriliserad.9 april lämnade Maj Karlsson (v) en fråga till regeringen om skadestånd åt transsexuella som blivit tvångssteriliserade.
.... Nyligen kom en dom från Europadomstolen som fastslog att det var fel av den turkiska staten att kräva att en person som behövde könskorrigerande vård först skulle sterilisera sig. Turkiet tvingas nu betala skadestånd till personen. Europadomstolen har ansett att det inte ska ställas krav på sterilisering för ett så stort och oåterkalleligt ingrepp som könskorrigerande vård är och att ett sådant krav dessutom är skadeståndsgrundande. I Sverige har samma krav om sterilisering ställts även när det har handlat om byte av juridiskt kön. Europadomstolens dom kan därför ses som en tydlig indikation på att Sverige bör ge ekonomisk kompensation till de transpersoner som har tvångssteriliserats. I Sverige är det många transpersoner som har steriliserats mot sin vilja, och till alla dem anser Vänsterpartiet att en offentlig ursäkt ska ges. Dessa personer bör även få ekonomisk ersättning, ett skadestånd, av staten. I övriga fall av tvångssterilisering har staten utbetalat ersättning till de drabbade. Vi ser därför ingen anledning att på denna punkt ytterligare diskriminera och särbehandla transpersoner som har tvångssteriliserats. Tidigare har åtminstone ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, tydligt delat vår ståndpunkt i denna fråga. Mot bakgrund av detta vill jag fråga.... Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de transpersoner som har tvångssteriliserats ska få en offentlig ursäkt och ett skadestånd.
Två av riksdagens åtta partier är för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

Socialdemokratiske sjukvårdsministern Gabriel Wikström (bilden) svarade följande.
.... I maj 2013 överlämnades en skrivelse till dåvarande Socialministern om rätten till ersättning för de personer som i samband med byte av könstillhörighet steriliserades med anledning av det steriliseringskrav som könstillhörighetslagen tidigare innehöll. I juni och september samma år mottog Justitiekanslern (JK) anspråk på skadestånd av staten från 161 sökande. Regeringen valde då att avvakta JK:s beslut i skadeståndsfrågan. I juni 2014 beslutade JK att avslå de totalt 161 anspråk på skadestånd av staten, som inkom under sommaren 2013. Inom Regeringskansliet pågår nu arbetet med att bereda det ärende med ersättningsanspråk som 2013 överlämnades av RFSL. I denna beredning ingår bl.a. att analysera de överväganden som JK redogjort för i sitt beslut samt den nyligen publicerade domen från Europadomstolen mot Turkiet, som Maj Karlsson hänvisar till.
Bland riksdagens åtta partier är två för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella, Dels ett av regeringspartierna - Miljöpartiet - men också Vänsterpartiet. Enligt en artikel från siten Altinget är Kristdemokraterna negativa medan övriga partier är avvaktande. De fick dock inte kontakt med Sverigedemokraterna.


Uppdatering 1.

Sd principiellt för tvångssterilisering av individer som vill byta kön juridiskt.

Som ensamt riksdagsparti är sd ännu principiellt positiva till att det ska finnas ett sterilitetskrav i könstillhörighetslagen. Partiet har dock accepterat att kravet tagits bort och vill inte återinföra det. Men med sin attityd lär de, precis som kd, vara negativa till att staten ska ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar