tisdag 26 maj 2015

HBTQ-kultur. Sexualpolitiska nyckeltexter - Arnberg, Laskar och Sundevall.


Förra sommaren recenserade jag Könspolitiska nyckeltexter II. Man skulle kunna kalla Sexualpolitiska nyckeltexter (2014) för en fristående uppföljare (böckernas teman är delvis olika). Precis som tidigare är Klara Arnberg och Fia Sundevall två av bokens tre redaktörer. Den tredje är här Pia Laskar.

Från förlagets presentation.
Historiska sexualpolitiska texter från eller om Sverige, som problematiserar dagens debatter om sexualpolitik. Texterna är kommenterade av Sveriges vassaste forskare i sexualitetshistoria. Sexualpolitiska nyckeltexter innehåller historiska sexualpolitiska texter från eller om Sverige. Här återpubliceras dikter, riksdagsdebatter, teckningar, pamfletter, litterära skildringar, affischer, utredningar och en t-shirt som alla problematiserar dagens debatter om sexualpolitik och ger en fördjupad förståelse av hur sexualitet förståtts, praktiserats och politiserats. Varje nyckeltext analyseras och kommenteras av forskare som sätter in texterna i sitt historiska sammanhang.
Från 1600-talet fram till debatten idag.

Här finns en berättelse om den gifte 33-årige bonden Anders Andersson och hans dräng 17-årige Per Carlsson som båda blev ställda inför rätta på 1600-talet för att ha haft en sexuell relation. Och det avslöjades att det inte bara handlat om sex utan att bonden "både har kysst och klappat" drängen. Det var då dödsstraff för manliga samkönade relationer och båda avrättades.

En jämförelse görs mellan två statliga utredningar om äktenskapslagen. Dels en från 1915 och den som 2007 lämnade ett förslag om att göra lagen könsneutral. Det konstateras att i den förra fanns det resonemang om hur äktenskap påverkar människors ekonomi samt diskussion om de som inte gifte sig medan de perspektiven i princip var helt frånvarande i den senare. Delvis har det naturliga förklaringar, den sociala tryggheten har ökat jämfört med förr samt att fokus var just på om lagen borde bli könsneutral, men trots det är det intressant.

Sned könsfördelning.

Den sexliberala debatten (som bl.a. handlade om homosexuellas situation) på 1960-talet finns med precis som lesbiska vänstergrupper på 1970-talet och debatten om aids på 1980-talet. Men också perspektiv som kön, etnicitet, ålder och religion (kristendomen).

Boken är synnerligen intressant. Att det finns kommentarer av människor idag till de gamla texterna är verkligen ett bra koncept. Om jag ska rikta någon kritik blir det snedfördelningen av redaktörer och "kommentatorer" när det gäller kön. Om man ska gå efter deras förnamn (vilket inte är en helt säker metod givetvis men ungefärlig) så är det till nästan 80 % kvinnor. Inte för att jag är för kvotering men nog borde de kunnat hitta fler män.

Men jag rekommenderar verkligen den här boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar