söndag 3 maj 2015

Bara 31 % av kd:s sympatisörer är emot homoadoptioner.


Ebba Busch Thor blev för någon vecka sedan som väntat vald till ny ordförande för Kristdemokraterna. Hon förklarade i en intervju i februari att hon är personligen är för att samkönade par ska kunna adoptera. Kristdemokraterna är emot homoadoptioner (förutom närståendeadoptioner) även om partiet förra året förklarade att de inte vill avskaffa nuvarande jämlika lag.

Opinionsinstitutet Inizio har i april gjort en opinionsmätning om attityder bland människor som har kd som "bästa parti" och "näst bästa parti" och jämfört det med befolkningen generellt. En av frågorna är följande. "Tycker du att homosexuella ska ha rätt att adoptera barn?" I en annan opinionsmätning för några år sedan var det 24 % som var emot homoadoptioner. Nu har enligt den nya enkäten den andelen minskat till 18 %. Det gäller alltså för befolkningen generellt. Siffran är som väntat högre bland kd-sympatisörer, 31%, men det är alltså mindre än en tredjedel. Vad tycker då de som har kd som "näst bästa parti" och vilka är de? Låt oss började med det senare.
Bland samtliga respondenter är det 9.5 procent som svarar att Kristdemokraterna är det parti de tycker näst bäst om i rikspolitiken. I senaste Väljarbarometern för mars månad noterar Kristdemokraterna 5.2 procent, vilket innebär att ett tänkbart tak för partiet är 14.7 procent. De partier som kristdemokraterna har störst möjlighet att attrahera nya väljare ifrån är moderaterna och sverigedemokraterna.
Homoadoptioner har större stöd bland svenska folket än avskaffade "pappamånader".

Av de som har kd som "näst bästa parti" är det bara 34 % som är emot homoadoptioner. När det gäller "om homosexuella ska ha rätt att adoptera barn" är det 33 % bland kd-sympatisörerna som har attityden "ja, absolut", 25 % "ja, kanske" och 12 % "tveksam, vet ej". Siffrorna när det gäller de som har kd som näst bästa parti är nästan exakt desamma. Bland allmänheten är siffrorna 62 % "ja, absolut", 14 % "ja, kanske", 7 % "tveksam, vet ej". Att summan inom några grupper blir 101 % är säkert orsakat av avrundningar.

Vi kan jämföra med attityderna när det gäller att avskaffa nuvarande s.k. pappamånader. Något som kd är för. "Idag är det två månader i föräldraförsäkringen som bara ena föräldern får använda, de sk pappamånaderna. Det finns de som föreslår att slopa de två pappamånaderna. Vad tycker du om detta förslag". Av allmänheten tycker 30 % det är ett "mycket bra" eller "ganska bra" förslag. Bland kd:s sympatisörer är andelen 58 %. Av allmänheten har 41 % attityden att avskaffa "pappamånaderna" är ett "mycket dåligt" eller "ganska dåligt" förslag. Bland kd:s sympatisörer är andelen 23 %.

Ett parti måste givetvis inte följa opinionsmätningar. Men kd har själv senaste åren hävdat att de representerar "verklighetens folk" (trots att de pendlar runt 4 % i opinionsmätningar). Då är det intressant att konstatera att homoadoptioner har betydligt större stöd bland svenska folket än att avskaffa "pappamånaderna"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar