söndag 3 maj 2015

Utrikesminister Margot Wallström (s) om HBTQ-palestiniers situation.


14 april lämnade Karin Enström (m) en fråga i riksdagen om HBTQ-personers situation på Västbanken och i Gaza.
.... Genom den svenska utrikes- och biståndspolitiken kan vårt land Sverige spela en viktig roll för att stärka mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Våra värderingar i hbtq-frågor bör styra hantering av biståndet. Under alliansregeringen anpassades biståndet till en rad länder för att ge starkare stöd och hjälp där hbtq-personer är särskilt utsatta. Bland annat stoppade den förra regeringen bistånd till Uganda när landet 2014 godkände en antihomolag. Bland det första som den nuvarande regeringen beslutade om var att erkänna staten Palestina. Samtidigt lanserades UD:s Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015-2019. Verksamheten inom strategin förväntas bland annat att leda till stärkt demokrati, ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Situationen för hbtq-personer i staten Palestina ser inte ljus ut och behöver kraftigt förbättras. Med anledning av ovanstående vill jag fråga: Hur togs hbtq-frågor upp under president Abbas besök i Sverige den 10 februari och hur tänker regeringen vidare ta upp hbtq-frågor med den palestinska myndigheten.
Den socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström (bilden) lämnade följande svar.
.... Jag delar frågeställarens bedömning att situationen för hbtq-personer behöver förbättras i Palestina. Under president Abbas besök ställde regeringen tydliga krav om förväntningarna på Palestinas regering och vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna, där hbtq-personers rättigheter ingår. Vi var överens om kvarvarande stora utmaningar, behovet av fortsatta reformer liksom om fortsatt dialog. Hbtq-frågor är ett av de områden som står på dagordningen för Sveriges bilaterala dialog med Palestina. Efter att Sverige erkänt Staten Palestina, upprättat diplomatiska förbindeler och efter att Palestina nu öppnat en ambassad i Stockholm kan denna dialog fördjupas. Genom insatser för demokrati, statsbyggande och mänskliga rättigheter inom det bilaterala biståndet till Palestina bidrar Sverige i förlängningen också till att stärka arbetet för hbtq-personers rättigheter i Palestina.
Det är en välvillig kommentar men notera att Wallström inte besvarar om just HBTQ-rättigheter var en del av samtalet med Abbas. Enligt en internationell enkät (39 länder, Sverige är dock inte med) från Pew research center 2013 är det bara 4 % (sic!) bland folk i de palestinska områdena som tycker att "homosexualitet bör vara accepterat i samhället". Andelen i Spanien är 88 %, U.S.A 60 %, Israel 40 %, Libanon 18 %, Ryssland 16 %, Kina 16 % och Nigeria 1 %.

Artikel från siten The daily beast om den svåra situationen för HBTQ-palestinier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar