tisdag 12 maj 2015

Granskning av v. Del 2. Enda riksdagspartiet som accepterar politiker som är diktaturanhängare.


I förra bloggposten granskade jag en debatt där fyra kandidater till att bli ordförande för Vänsterpartiet hösten 2011 vägrade (sic!) erkänna att USA är mer demokratiskt än enpartidiktaturen Kuba. Att två av kandidaterna slingrade sig ordentligt i debatten och fick stöd av de två andra kandidaterna, däribland den som blev ordförande för v januari 2012, Jonas Sjöstedt (bilden). Liberala Expressen kritiserade det skarpt, med rätta, på ledarplats. I en bloggpost strax därefter försökte Sjöstedt göra sig till offer. Han drar sig inte heller för att framföra en direkt lögn,
Bara Hans Linde och Rossana Dinarmarca gavs möjlighet att svara på frågan.
Men i videon som ännu finns (och som jag länkade till i förra bloggposten) på Youtube framgår det tydligt att alla fyra kandidaterna fick möjlighet att framföra om de tyckte USA eller Kuba var mest demokratiskt. Sjöstedt valde att tiga. Efter att Hans Linde och Rosanna Dinarmarca slingrat sig mumlade Sjöstedt bara att han höll med Hans Linde. Sedan gör dessbättre Sjöstedt även ett förtydligande.
Vad tycker jag då om Kuba och USA ur demokratisynpunkt? Det är mycket enkelt; Kuba är en politisk diktatur. I landet förekommer inte fria val, yttrandefrihet eller rätten att fritt bilda partier. I de kubanska fängelserna sitter politiska fångar. I USA finns däremot dessa grundläggande demokratiska rättigheter, landet är en politisk demokrati. Visst kan man diskutera bristerna i USAs demokrati och visst finns det progressiva inslag i det kubanska samhället trots diktaturen. Men den grundläggande skillnaden mellan länderna är klar och kan inte bortförklaras. Det är min åsikt, och det är Vänsterpartiets åsikt.
Ledande politiker i v hyllar ännu diktaturregimen.

Men om det nu är "mycket enkelt" och "Vänsterpartiets åsikt" varför var det ingen av de fyra kandidaterna som orkade eller ville framför det i debatten i Göteborg? Well, då hade väl Sjöstedt rett ut det där. Eller? Problemet är mycket allvarligare än så. Hur enigt är v om att fördöma Kuba som en diktatur? Från en ledarartikel i Expressen 2014 om ett referat om ett möte arrangerat av Svensk-kubanska föreningen.
I slutet av januari arrangerade Svensk-Kubanska föreningen - bröderna Castros svenska supporterklubb - ett hyllningsmöte i Uppsala.... Huvudtalare på mötet var Jeanette Escanilla och Torbjörn Björlund.... Torbjörn tillade att "bilden av en diktatur där invånarna går runt och är rädda för att säga sin mening stämmer inte.".... Torbjörn Björlund - han som ifrågasätter bilden av Kuba som en diktatur - är sedan 2006 riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han är partiets tyngsta försvarspolitiker och sitter med i försvarsberedningen..... Jeanette Escanilla - hon som tycker att stränderna är fantastiska - är ordförande i Vänsterpartiet i Uppsala län. Hon sitter i kommunfullmäktige och jobbar som politisk tjänsteman åt partiets kommunalråd. Två veckor innan talarinsatsen på väckelsemötet hade hon blivit invald i Vänsterpartiets partistyrelse.... Men att man både kan ha en ledande position i ett parti och samtidigt tillåts extraknäcka som megafon åt en diktatur gör dock Vänsterpartiet fullständigt unikt. I andra partier hade Escanilla och Björlund tvingats välja karriär.
Finns det "alternativa demokratier" där fria val inte behövs?

2008 tog Vänsterpartiet som parti äntligen avstånd från diktaturen Kuba som idealsamhälle. Ett beslut som borde vara självklart för varje parti som kallar sig demokratiskt. Men notera kommentaren från Ulla Andersson (nu ekonomisk-politisk talesperson för partiet) i Svenska dagbladet 9 juni 2008
För de allra flesta av oss är det uppenbart att Kuba inte har de grundläggande friheterna som exempelvis fria val och då är det inte en demokrati i västerländsk mening. Sedan kan jag hålla med om att det även finns sociala framsteg på Kuba som man kan lyfta fram som goda exempel, men det räcker inte för att vi ska ändra vår syn på landet.
Ingen "nolltolerans" i v.

Jag har fetmarkerat det som visar det dubbelspel som ibland finns inom Vänsterpartiet. Som om det finns någon alternativ icke-västerländsk demokrati där fria val inte behövs. Det bör också noteras att Vänsterpartiet på sin kongress 2008 tydligen ägnade en halv dag (sic!) åt att diskutera om Kuba var en diktatur eller inte. Hur skulle reaktionen bli om Moderaterna ägnade en halv dag på sin stämma (kongress) i höst om Pinochets högerregim var en diktatur eller inte? Kritiken i media skulle, med rätta, bli skoningslös emot partiet.

Främlingsfientliga och HBT-negativa Sverigedemokraterna har officiellt en nolltolerans emot rasister. Den tillämpas väl dock sådär i praktiken. Den sd-politiker som hyllat f.d. Francodiktaturen i Spanien hade dock förmodligen blivit utesluten. Men Vänsterpartiet har tydligen ingen som helst nolltolerans emot medlemmar och ledande politiker som hyllar brutala diktaturer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar