tisdag 3 februari 2015

Mail till s-politiker om juridiska könsbyten för minderåriga.Jag har senaste dygnet skickat mail till folk i samtliga riksdagspartier om utredningen om att tillåta en del minderåriga att byta kön juridiskt. Bifogar delar av mitt mail till en del s-politiker.

Situationen är hittills sådan att v och mp har förklarat att de är för att avskaffa åldersgränsen helt för att juridiskt byta kön. Jag har kontaktat dem om de även är positiva till delförslagen om att tillåta 15-17-åringar att byta kön juridiskt utan godkännande av sina vårdnadshavare samt om mp och v är för att tillåta 15-17-åringar att genomgå medicinska könskorrigerings-operationer. Båda förslagen finns med i utredningens förslag.

Inget av de övriga riksdagspartierna lär ge positiva besked om de delarna närmaste månaden. Men jag kommer kontakta dem i vår - förutom sd där jag har mailat dem om att min bedömning är att de är emot alla förslagen från utredningen och de får meddela mig om de skulle byta åsikt om någon del.

Jag bedömer att s och m som hittills tvekat om att principiellt vara för att sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt inte kommer ta ställning för reformen närmaste månaden. Däremot har jag kontaktat c om de är beredda att, precis som fp, ta principiell ställning i alla fall för att den juridiska åldersgränsen för könsbyten bör sänkas.

Även kontaktat kd om de är beredda att byta åsikt från "nej" till "möjligen" om att principiellt sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten.


I det här mailet.

Föreslår jag att Socialdemokraterna som progressivt parti inom HBTQ-politiken snabbt inom regeringskansliet bereder utredningsförslagen om att en del minderåriga ska få byta kön juridiskt.

Juridiska könsbyten för minderåriga.

Regeringen publicerade 23 januari på sin hemsida rapporten från utredningen om ändrad juridisk könstillhörighet för minderåriga.....

Jag bedömer att det utredningen har lämnat är välavvägda förslag som kan stärka mänskliga rättigheter för unga transpersoner.

Enligt tidigare info är Socialdemokraterna attityd "möjligen" att sänka åldersgränsen för juridiska könsbyten (alltså det som har med dokument att göra, medicinska könskorrigeringar är en annan sak). Om ni som parti tar ställning nu i februari för att åldersgränsen bör sänkas vänligen meddela mig det. Annars utgår jag från att ni som parti ännu inte tagit ställning för det principiellt.

Förhoppningsvis kommer ärendet att snabbt beredas i regeringskansliet och regeringen i vår skicka ut utredningens förslag på remiss.

Och jag rekommenderar att folk från partiledningen i s i alla fall läser rapportens sammanfattning (rapporten är mycket lång). Förväntar mig inte att ni tar ställning till delförslagen i detalj i februari men jag kommer återkomma om det i vår. Vill bara signalera det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar