måndag 23 februari 2015

M tar ställning för sambo-adoptioner.

Sveriges näst största parti, Moderaterna, tar ställning för att även par som inte ingått äktenskap eller partnerskap men lever i stabila samborelationer bör få bli prövade som adoptivföräldrar. Det meddelar Olof Lavesson, partiets HBTQ-politiske person.
Vi är för att även sambopar ska kunna prövas för adoption.
2013 meddelade Socialdemokraternas HBTQ-politiske talesperson, Jonas Gunnarsson följande i ett mail.
När det kommer till frågan om adoptionsutredningens förslag så är vi positivt inställda. Det är tråkigt att regeringen är så saktfärdig med att lägga förslag på det familjerättsliga området trots att det finns uppenbara behov. Eventuella propositioner från regering som går i riktning mot utredningens förslag kommer att ges en juste och konstruktiv prövning av socialdemokraterna.
Jag delar Socialdemokraternas kritik att den tidigare borgerliga regeringen ibland inte tog det ansvar man kan förvänta sig av en regering som vill kalla sig progressiv inom HBTQ-politiken (även om dåvarande regeringen gjorde flera bra saker också). Men samma kritik kan man faktiskt framföra emot nuvarande s-mp-regering. Det intressanta är att nu har tre av de fyra tidigare regeringspartierna avslöjat att de i sak är för att sambopar ska få bli prövade som adoptivföräldrar.

Det blir tydligt att det var det fjärde partiet i Alliansregeringen, Kristdemokraterna, som blockerade förslagets genomförande. Men då vore det väl synnerligen positivt om s-mp-regeringen det här året lämnar en proposition (regeringsförslag) om reformen. Det finns en utredning, dess förslag har remissbehandlats så vad väntar regeringen på? Sex riksdagspartier (alla förutom kd och sd) har principiellt tagit ställning för reformen.


Embryodonationer (att både sperma och äggceller doneras) bör tillåtas.

I riksdagen beslutade m, fp och c för några år sedan, tillsammans med dåvarande oppositionspartierna s, mp och v. att tillsätta en utredning om bl.a. embryodonationer ska bli tillåtna. Statens etisk-medicinska råd har - enhälligt - tillstyrkt den reformen.

Olof Lavesson kommenterar.
Här har vi tillsatt en utredning och avvaktar naturligtvis utredningens resultat innan vi tar ställning till dess slutsatser.
Moderaterna har utvecklats senaste 10 åren både inom reformer som är strikt HBT men också när det gäller sådant som kan betraktas som queer. Om någon journalist frågat mig för 10 år sedan vilket av de två största svenska partierna som har den bästa HBTQ-politiken hade jag kommenterat "alltså jag är inte vänster, jag är liberal, men givetvis har s en bättre politik inom det området än m, det är tydligt". Idag skulle jag kommenterat "det där är svårt, verkligen, s är kanske något före men de två partierna är så nära varann idag att de nästan är identiska inom HBTQ-området"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar