onsdag 11 februari 2015

Inget om transpersoners rättigheter i s-mp-regeringens utrikesdeklaration.


S-mp-regeringen har idag publicerat sin utrikesdeklaration för 2015. Homo- och bi-rättigheter ("sexuell läggning") finns med men tyvärr inte trans-rättigheter ("könsidentitet"). Det är en försämring jämfört med tidigare borgerliga regeringens senaste utrikesdeklaration. Från sid 3 i dokumentet.
Förtryck av personer på grund av sexuell läggning ska motverkas.
Är det där bra eller dåligt? Låt oss då först granska vad som funnits med i tidigare utrikesdeklarationer. Jag har granskat dem sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om HBT-rättigheter.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter

I 2 av 3 borgerliga utrikesdeklarationer 2011-2014 var trans-rättigheter med. Att transpersoners situation är frånvarande i s-mp-regeringens dokument måste därför betraktas som negativt. I synnerhet när vi vet att situationen ofta är ännu värre för transpersoner än för bögar och lesbiska i många länder. Miljöpartiet är det riksdagsparti som oftast fört fram HBT-rättigheter utåt senaste åren. Att de inte ville eller orkade få med transpersoners situation i den nya utrikesdeklarationen är faktiskt ett svek.


Uppdatering 1.

Några HBTQ-kommentarer i riksdagsdebatten om regeringens utrikesdeklaration.

Karin Enström (m) var Moderaternas främste representant i utrikesdebatten. Hon kommenterade följande.
....Situationen för HBTQ-personer i många av världens länder är mycket svår. Även om läget långsamt blir bättre på vissa håll finns fortfarande mycket kvar att göra och där ska Sverige vara pådrivande....
Hans Linde (v) debatterade med Karin Enström om Sveriges avtal med med homofientliga diktaturen Saudiarabien.
...och vi verkar också vara överens om att Sverige ska prioritera kvinnors rättigheter i svensk utrikespolitik,, HBTQ-personers rättigheter och frågor om mänskliga rättigheter och demokrati....
Linde kommenterade i sitt eget anförande.
....Hur många världsledare går i armkrok längs gatorna för att hedra minnet av de 1374 transpersoner som har mördats sedan 2008?...
Kerstin Lundgren (c) kommenterade om Ryssland.
....Att vi kritiserar politiska förslag som inskränker HBTQ-personers rätt, inskränker mötes- och yttrandefrihet innebär inte ett hot emot Ryssland....
Maria Weimer (fp) om situationen i Ryssland.
....det finns förslag nu om att homosexuella inte ens kan få köra bil.... Sedan ska vi givetvis arbeta för att utöka kontakterna för de som arbetar för....HBTQ-organisationer i Ryssland....
Fakta: Inget sådant förslag har lämnats, däremot att transpersoner inte ska få köra bil, det absurda förslaget har dock dragits tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar