tisdag 13 mars 2012

C och sd blir för utredande av surrogatmödraskap.


Majoriteten i socialutskottet i riksdagen har idag beslutat att uppmana den borgerliga regeringen att dels lämna ett lagförslag om att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker, dels att regeringen bör starta en förutsättningslös utredning om att tillåta surrogatmödraskap. Partierna redovisade i de flesta fall sedan tidigare kända åsikter men det finns några politiska nyheter. Centerpartiet och Sverigedemokraterna har tidigare inte haft någon officiell åsikt om surrogatmödraskap men nu blir de båda partierna tydligt för en utredning av reformen.

Jag är själv förvånad av två saker. För det första att ledamöter från m, fp och c inte bara utmanar kd när det gäller inseminationer utan även surrogatmödraskap. Ett regeringsparti har alltså samma dag i riksdagen blivit överkört av sina regeringskolleger i två ärenden. Det är nog första gången någonsin. För det andra är jag förvånad att sd tydligt blir för en utredning av surrogatmödraskap eftersom de annars hävdar att barn har "rätt till en pappa och en mamma". Men förmodligen tror en del i sd att det bara handlar om olikkönade par, mitt tips är att när väl utredningen lämnat sina förslag kommer sd att vara emot att det ska vara möjligt för bögpar.

Pressmeddelande från riksdagens socialutskott.

Från riksdagens hemsida.
Utskottet konstaterar att familjer i dag kan se ut på många olika sätt och att många barn växer upp i andra familjekonstellationer än i den traditionella kärnfamiljen. Mot bland annat denna bakgrund tycker utskottet att dagens regler som gör skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar är otillfredsställande. Tiden är nu mogen att jämställa par och ensamstående när det gäller rätten till behandling med assisterad befruktning.

Utskottet föreslår därför att regeringen skyndsamt ska återkomma med ett lagförslag till riksdagen efter det att den har utrett de frågor som krävs. Innebörden av lagförslaget ska vara att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade respektive samkönade par redan har enligt gällande lag. Utskottets ställningstagande grundar sig delvis på motioner från S, M. MP, FP och V.

Gemensam reservation från SD och KD

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna säger i en gemensam reservation nej till utskottets förslag. De menar att staten genom lagstiftning ska värna barns rätt till sin pappa - det behövs fler och inte färre närvarande pappor i barns liv.

Utredning om surrogatmoderskap

Socialutskottet föreslår också att regeringen förutsättningslöst prövar frågor om surrogatmoderskap. En sådan prövning bör utgå från ett brett perspektiv och inkludera juridiska och etiska frågeställningar, ekonomiska överväganden och hänsyn till internationella förhållanden. Bland annat bör man titta närmare på hur en reglering bör se ut för de barn i Sverige som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands.

Gemensam reservation från V och KD

Vänsterpartiet och Kristdemokraterna framför i en gemensam reservation att det inte finns något skäl till en utredning. Partierna anser att det finns en risk för att surrogatmodern görs till medel för andra människors behov. De är därför emot surrogatmoderskap
Generellt svårare vara ensamstående förälder.

Jag har tidigare här på bloggen argumenterat för att det är problematiskt att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker även om jag inte är emot reformen. Egentligen har jag samma attityd till att tillåta surrogatmödraskap. Handlar det om en ensam man (vilket det nog oftast blir om det handlar om ensamstående även om också infertila kvinnor kan använda möjligheten) gäller givetvis precis samma argument som att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Från min bloggpost om den reformen.
Vi vet att ensamstående föräldrar (oftast mammor, ibland pappor) har en sämre ekonomi än andra föräldrar. Vi vet att det krävs tid för barn, att ensam ha ansvar är tuffare än att vara två. Det måste man väl inte lämna någon statistik för att bevisa. De som hävdar motsatsen antyder att en förälders partner inte har någon betydelse för att familjen ska fungera.

Jag tycker m, fp, c, s, mp och v slarvar här. Man borde erkänna att det ofta faktiskt finns problem med att vara ensamstående förälder - socialt och ekonomiskt. Något som partierna i andra sammanhang framhåller, bl.a. när det gäller höjda bidrag till den typen av familjer. Det betyder inte att de flesta barn till ensamföräldrar inte fungerar lika bra som andra barn. Utan att det kanske blir en komplikation.
Fattiga kvinnor riskerar bli utnyttjade vid kommersiellt surrogatmödraskap.

Jag kommer därför att i den här bloggposten fokusera på par (bögpar, olikkönade par och kanske i sällsynta fall lesbiska par om båda kvinnorna är infertila) som eventuellt får möjlighet att få barn genom surrogatmödraskap. En del hävdar att barnet kommer att känna sig "annorlunda" och att blivit till "konstlat". Men principiellt är surrogatmödraskap, för barnens del, inte annorlunda än inseminationer med en främmande donator av sperma.

Ett argument som däremot är relevant är att kvinnor som fungerar som surrogatmödrar riskerar bli utnyttjade i synnerhet om de har en svår ekonomisk situation och vi, precis som USA; tillåter betalning för surrogatmödrar. Ett problem som redan finns ibland hos de kvinnor i bl.a. Indien som föder barn åt par i Sverige. (Även om man inte ska generalisera, en del surrogatmödraskapskliniker i Indien är seriösa och båda parter blir respekterade).

Men ironiskt nog kan också det här vara ett argument för att tillåta surrogatmödraskap i reglerade former i Sverige. Idag söker sig en del par till andra länder eftersom det är förbjudet här. För övrigt är det även ett argument för att tillåta ensamstående kvinnor att bli inseminerade att barnen får rätt att veta vem biologiske pappan är vid 18 års ålder, vilket de inte får i de flesta andra länder.

Kristdemokraterna var mest konservativa partiet i socialutskottet.

En annan aspekt är att barn som idag tillkommer genom surrogatmödraskap i andra länder inte får ett tydligt juridiskt skydd i Sverige till en början eftersom vi saknar lagar som reglerar situationen för dem. Det i sig är ett argument för att starta en utredning.

Jag välkomnar alltså utredningar av både surrogatmödraskap och insemination av ensamstående vid kliniker. Däremot är jag kritisk till att inte båda blir förutsättningslösa.

Konstaterar även att Kristdemokraterna var det mest konservativa partier i socialutskottet eftersom de var ensamma om att vara kategoriskt emot båda reformerna. Partiet har fördröjt arbetet med att lämna ett förslag till en frihetlig könstillhörighetslag. Även om jag tycker inseminationer av ensamstående kvinnor och surrogatmödraskap bör problematiseras förtjänar reformerna en seriös debatt och att utredas. Jag vidhåller att det är en olycka för Sverige och för en liberal familjepolitik att vår socialminister är Göran Hägglund (kd).


Uppdatering 1.

RFSL är positivt till dagens beslut i socialutskottet. Det meddelar föreningen i ett pressmeddelande.

Centerpartiet kommenterar på sin hemsida att deras stämma hösten 2011 tydligen sa ja till att utreda surrogatmödraskap. Jag har missat det. Därmed är det bara Sverigedemokraterna som nu blir för en sådan utredning men som officiellt inte varit det tidigare.

Andra partier som på sina hemsidor kommenterar socialutskottets beslut idag.

Folkpartiet Kristdemokraterna


Uppdatering 2.

Andreas Bengtsson, själv pappa till ett barn som kommit till genom surrogatmoder, har en debattartikel på Newsmill. Givetvis är han positiv till reformen men lämnar också fakta och länkar om rapporter om situationen i andra länder. Kristdemokraterna Göran Hägglund och Anders Andersson har en debattartikel (givetvis emot) i Svenska Dagbladet om surrogatmödraskap. Dagens Nyheter publicerar en nyhetsartikel där bl.a. Fredrik Eng, ordförande i Föreningen för surrogatmödraskap lämnar en kommentar.

2 kommentarer:

 1. KD har nog fortfarande ingen förståelse om hur illa vi som har fått besked om att vi saknar de kroppsdelar de velat ta bort på de personer som velat byta kön har medfört..kränkande..det finns fortfarande personer i partiet som vill sterilisera folk dessutom uttryckt i media av någon hemsk politiker från Småland.

  SvaraRadera
 2. Hej anonym!

  Jag håller helt med dig. Det är tragiskt om än inte oväntat att den HBT-fientliga minoriteten i partiet, varav flera är riksdagsledamöter, ännu är för tvångssteriliseringar. Ironiskt nog är det ofta samma människor som hävdar att de "jobbar för grupper som har det svårt".

  Och sd är som parti ännu för tvångssteriliseringar så de är ännu värre. "Bra parti för HBT-personer" skrev partiets ordförande Jimmie Åkesson för något år sedan i en debattartikel. Yeah right. :-)

  Bengt

  SvaraRadera