onsdag 14 mars 2012

Vänsterpartiet var 2010 för kvinnohandel och barn som produkter.


När riksdagens socialutskott igår beslutade att uppmana regeringen att utreda införande av surrogatmödraskap protesterade Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Om det berättade jag här på bloggen igår. Eva Olofsson (bilden) är ansvarig för v i socialutskottet.

Låt oss då granska Vänsterpartiet argumentation i debatten. Från Svenska Dagbladet igår.
- Frågan om barnlöshet ska inte lösas genom att kvinnors kroppar används för att bära och föda barn åt andra människor. Kvinnors kroppar är ingen handelsvara, säger Eva Olofsson (V).

Även om det slås fast att det ska ske på icke-kommersiell grund finns risker för en svarthandel, menar hon.

Enligt Olofsson blir det en signal som ökar acceptansen och därmed också handeln med surrogatmödrar i till exempel Indien.- Det är möjligt att vi mer behöver reglera att det inte är tillåtet i Sverige att köpa ett barn som blivit till på det här sättet i Indien. Men det är ju inte så förslaget ser ut, säger hon.
"Barnet blir en produkt"

I Dagens Nyheter redovisades även ett annat argument från Vänsterpartiet.
I sin reservation hänvisar Vänsterpartiet till studier som visar att få personer föder barn åt andra utan ersättning. En nära vän eller släkting riskerar att pressas till det. Partiet vänder sig också mot att antalet indiska kvinnor som föder västerländska barn har ökar drastiskt under senare år.
Idag i Dagens Nyheter resonerar Eva Olofsson igen om det där hemska med surrogatmödraskap och varför det inte ens ska utredas.
Eva Olofsson (V) beskriver surrogatmödraskap som att barnet blir en produkt.
Kvinnor blir handelsvaror, barn blir produkter, släktingar blir pressade att mot sin vilja bli surrogatmödrar, legitimerar oetisk kommersiellt surrogatmödraskap i Indien. Ett riktigt hemskt förslag måste v tycka. Nästan som att sälja barn på auktion. Vänsterpartiet kan väl aldrig varit för ett sådant här förslag? Och definitivt inte så sent som förra våren? Jo, det är precis vad partiet var.

V argumenterade 2011 för att utreda surrogatmödraskap.

Riksdagen behandlade i socialutskottet 17 mars 2011 motioner (förslag) om surrogatmödraskap. Alliansen och Sverigedemokraterna var då avvisande (sedan dess har Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet blivit för en utredning). Därför lämnade Vänsterpartiet tillsammans Socialdemokraterna och Miljöpartiet en reservation (alternativt förslag). Representant för v i reservationen var samma Eva Olofsson som idag kallar det för att göra kvinnor till handelsvaror.
21. Surrogat- och värdmoderskap, punkt 21 (S, MP, V)

av Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S), Gunnar Sandberg (S), Agneta Luttropp (MP), Eva Olofsson (V) och Carina Moberg (S) ....

Vi anser att målet för all lagstiftning, oavsett politikområde, ska vara att den är jämlik och könsneutral. Det ska inte finnas några juridiska skillnader mellan hbt-personers eller andras möjligheter att bli föräldrar.

Ett traditionellt surrogatmoderskap innebär att en kvinna föder ett barn åt någon annan. För homosexuella män kan detta vara ett alternativ till adoption. Vi noterar emellertid att det finns svårigheter som har tydlig koppling till klass och kön. I vissa länder har det börjat växa fram en verksamhet där fattiga och utsatta kvinnor föder barn åt rika barnlösa par på beställning. Vi anser att detta är oetiskt och oacceptabelt.

Det finns emellertid surrogatmoderskap utan ekonomisk vinning. Det är ett faktum att det i dag finns barn i Sverige som har fötts genom surrogatmoderskap och att deras legala familjesituation upplevs som oklar.

Det finns också en typ av surrogatmoderskap som innebär att hälften av arvsmassan kommer från de blivande föräldrarna och kvinnorna i relationen. Det handlar dels om när en kvinna insemineras med sin mans sparade ägg, i ett par där mannen har en transsexuell bakgrund. Det handlar också om lesbiska par som donerar ägg till varandra. I båda fallen tillförs spermier utifrån, precis som vid annan insemination på klinik. I dag räknas båda dessa exempel enligt lagen som förbjudna former av surrogatmoderskap, trots att det inte kan ha varit lagstiftarens avsikt med lagen. Detta omöjliggör för en del familjer att skaffa barn på lika villkor som andra par, och lagen måste därför ändras så att denna form av surrogatmoderskap inte är förbjuden.

Vi konstaterar att frågan om surrogatmoderskap är svår och komplicerad, men trots att det i princip är förbjudet med surrogatmoderskap i Sverige så finns det ändå ett antal barn och föräldrar som har använt sig av surrogatmödrar. Det finns därför skäl att utreda surrogatmoderskap ur såväl barnens, surrogatmammans som föräldrarnas perspektiv. Regeringen bör tillsätta en utredning med denna uppgift.

Vad vi nu anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Dåvarande partiordföranden i v var för att utreda.

Linda Snecker
var med och röstade i Vänsterpartiets partistyrelse när de bytte åsikt om surrogatmödraskap, 28 mars 2011, alltså bara 11 dagar efter att Eva Olofsson varit med om argumentera för att utreda att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap. Linda Snecker avslöjar att hon och Josefin Brink (riksdagsledamot som är öppet HBT för övrigt) reserverade sig och ville behålla partiets gamla policy att vara för en utredning, även dåvarande ordföranden Lars Ohly var för det.

Givetvis ska man respektera att partier byter åsikter. Även att riksdagsledamöter ibland måste vara med om reservationer i utskott i riksdagen därför att det är partiets policy trots att de inte själva håller med om den.

Hade samma åsikter som de nu hånar fram till för två månader sedan.

Men nog borde retoriken kunna vara något mer nyanserad och saklig när det bara är två månader sedan Vänsterpartiet på sin kongress lämnade den åsikt som Eva Olofsson och partiet nu häcklar och hånar när andra riksdagspartier argumenterar för den. Alltså att surrogatmödraskap bör utredas. Att reformen problematiseras av v har jag inget som helst emot, det är därför den ska utredas förutsättningslöst.

Man kan fråga sig vilka andra åsikter som Vänsterpartiet idag har som de efter en omröstning och byte av åsikt på nästa kongress efter två månader kallar för människohandel, vänsterextremism, diktaturhyllande, antisemitism, porrmoralism eller något annat, ungefär som de nu kallar surrogatmödraskap för kvinnohandel och barn som produkter.

Det är sådant här som v ägnat sig åt som ökar politikerföraktet.

3 kommentarer:

 1. Oscar Grahn Lidköping17 mars 2012 kl. 19:53

  Jag är verkligen för att det ska bli lagligt i Sverige. Blev så besviken då jag läste för några dagar sedan på texttn att vänsterpartiet är emot detta och till och med är emot en utredning. KD var också emot en utredning men det hade man ju inte väntat sig något annat .
  Tänk vilken hjälp surrogatmödraskap skulle vara för ofrivilligt barnlösa par.

  Jag tycker inte att det är exploatering av kvinnors kroppar om det skulle ske i Sverige. I fattiga länder kan det dock nog lite vara så men jag tror att även i fattiga länder så gör kvinnorna detta för att en god gärning även om pengar kanske även har en stor roll. I vissa fall kan det ske under tvångsmässiga förhållanden och det är ju fruktansvärt hemskt. Men skulle detta bli lagligt i Sverige så tror jag det skulle bli så här är att hon får all vård och alla omkostnader betalda samt kompensation för inkomstbortfall. De flesta länder reglerar att surrogatmammor inte skall “tjäna pengar” på sin verksamhet. Alltså kommer kvinnan att göra detta av fri vilja och känna att hon gör en de allra finaste gärningar en människa kan göra.

  Läste en jättefin text där blev väldigt rörd. Jag ville göra den ultimata saken för någon, att ge dom den ultimata gåvan. Jag älskar att vara gravid och ville inte fostra ett nytt barn. Jag har enkla graviditeter. Jag hade en svår förlossning, kejsarsnitt. En lunga kollapsade eftersom jag hade infl uensa. Men det var
  värt varenda minut. Om jag skulle ha dött så skulle det vara det bästa sättet att dö på. Man hade dött för en sak, en god sak. Det är en kärleksgåva. Jag har alltid varit en väldigt generös person, och detta är det ultimata sättet att ge på. Jag har alltid fått barn så lätt. Det är den ultimata kärleksgåvan.

  Visst det kan gå fel och/eller kvinnor kan ångra sig men organisationer som arbetar med surrogatmammor berättar att det är extremt ovanligt att surrogatmammor tvekar eller ångrar sig när barnet är fött. Surrogatmamman utför ju en frivillig handling. Under hela graviditeten vet hon att barnet inte skall uppfostras av henne. En brittisk organisation, COTS, som arbetar med ett surrogatprogram, anger andelen lyckosamma fall till 98%. Deras underlag är ca 500 fall av vilka alltså ca 10 stycken inte utfallit helt som planerat. Man kan fråga sig hur många av de “vanliga” graviditeterna som inte faller ut som det var tänkt från början, med vårdnadstvister mm.

  Dessutom tror jag att Sverige kommer att få ännu högre lyckosamma fall.

  Tänk på den otroliga lycka som detta ger de som får ett barn med hjälp av en surrogatmamma. Visst är det verkligen värt en liten liten risk.

  Nu är det bara att hoppas på det bästa och att allt går på rätt väg i utredningen. Efter sommaren ska rådets sju ledamöter troligen ha bestämt sig om surrogatmödraskap ska eller inte ska legaliseras i Sverige.

  –De kommer kanske fram till att det behövs en utredning först eller att det kan tillåtas under vissa förutsättningar, exempelvis om det kan få ske utan egen vinning eller kommersiellt, säger Karin Wilbe Ramsay, utredningssekreterare på Statens medicinsk-etiska råd.

  Rådets slutsats blir vägledande för regeringen. Enligt Karin Wilbe Ramsay hade rådets ställningstagande stor betydelse när dagens lagstiftning om assisterad befruktning togs fram. Hoppas sen att regering och riksdag röstar för ett JA. Då skulle jag verkligen bli ofattbart glad.

  SvaraRadera
 2. Hej Oscar!

  Tack för kommentaren och infon. I allt väsentligt håller jag med dig.

  "En brittisk organisation, COTS, som arbetar med ett surrogatprogram, anger andelen lyckosamma fall till 98%. Deras underlag är ca 500 fall av vilka alltså ca 10 stycken inte utfallit helt som planerat. Man kan fråga sig hur många av de “vanliga” graviditeterna som inte faller ut som det var tänkt från början, med vårdnadstvister mm."

  Det kan säkert stämma att 98 % av de barn som kommer till genom surrogatmödraskap resulterar i att alla parter är nöjda efteråt. De som ägnar sig åt sådant här har ofta tvekat länge innan de gjort det, barnen är välplanerade och parterna har diskuterat hur man ska försöka hantera eventuella möjliga konflikter.

  Men trots det har riksdagen, om den tillåter surrogatmödraskap i Sverige, ansvar för även de 2 % (eller vilken siffra det skulle bli här) där parterna hamnar i konflikter och problem.

  Hur gör man om kvinnan ångrar sig? Kanske hon vill göra abort eller behålla barnet efter att det fötts. Ska hon inte få det? Jag har inte definitivt sagt ja till att tillåta icke-kommersiellt surrogatmödraskap men om jag ska göra det vill jag förtydliga att kvinnan givetvis måste få rätt att göra abort i enlighet med de abortregler som gäller i Sverige. Att inskränka aborträtten för en viss grupp av kvinnor är inte acceptabelt för att det ingått ett privaträttsligt avtal.

  Samma sak gäller om kvinnan vill behålla barnet efter att det fötts. Det hade ju varit empatilöst att i den situationen tvinga henne att lämna bort barnet.

  De här rättigheterna ska gälla för kvinnan även om hon skrivit på ett avtal tillsamman med den eller de som ska få barnet att hon lovar att inte göra abort eller behålla barnet. Jag är som liberal för avtalsfrihet men jag är också socialliberal vilket betyder att jag i vissa situationer konstaterar att lagar måste skydda "den svagare parten". Så är det bl.a. när det gäller situationen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter eller individer har rätt att avtala om vissa saker (det kallas att de är dispositiva) men när det gäller andra saker förklaras (delar av ) avtal ogiltiga om de inte är förenliga med lagarna för arbetsmarknaden.

  I en sådan situation ska dock kvinnan givetvis betala tillbaka den ersättning hon fått (för förlorad arbetsinkomst, resor etc).

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Fprtsättning från förra kommentaren. "Tänk på den otroliga lycka som detta ger de som får ett barn med hjälp av en surrogatmamma. Visst är det verkligen värt en liten liten risk."

  Här tycker jag dock också man ska ha ett könsperspektiv. Jag vet inte vilket kön du har Oscar men gissar du är man eftersom nästan alla med det namnet är män trots att vi haft en könsneutral namnlag för vuxna i några år

  Det är lättare att förvänta sig att folk ska ta små risker om det inte drabbar en själv. Jag hävdar givetvis inte att du vill tvinga någon Oscar men låt oss jämföra graviditeter med spermadonation.

  Du får erbjudande om att vara spermadonator. Men du vet också att en av 100 000 spermadonatorer dör i rummet när de ska lämna sperma. (För att jämföra med mödradödlighet) En liten risk men mitt tips är att färre skulle bli spermadonatorer om det varit så och de fått informationen.

  Från Wikipedia

  http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rlossning

  "Problem under förlossningen kallas komplikationer. De kan drabba både moder och barn, och varierar från lättare skador till döden. Läkare och barnmorskor är tränade för att ta hand om sådana problem.

  Svåra bäckenbottenskador, bristning mellan slida och ändtarm sk perinealbristning grad 3 och 4 (sfinkterruptur), vilket numera drabbar var tionde förstföderska i Sverige.

  Förlossningsdepression eller Postpartumpsykos
  Livmoderruptur
  Trångt bäcken vilket kan medföra att barnet fastnar i förlossningskanalen.
  Skulderdystoki hos barnet.
  Anal, rektal eller livmoder -prolaps. Livmoderprolaps innebär att livmodern sjunker från sitt normala läge ner i slidan. Analprolaps är ett framfall av analkanalens slemhinna genom anus. Vid rektalprolaps faller rektums samtliga vägglager ut genom analöppningen.
  Perinealruptur, spricka ut mot mellangården.
  Sfinkterruptur, spricka som går till slutmuskeln runt anus.
  Fostervattenemboli, fostervatten som under eller strax efter förlossning kommer in i mammans blodkärl och blodcirkulation vilket kan sluta med att mamman slutar andas och får hjärtstillestånd.
  Navelsträngen kan lindas runt bebisens hals eller slå knut på sig själv vilket medför syrebrist hos bebisen.
  Inkontinens"

  Hur många män skulle donera sperma för att göra andra lyckliga och ge dem ett barn om många av männen blev inkontinenta i flera år efteråt. Får en spricka i penis och sprickan går till anus. Har svårt ha sex flera månader efteråt.

  Vilka män skulle gå till spermakliniken (och inte få betalt utan bara ersättning för förlorad inkomst, resor etc) med attityden.

  "Visst är det verkligen värt en liten liten risk."

  Mitt tips är - ganska få.

  :-)

  Det här är i sig inget argument emot surrogatmödraskap, vuxna kvinnor ska själva få avgöra riskerna om det blir tillåtet. Men ingen kan förvänta sig att kvinnor, eller män, ska "ställa upp" med risker för sin egen kropp för att andra ska "bli lyckliga".

  Bengt

  SvaraRadera