onsdag 14 mars 2012

Svensk domstol ogiltigförklarar tvångssteriliseringar av transsexuella.


Jag har ikväll skickat följande mail till bl.a. socialministern kristdemokraten Göran Hägglund (bilden), politiskt anställda på socialdepartementet och andra kd-politiker.


Till socialminister Göran Hägglund och övriga ansvariga kd-politiker.

Hej!

Jag heter Bengt Held, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om politiken för HBT-personer, alltså rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

I det här mailet föreslår jag

Att ni tydliggör vad kd nu tycker om att tillåta transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller), något som inte är förbjudet i lag idag men som Socialstyrelsen inte tillåter om någon juridiskt ska byta kön, det med hänvisning till könstillhörighetslagens sterilitetskrav. Ett krav som dock kanske i praktiken är upphävt med dagens dom från Förvalntingsrätten i Stockholm.

Att ni avslöjar när socialdepartementet planerar att lämna en lagrådsremiss om att i könstillhörighetslagen avskaffa kraven att vara ogift, svenska medborgare och steril för att få byta kön juridiskt.


Tidningen Riksdag & Departement avslöjar idag att Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom förklarat Sveriges nuvarande sterilitetskrav för att få byta juridiskt kön för att strida mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen och ska därför inte längre gälla. Det slår Förvaltningsrätten i Stockholm fast i en dom.

Statens krav på sterilisering vid könsbyte är ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen och ska därmed inte längre gälla. Det meddelar Förvaltningsrätten i Stockholm i en dom. Domen gäller ett överklagande från en person som har motsatt sig kravet på sterilisering från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen för att få byta juridiskt kön från kvinna till man. Överklagandet bifalls och den överklagandets könstillhörighet ska vara man, skriver förvaltningsrätten i sin dom.

- Det här positivt för vår klient. Jag är mycket glad. Nu ska det bli intressant att se hur Socialstyrelsen gör, säger Kerstin Burman, jurist vid Diskrimineringsbyrån i Uppsala som har drivit fallet.

Rätten är dock inte enhällig i sitt domslut. Domaren hade en skiljaktig mening, medan de tre nämndemännen var eniga.
- Jag är förvånad över juristdomarens skiljaktiga mening, säger Kerstin Burman.

Tidigare har kravet på att vara ogift vid könsbyte upphävts av förvaltningsrätten. Den gången valde Socialstyrelsens rättsliga råd att inte överklaga domen till kammarrätten.

Socialstyrelsen har en längre tid drivit frågan om att steriliseringskravet ska tas bort.
Kristdemokraternas presidium meddelade på DN Debatt för några veckor sedan att partiet nu blivit för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Det här tydligen efter beslut, utan reservationer från någon ledamot, på ett partistyrelsemöte. Jag välkomnar beslutet vilket är klokt. Min kritik mot att det dröjt alldeles för länge (och borde orsaka självkritik inom partiet) vidhåller jag men nu gäller det att fokusera framåt. Det är nu viktigt att en lagrådsremiss och senare en proposition lämnas så snabbt som möjligt. Socialstyrelsen har redan 2010 lämnat ett komplett lagförslag med följdändringar även i andra lagar som berörs av förändringarna av könstillhörighetslagen. Det finns också betydande enighet eftersom nu alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna är för att avskaffa kraven att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt.

Min fråga handlar dock om Kristdemokraterna med sitt beslut nu även är för att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) före eventuell "könsbytesoperation" för att efteråt kunna bli biologiska föräldrar. Intressant nog föreslog både könstillhörighetsutredningen från 2007 (trots dess, med rätta, hårt kritiserade förslag om kastrering som krav för juridiskt könsbyte) och socialstyrelsens utredning från 2010 att transsexuella ska få spara könsceller (vilket de inte får idag med hänvisning till sterilitetskravet i könstillhörighetslagen). Av 70 remissinstanser till socialstyrelsens utredningsförslag var det ingen som vara negativ till att transsexuella ska få spara könsceller och bara en remissinstans var tveksam. Övriga 69 var explicit för eller hade inga som helst invändningar emot det.

Era borgerliga regeringskolleger Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet är, precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, för att transsexuella ska få spara könsceller. Något som är ett logiskt steg av att avskaffa sterilitetskravet. Tycker Kristdemokraterna detsamma?

Jag vill även fråga när socialdepartementet planerar publicera en lagrådsremiss om att avskaffa kraven i könstillhörighetslagen att vara ogift, svensk medborgare och steril för att få byta kön juridiskt. D.v.s. att få Sveriges könstillhörighetslag sådan att svenska domstolar bedömer att den är förenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Har ni frågor eller kommentarer i övrigt kan ni givetvis maila.

Med vänliga hälsningar.

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

RFSL kommenterar domen från Förvalningsrätten. Dagen har en artikel om det.


Uppdatering 2.

Kd har stabilt dåliga siffror oavsett partiets policy om tvångssteriliseringar.

Flera tidningar berättar idag om senaste opinionsmätningen från Sifo. Hade resultatet blivit verklighet skulle s + mp + v få egen majoritet i riksdagen. Vad jag vet är det första gången de tre partierna tillsammans får egen majoritet i någon opinionsmätning efter valet 2010. Riksdagens två HBT-negativa partier, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna får tillsammans 8,7 % jämför med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

För ca en månad sedan sa Kristdemokraterna ja till att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen. Nu minskar partiet från 3,8 % till 3,5 %. (I en del andra mätningar har dock partiet ökat senaste månaden) Betyder det att de har fått en negativ reaktion från svenska folket för sitt policybyte. Svaret är - vi vet varken om reaktionen blivit positiv, negativ eller om få brytt sig när det gäller partisympatier. Problemet är att många tolkar in opinionsmätningar som om de vore exakt vetenskap. Det enda vi vet är att s nog fått fler och m nog färre sympatisörer senaste månaden. Varje förändring mindre än 1 procentenhet bör helt avfärdas som något bevis för hur trenden är för något parti. Däremot kan förändringar för ett parti som i mätning efter mätning från samma opinionsinstitut visar att det har en positiv eller negativ trend betraktas som en trend även om varje månadsförändring är inom felmarginalen.

Det man kan konstatera är att Kristdemokraterna varken fått signifikanta förändringar (positiva eller negativ) när de kommenterat att de är för sterilitetskravet (juni 2011) eller emot (februari 2011). Sannolikt för att de flesta människor som tvekar mellan att rösta på kd (eller m etc) inte prioriterar sterilitetskravet när de ska avgöra vilket parti de sympatiserar med. Det betyder inte att de måste vara negativa till transpersoner eller en frihetlig könstillhörighetslag utan att för dem är andra frågor viktigare (som vilket parti som har bästa förslagen och är trovärdigast när det gäller jobben, skolan, omsorgen etc).

6 kommentarer:

 1. Hej Bengt!

  Detta är en länk till en HBTQ-studie som görs vid Malmö Högskola av två sjuksköterskestudenter.

  Titta om det är någonting för dig att svara på? Gå in på www.facebook.se/HBTQbemotande

  Vänligen Peter

  SvaraRadera
 2. Hej Peter!

  Det var kanske du som mailade mig för några dagar sedan. Mitt syfte har inte varit att nonchalera dig utan det har varit andra saker som kommit före. Därför glädjer det mig att du lämnat en länk och jag stödjer helt de som vill berätta om sina erfarenheter med kontakter med vården som *HBT-personer.

  Bengt

  SvaraRadera
 3. Det här är faktiskt tragikomiskt. Hur kan Förvaltningsrätten slå fast att det strider mot Europakonventionen att språkligt och juridiskt definiera den som föder sitt barn som barnets mor? Det är ju vad saken i realiteten handlar om: "tvångsbenämning", inte tvångssterilisering (tvångssteriliseringar strider givetvis mot både Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter).

  Möjligheten till vad jag kallar totalomskärelse borde aldrig ha medgivits andra än uppenbart missbildade. Jag är lika upprörd över dessa medicinskt omotiverade beskärningar som någonsin Rfsl. I ett ojämställt samhälle kan både kvinnor och män uppleva fördelar med att "föras över" till det motsatta könet, men rätt väg är att befordra ett mer jämställt samhälle, fel väg är att befordra könsbyterierna (nu är ojämställda Finland långt "före" oss, se http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4996900 )

  Min upprördhet riktar sej inte mot utsatta personer ("feminina" män och "manhaftiga" kvinnor har tyvärr ofta hånats, inte minst de många som bildat par ihop) som fått för sej att de är födda i fel kropp. Utan mot psykologer, journalister och queeraktivister som du Bengt som i förment radikalism bekräftar folks gammaldags föreställningar om hur "riktiga" män och kvinnor ska vara rent "mentalt". Men jag är man just för att jag är "född i en mans kropp", inte för att jag känner mej särskilt manlig eller uppfattas som så.

  Och jag menar helt fräckt att det är mitt könsbegrepp, det klassiskt biologiska/genitala (inte sociologiska/mentala) som är det verkligt jämställda och liberala. Inte ditt, Bengt.

  SvaraRadera
 4. Hej Andreas!

  Först måste en del saker redas ut.

  1. Förvaltningsrätten i Stockholm har inte förklarat att det är någon mänsklig rättigheter för juridiska män att föda barn. Det är inte möjligt att ledamöterna i domstolen tycker så men det är inte deras argument till varför sterilitetskravet i könstillhörighetslagen är oförenligt med Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Istället handlar det om konventionen tydliggör att stater inte får påtvinga kroppsliga ingrepp på medborgare, det handlar om kroppslig integritet.

  Är då sterilitetskravet i könstillhörighetslagen ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Inte i teorin. Ingen blir ju tvingad att byta kön juridiskt. Men när vi idag talar om att Sverige tvångssteriliserade människor från 1930-talet fram till 1975 så var i princip aldrig heller påtvingade kroppsliga ingrepp i teorin. 90 % av de som blev steriliserade mot sin vilja, jämför med transsexuella som blir steriliserade mot sin vilja, var från 1930-talet fram till 1975 kvinnor, oftast fattiga och inte sällan från stigmatiserade minoriteter som romer (zigenare kallade man dem då) och "tattare".

  Jag vet inte om någon då anmälde det till Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Om någon gjort det på 1950-talet är det dock inte säkert det förklarats för oförenligt med de mänskliga rättigheterna. En man i Västtyskland anmälde till landets författningsdomstol att totalförbudet mot att män har sex med varann stred mot landets konstitution. Västtysklands författningsdomstol meddelade 1957 att förbudet mot samkönad manligt sex var förenligt med konstitution. Samma meddelande lämnade USA:s högsta domstol i mitten av 1980-talet efter en liknande anmälan. 2003 prövade dock USA:s högsta domstol ärendet igen och fann att förbudet mot samkönat sex stred mot landets konstitution. I för något år sedan avgjorde Tysklands författningsdomstol att det är oförenligt med landets konstitution att vägra ge samma gynnsamma skatte- och arvsregler till samkönade par i partnerskap som olikkönade par i äktenskap. Vad är min poäng med det här? Jo, att domstolar inte fungerar i ett vacuum, de är människor och påverkas av omgivande samhällets värderingar.

  Därför tror jag att Förvaltningsrätten nog gjort rätt bedömning, att tolkningen av Europakonventionen idag inte skulle vara förenlig med sterilitetsskrav för att få byta kön juridiskt.

  2. Din teori om "totalomskärelse" är intressant (och då är jag inte ironisk). Mitt motstånd mot omskärelse av pojkar handlar om att de inte själva är gamla nog att avgöra vad det handlar. Delar du min åsikt Andreas att, på sikt, bör omskärelse av killar yngre än 18 år förbjudas? För det är väl inte bara kroppsliga ingrepp när det gäller juridiska könsbyten som du är tveksam till. Notera då att det finns en 18-årsgräns idag för att få byta kön juridiskt och opererar sig. I princip tycker jag det är bra (det tycker dock inte RFSL som vill avskaffa ålderskravet) men det bör utredas om transsexuella tonåringar ska få, efter godkännande av både föräldrar och läkare, ska få byta kön juridiskt vid en lägre åldersgräns än 18 år.

  Bengt

  SvaraRadera
 5. Fortsättning från förra kommentaren.

  3. Ditt resonemang om vad kön betyder är också intressant (återigen utan att vara ironisk). För givetvis är radikalfeministers teorier om att kön bara är "en social konstruktion" inte förenligt med transsexuellas hävdande av att de har en hjärna som fungerar som det motsatta könet än de biologiskt tillhör. Den här debatten är intressant filosofiskt men den kan rimligen inte vara avgörande för vilka lagar vi ska ha. Och de som följer min blogg vet att jag är synnerligen kritisk mot radikalfeminister. Till sist måste det vara varje individ som avgör vad är bäst för vederbörande.

  4. Avskaffande av sterilitetskravet är INTE någon jämställdhetsreform när det gäller män och kvinnor. Vänligen sluta argumentera emot något som nästan ingen framfört. Att avskaffa sterilitetskravet handlar om att förbättra för den grupp som är transsexuella. Ingen har hävdat att reformen generellt skulle gynna jämställdheten i samhället men trots de är den motiverad. Även reformer som bara berör ett fåtal människor kan vara kloka. :-)

  Bengt

  SvaraRadera
 6. "Förvaltningsrätten i Stockholm har inte förklarat att det är någon mänsklig rättigheter för juridiska män att föda barn. Det är (inte) möjligt att ledamöterna i domstolen tycker så men det är inte deras argument till varför sterilitetskravet i könstillhörighetslagen är oförenligt med Europakonventionen för mänskliga rättigheter."

  Ordet (inte) ska givetvis inte vara med i andra meningen.

  Bengt

  SvaraRadera