torsdag 8 mars 2012

Vill Öppna moderater försämra för lesbiska kvinnor?


Idag har folk från Öppna moderater en debattartikel på HBT-siten Qx. Skribenterna Fredrik Saweståhl (bilden), Jenny Edberg och Anders Karlsson som är ordförande respektive förste och andre vice ordförande börjar med att argumentera för att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker.

Jag har här på bloggen problematiserat den reformen. Bl.a. för att forskning visar att barn till ensamstående mår sämre generellt (givetvis med många undantag) än barn med två föräldrar. Men man ska vara försiktig att överföra resultaten, som ofta handlar om barn som varit med om skilsmässa och konflikter, till situationen för ensamstående kvinnor som blivit inseminerade vid kliniker. För Öppna moderater finns det dock inget som helst resonemang om vad som är till barnets bästa.
I takt med att allt fler människor lever som ensamstående måste möjligheterna för ensamstående att skaffa barn öka. Staten som lagstiftare måste underlätta för människor att leva fullvärdiga liv även som ensamstående, och organisera sina familjer utifrån vad som passar dem bäst.
Öppna moderater vill tydligen att lesbiska kvinnor ska betala 30-40 gånger mer än idag.

Ungefär som barn vore en rättighet. Men varje ny reform måste prövas om den är till barnets bästa. Men det mest sensationella i debattartikeln är inte det. Utan att Öppna moderater nu tydligen vill att lesbiska kvinnor ska vara tvungna att betala hela kostnaden för en insemination. Ofta handlar det om drygt 10 000 kronor medan olikkönade par i alla landsting betalar vanlig patientavgift ofta ca 300 kronor. Förslaget är absurt och allvarligt diskriminerande mot lesbiska kvinnor.

Här är den del av artikeln från Öppna moderater som handlar om avgifter. Notera hur de försåtligt är otydliga, lindar in budskapet och låtsas som att det t.o.m är en förbättring för lesbiska kvinnor att betala 30-40 gånger mer än olikkönade par för inseminationer.
Insemination för ensamstående kvinnor måste tillåtas. Det steg som Moderaterna nyligen tagit för att förverkliga detta är bra och något vi välkomnar. Vi ser gärna att privata kliniker, licensierade av Socialstyrelsen växer fram för att avlasta landstingen från denna typ av verksamhet som inte alltid är regelrätt sjukvård. Verksamheten kan ske på kommersiell grund utöver den verksamhet som idag nästan enbart sker i landstingens försorg.

Finansieringen för insemination ska kunna bekostas av kvinnorna själva. Som det är idag är vi hbt-personer med och betalar andras insemination, men har små möjligheter att själva nyttja den. Ska vi ha skyldigheter är det rimligt att vi också har samma rättigheter, därför är ett större egenansvar för finansiering i utbyte mot en snabbare process att skaffa barn rimligt. Fortsatt verksamhet kan ske i landstingens försorg när insemination sker på medicinska grunder.
Det är så många besynnerliga formuleringar att man nästan inte vet var man ska börja.

Missbruk av användandet av "HBT".

1. Lesbiska kvinnor som är gifta eller sambo har sedan 2005 möjlighet i alla landsting och regioner att bli inseminerade vid kliniker. De har inte "små möjligheter att utnyttja" insemination. Att Öppna moderater resonerar om HBT-personer visar bara hur den där ordförkortningen ibland blir missbrukad. En bisexuell kvinna som bor med en juridisk man som är transvestit (eller intergender etc) har möjlighet att bli inseminerad. Jag är själv engagerad för att transsexuella ska spara könsceller för att efter "könsbytesoperationen" ska kunna bli föräldrar men det är en annan debatt än om lesbiska par ska få bli inseminerade något som redan är genomfört.

2. Ensamstående kvinnor är inte en del av HBT-gruppen mer än medelålders män eller rödhåriga. De flesta ensamstående kvinnor är heterosexuella.

3. Jag är positiv till att låta fler privata kliniker utföra inseminationer. Bl.a. för att det kan minska köerna. Vill människor (olikkönade par, lesbiska och, om det blir tillåtet, ensamstående kvinnor) betala hela kostnaden och få snabbare behandling är det inget negativt i sig. Men Öppna moderater vill att det ska vara ett alternativ (till billig insemination via landstinget eller regionen) för olikkönade par medan det ska vara enda möjligheten för lesbiska par. Det är en oacceptabel diskriminering.

4. Man kan givetvis tycka (jag gör det inte) att inseminationsverksamhet vid kliniker generellt ska betalas av patienten själv men då ska det givetvis gälla för alla, även olikkönade par.

Moderaterna och Socialdemokraterna blev 2009 tydligt för lika avgifter.

Ironiskt nog i det här sammanhanget blev Moderaterna på sin stämma 2009 för (ett enhälligt beslut) att lesbiska par ska betala samma avgifter som olikkönade. Socialdemokraterna sa ja till detsamma på sin kongress samma år. I somras lämnade RFSL en rapport som avslöjade att tre landsting ännu diskriminerar lesbiska par när det gäller inseminationer vid kliniker. Östergötlands läns landsting ägnar sig åt "mindre" diskriminering medan Västernorrlands och Västerbottens landsting har en absurd policy där olikkönade par bara betalar vanlig patientavgift vid inseminationer vid kliniker medan lesbiska par måste betala ca 12 000 :- (sic!) för samma vårdtjänst. Det är givetvis absurt.

Hur har Öppna moderater kunna hamna så fel? Det finns nog flera förklaringar. Dels så är det traditionellt den partipolitiska HBT-förening som varit mest mansdominerad. I deras förbundsstyrelse är 7 män, 1 kvinna och 1 transperson (med reservation för att det inte alltid är enkelt att avgöra folks könsidentitet efter foto och namn). Av de som var öppet HBT bland deras kandidater inför valet 2010 har jag för mig att 19 av 20 var män. Men det finns nog också en ekonomisk förklaring. Moderaterna generellt har högre stöd bland höginkomstagare i relation till övriga befolkningen jämfört med andra partier (även om tendensen minskat senaste åren). För höginkomsttagare är det givetvis enklare att acceptera dyrare vård än för låg- och medelinkomsttagare.

Öppna moderater ger stöd åt allvarligt diskriminerande policy i Västerbottens och Västernorrlands landsting.

Ska man summera Öppna moderaters nya policy blir det att de jobbar för att en grupp som inte är en del av HBT-gruppen ska få bli inseminerade och för att få acceptans för det vill de att lesbiska par, som är en del av HBT-gruppen, ska få betala 30-40 gånger mer än idag i nästan alla landsting. Förutom i bl.a. Västernorrlands och Västerbottens landsting som nu får stöd av Öppna moderater i sin allvarligt diskriminerande avgiftspolicy.

Med sådana vänner som Öppna moderater behöver lesbiska kvinnor inte några fiender.


Uppdatering 1.

Jag har nu letat fram den motion (förslag) till Moderaternas stämma 2009 som handlade om lika avgifter för lesbiska som olikkönade par. Och de som lämnade den var folk från Öppna moderater (sic!) bl.a. Fredrik Saweståhl och Jenny Edberg som är ansvariga för debattartikeln i Qx idag om att chockhöja avgifterna för lesbiska kvinnor. Givetvis har föreningar rätt att byta åsikt men Öppna moderater har inte redovisat varför man gjort det.


Uppdatering 2.

I förra bloggposten kriteserade jag kulturelativister. Qx berättar om att Soran Ismail (känd bl.a. från TV-programmet Parlamentet) ska göra en standupturné om bl.a. manlighet och homofobi. Bra initiativ. Dels därför att jag tror humor ibland kan påverka folk mer än föreläsningar på universitet. Men också därför att Soran som har kurdiskt ursprung gör det här, HBT-personer finns i alla etniska, sociala och religiösa grupper. Därför är det viktigt att heterosexuella cispersoner (cisperson = icke-transperson) från diverse grupper är tydligt HBT-vänliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar