tisdag 20 mars 2012

Danmark inför könsneutral äktenskapslag. Dansk folkeparti emot.


Danmark får en könsneutral äktenskapslag 15 juni i år. Förutom från regeringspartierna Socialdemokratiet, vänsterliberala Radikale venstre och Socialistisk folkeparti får reformen också stöd av oppositionspartierna Liberal alliance och vänstersocialistiska Enhedslisten.

I sin regeringsförklaring oktober 2011 lovade den då nya regeringen följande.
Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.
Remissinstanser positiva - förutom en del samfund och biskopar.

Jag tyckte då det var udda att de inte direkt kunde lova en könsneutral äktenskapslag men det är nu avgjort att det blir en sådan. Själva lagförslaget lämnade regeringen till det danska parlamentet 14 mars. Granskar man høringssvar (remissvar) om homoäktenskap kan man konstatera att det är samma tendens som i Sverige för några år sedan när vi skulle införa en könsneutral äktenskapslag. Alla remissinstanser är positiva förutom en del religiösa samfund, i Danmark har biskoparna i Den danske folkekirke också haft möjlighet att lämna remissvar, några av dem är positiva, en del hade hellre velat förrätta partnerskap för homopar medan några är emot båda alternativen.

Bisarra argument från Dansk folkeparti.

Främlingsfientliga och HBT-negativa Dansk folkeparti är idag ensamt parti kvar i danska parlamentet att vara emot en könsneutral äktenskapslag. Från ett pressmeddelande augusti 2011 efter att dåvarande borgerliga regeringen börjat debattera att tillåta förrättande av partnerskap inom Den danske folkekirke.
DF afviser kategorisk kirkelige vielser af homoseksuelle,,,,

- Forholdet er, at et ægteskab er mellem mand og kvinde, der sammen kan skabe en familie. Det er glimrende, at der er noget, der hedder registreret partnerskab, sådan at man tager et særligt hensyn til homoseksuelle, men dette hensyn skal ikke føre til, at det grundlæggende: Nemlig, at ægteskabet, der består af mand og kvinde, som i fællesskab er familieskabende, lider skade, siger Søren Krarup, der påpeger, at det er en form for latterliggørelse af det kristne ægteskab at lade to mænd eller to kvinder indgå det.
Samma bisarra argumentation som från en del i svenska Kristdemokraterna, att en könsneutral äktenskapslag "skadar" heteroäktenskap. Konservative folkeparti och högerliberala Venstre (de två tidigare regeringspartierna) har fram till förra våren varit tydligt emot en könsneutral äktenskapslag. Idag är båda partierna internt oense och kommer förmodligen tillämpa "fri röstning" för partiernas ledamöter i danska parlamentet. De flesta i Konservative folkeparti och en del i Venstre är ännu HBT-negativa.

Frivilligt för präster i Den danske folkekirke att viga homopar.

Från hemsidan för LGBT Danmark (danska motsvarigheten till RFSL.
Det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab. Lov om registreret partnerskab ophæves, og det bliver muligt at konvertere et eksisterende partnerskab til et ægteskab. Det bliver muligt at blive viet enten borgerligt eller i kirken.

Indførelsen at kønsneutralt ægteskab bliver en totrinsraket, idet ikke alle retsvirkninger kommer med i første omgang. Mere specifikt, viderefører man i første omgang partnerskabslovens bestemmelse om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke gælder for ægteskab (tidl. partnerskab) mellem to personer af samme køn. Dette skyldes først og fremmest, at man vil have afdækket konsekvenserne ift. andre love, særligt børneloven. For at kvalificere andet trin af raketten, iværksætter regeringen derfor en udredning om dette.

Som et vigtigt punkt, som LGBT Danmark har kæmpet for lige siden tilblivelsen af partnerskabloven, fjernes tilknytningskravene. For det registrerede partnerskab gælder bestemmelser om, at mindst den ene partner skal være dansk statsborger og være bosiddende i Danmark. Noget tilsvarende gælder ikke for det nuværende ægteskab. Disse bestemmelser bliver ikke videreført i det kønsneutrale ægteskab, hvilket er meget tilfredsstillende.....

Selvom partnerskabsloven ophæves, vil udenlandske partnerskaber, der er indgået efter love, der er sammenlignelige med den danske partnerskabslov, fortsat blive anerkendt som partnerskaber.

Det er meningen, loven skal træde i kraft 15 juni.

Samtidig med ophævelse af partnerskabsloven og revideringen af ægteskabsloven indføres i lovgivningen, at en præst af samvittighedsgrunde kan undlade at medvirke ved en vielse af et par af samme køn.
Icke-anonym donation av könsceller.

Ett annat förslag från den danska regeringen är att tillåta icke-anonym donation av könsceller (sperma och äggceller). Kommentaren från LGBT Danmark till det är följande.
Lovforslaget om kunstig befrugtning handler grundlæggende om at åbne op for ikke-anonym sæd- og ægdonation. Det har Landsforeningen talt for i mange år og så derfor frem til forslaget. Desværre undtager centrale dele af forslaget regnbuefamilier, som ellers kunne have stor gavn af de foreslåede regler.
I Sverige har barn som kommit till genom donation av sperma eller äggceller vid 18 års ålder rätt att få veta vem som är donatorn.


Uppdatering 1.

Tonårspojkar blev kastrerade av katolska kyrkan bl.a. efter att de anmält sexuella övergrepp

Flera tidningar avslöjar att katolska kyrkan i Nederländerna begått fruktansvärda övergrepp på tonårspojkar på 1950-talet. Från Svenska Dagbladet.
Den nederländska regeringen lovar att utreda de "mycket allvarliga och chockerande" uppgifterna om att hundratals tonårspojkar kastrerats av den katolska kyrkan. Ingreppen ska ha skett som ett led i "behandling mot homosexualitet".

Rapporten kommer från nederländska socialhistoriker och berättar om minst 400 pojkar och unga män som ha kastrerats medan de befunnit sig under katolska kyrkans försorg. Ingreppen ska ha skett under 1950- och 60-talen fram till 1968, skriver brittiska The Telegraph.

– Det var ingenting ovanligt, säger historikern Marnix Koolhaas till tidningen Volkskrant.

Som exempel ges pojken Henk Heithuis som kastrerades 1956 efter att han anmält präster för att ha förgripit sig på honom. Två präster dömdes, men pojken togs av polis till en katolsk psykklinik där han kastrerades.
Vidrigt.

Christer Sturmark har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet som replik till en tidigare artikel från två människor från konservativt kristna Claphaminstitutet. Sturmark kommenterar bl.a. homosexuellas situation.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar