söndag 25 mars 2012

Sverige följer inte Europarådets rekommendation om skydd för transpersoner.


Jag har ikväll mailat diverse politiker om att transpersoner bör få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Har mailat dels bl.a. representanter från m, fp, c och kd i konstitutionsutskottet i riksdagen och till justitiedepartement (bifogar det mailet i den här bloggposten), dels till representanter för s, mp och v i konstitutionsutskottet.


Till representanter för Alliansen i konstitutionsutskottet.
Kopia till bl.a. representanter för Alliansen i justitieutskottet och till justitiedepartementet....


I det här mailet.

Föreslår jag att Alliansens ledamöter i Konstitutionsutskottet tydliggör i betänkandet Tryck- och yttrandefrihetsfrågor och i 12 april riksdagsdebatten att ni är positiva till en utredning av om transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp.


Den borgerliga regeringen har genomfört en del viktiga reformer för att förbättra tryggheten mot brott. Bl.a. har som bekant antalet poliser ökat med ca 3000. Men än är det mycket som är kvar att göra. Bl.a. i kampen mot hatbrott. Konstitutionsutskottet ska som bekant på tisdag, 27 april, justera betänkandet Tryck- och yttrandefrihetsfrågor. En del av betänkandet handlar om motioner om att transpersoner ska få skydd av lagen om hets mot folkgrupp. Jag vet att policyn i riksdagen tyvärr är sådan att i princip alla motioner blir avslagna. Men förhoppningsvis blir det trots det en positiv skrivning från Alliansens sida om transpersoners skydd mot hets-

Folkpartiet och Centerpartiet är (precis som s, mp och v) för reformen. Tidigare har Yttrandefrihetskommittén planerat behandla frågan men det senaste beskedet från dem är att de inte lär hinna med det innan de ska lämna sin slutrapport 31 augusti i år. Moderaterna och Kristdemokraterna bör nu som partier tydligt säga ja till att i grundlagen förbjuda hets p.g.a någons könsidentitet. Transpersoner förtjänar samma tydliga juridiska skydd mot hets och hatbrott som homosexuella, judar, svarta, muslimer etc. Något annat är inte acceptabelt.

I den borgerliga regeringens budgetförslag, utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, avslöjades regeringen avsatte 100 000 kronor för att utvärdera vilka förändringar Sverige måste göra för att följa Europarådets "HBT-rekommendation" från 2010.
.... Regeringen avser att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Den 17 juni 2011 antogs en resolution i FN:s råd för mänskliga rättigheter som uttrycker stor oro för våld mot och diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Händelsen är unik, eftersom det är första gången som en resolution om hbt-frågor antas i FN.

Det var också ett stort framsteg när Europarådets medlemsländer den 31 mars 2010 för första gången enades om en rekommendation som ger uttryckligt skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Sverige intog en ledande position i arbetet med rekommendationen dels i framtagandet av själva rekommendationstexten, dels vid förhandlingarna, och bidrar till finansieringen av Europarådets uppföljning av rekommendationen. Det är därför viktigt att analysera och beakta dessa rekommendationer i det fortsatta arbetet med att identifiera och åtgärda brister inom området....

För att finansiera uppföljning av Europarådets rekommendation om åtgärder för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet föreslår regeringen att anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. minskas med 100 000 kronor under 2012
Europarådets ministerkommitté antog 31 mars 2011 ett dokument om hur dess medlemsländer bör arbeta mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet. Recommendation CM/Rec(2010)5 of the Committee of Ministers to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity kan få betydande konsekvenser i många länder.
Member states should take appropriate measures to combat all forms of expression, including in the media and on the Internet, which may be reasonably understood as likely to produce the effect of inciting, spreading or promoting hatred or other forms of discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender persons. Such “hate speech” should be prohibited and publicly disavowed whenever it occurs. All measures should respect the fundamental right to freedom of expression in accordance with Article 10 of the Convention and the case law of the Court.
I Sverige är det förbjudet med hets mot folkgrupp när det gäller etnicitet och religion sedan 1948 och sexuell läggning sedan 2003. Men könsidentitet är ännu inte inkluderat i hetslagen vilket betyder att Sverige inte följer HBT-rekommendationen från Europarådet när det gäller den delen.

Jag vet att en del av er principiellt är emot lagen om hets mot folkgrupp. Jag håller med om att den i vissa situationer är problematisk. Men när lagen nu är på plats (och inget tyder på att den försvinner inom det närmaste eftersom alla 8 riksdagspartier är för den) så bör transpersoner givetvis ha samma skydd som flera andra grupper som det hetsas emot. Det räcker ibland att följa kommentarer på hemsidor i samband med att tidningar skriver om transpersoner för att konstatera att det förekommer hets mot transpersoner.

Vänstern får inte ha monopol på kampen för allas lika värde och emot diskriminering. Det har ni ett ansvar att tydliggöra.

Har ni frågor eller kommentarer kan ni givetvis maila.

Mvh

Bengt Held
Malmö


Uppdatering 1.

Givetvis är det många länder i EU som betydligt sämre än i Sverige respekterar mänskliga rättigheter för HBT-personer. Ett av dem är Slovenien.

Dagen avslöjar att det blev nej i en folkomröstning i Slovenien om ett förslag att bl.a. tillåta närståendeadoptioner för samkönade par. Jag har tidigare här på bloggen kommenterat varför det blev en folkomröstning.
Folkomröstningen gällde bland annat ifall homosexuella ska få adoptera sin partners barn. En lag antogs av det slovenska parlamentet i juni förra året som skulle ge den rätten.

Men en konservativ grupp, stödd av Katolska kyrkan, gillade inte idén och fick igenom en folkomröstning. När i stort sett alla röster hade räknats hade 55 procent sagt nej medan 45 procent röstade ja....

Resultatet betyder att den gamla lagen, som trädde i kraft 1976 men som förändrats under årens lopp och gett homosexuella utökade rättigheter, gäller i åtminstone ett år framåt.

Valdeltagandet var dock lågt, bara 30 procent av slovenerna visade sin vilja. 40 000 slovener skrev på den namninsamling som gjorde folkomröstningen möjlig....

- Folkomröstningen är ett tydligt tecken på den kamp som finns i samhället mellan vilka som ska bestämma över människors liv, säger universitetsprofessor Vlado Miheljak i Ljubljana.
Det här visar hur problematiskt det är att hålla folkomröstningar om minoriteters rättigheter. Ingen människa kan rimligen orsakas skada av att förbättra den juridiska tryggheten för de barn som redan finns i homofamiljer. Trots det lyckas en liten grupp homofientliga katoliker mobilisera och genom 16.5 % av den röstberättigade befolkningen (55 % av de 30 % som deltog i folkomröstningen) stoppa en viktig reform.

Slovenien har sedan flera år en partnerskapslag som ger i princip samma rättigheter som äktenskapslagen förutom bl.a. när det gäller adoptioner och inseminationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar