måndag 3 oktober 2011

Nya danska regeringen lovar utreda homoäktenskap och ny "könsbyteslag"


I Danmark har Socialdemokraterna, socialliberala Radikale venstre och Socialistisk folkeparti och landets nya statsminister socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt (bilden) idag presenterat sin regeringsförklaring. De tre partierna vann valet 15 september och får tillsammans med vänsterpartiet Enhedslisten majoritet i parlamentet.

LGBT-Danmark avslöjar att HBT-rättigheter är med på flera ställen i regeringsförklaringen, bl.a lovas en utredning av en könsneutral äktenskapslag. Regeringen vill redan innan en sådan utredning är klar tillåta Danske folkekirke (som är statskyrka) möjlighet att förrätta partnerskap.
Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning.

Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge hate-crimes mod homoseksuelle og andre grupper.

Regeringen vil sikre at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning omfattes af børneloven på lige fod med fædre.

Regeringen vil undersøge reglerne om kønskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
Regeringspartierna är för en könsneutral äktenskapslag.

Det kan tyckas udda att det är en formulering om att utreda en könsneutral äktenskapslag när alla regeringspartierna är för reformen men förhoppningsvis handlar det bara om att man inte vill lova att det genomförs direkt. Det framgår inte av regeringsförklaringen om även andra samfund än Danske folkekirke ska ges möjlighet att förrätta partnerskap eller om de först vid en könsneutral äktenskapslag ska få viga homopar.

Den tidigare regeringen i Danmark utgjordes av högerliberala Venstre och Konservative folkparti med främlingsfientliga Dansk folkeparti som stödparti. De tre partierna har varit emot nästan alla nya HBT-reformer. Tack vare att en minoritet inom Venstre ibland röstat med oppositionen när det gäller homopolitiken har lagarna för adoptioner och inseminationer likställts trots det.

Inget förbud mot sexköp.

Bland övrigt i den danska regeringsförklaringen är att den vill införa tre "pappamånader" i föräldraförsäkringen, alltså att vardera tre månader ska vara reserverade för de båda parterna. Däremot blir det inget förbud mot sexköp, Socialdemokraterna och Socialistisk folkeparti är för det men tack och lov har Radikale venstre stoppat förslaget. Att låtsas som att all prostitution är ofrivillig är problematiskt och förmyndaraktigt i sig, dessutom riskerar den typen av lagar att ännu mer stigmatisera de människor man vill hjälpa.

Det blir vissa liberaliseringar inom invandringspolitiken, politiken blir dock även efter de förändringarna betydligt mer restriktiv än den som den borgerliga regeringen för i Sverige. Bl.a. vill man behålla den absurda 24-årsgränsen för äktenskap för en del invandrare. När det gäller kravet för att få bli dansk medborgare gör de dock en klok avvägning. Den nya regeringen är för att behålla språkkravet för att få bli medborgare men däremot genomför de inte den tidigare borgerliga regeringens planer på att även införa kunskapskrav.

Socialistisk folkeparti är till skillnad från Vänsterpartiet i Sverige för EU och den nya danska regeringen vill senare folkomrösta om att avskaffa några av de undantag som landet fått tidigare från EU:s rättsregler.


Uppdatering 1.

Krav på sterilitet och kastration för att få byta kön juridiskt i Danmark.

Jag ska förtydliga att även Liberal alliance är med i Danmarks parlament. Partiet som är i opposition är HBT-vänligt och för liberalare invandringslagar. De senaste åren har Liberal alliance närmat sig en nyliberal ideologi där de argumenterar för kraftigt sänkta skatter och legalisering av bl.a. narkotika och bordeller.

LGBT-Danmark kommenterar regeringsförklaringen med bl.a följande.
Der har åbenbart ikke kunnet opnås enighed på det foreliggende grundlag om blot at indføre det kønsneutrale ægteskab. LGBT Danmark vil arbejde for at dette sker - ægteskabet er en verdslig institution: Vi har en ægteskabslov, men ikke fx. en konformationslov. Det verdslige ægteskab skal være kønsneutralt. Det er dog tilfredsstillende, at det diskriminerende forbud mod kirkelig vielse i den nuværende lovgivning fjernes....

Det tredje punkt handler om, at en bestemt gruppe af regnbuefamilier får bedre forhold, nemlig de familier, hvor et lesbisk par får børn ved kunstig befrugtning (antageligvis menes, at man får børn ved anvendelse af anonym donorsæd). Her skal medmoderen ikke længere stedbarnsadoptere sit eget barn, men kan, på lige fod med en far i heteroforhold, anerkende barnet efter børnelovens bestemmelser. Dette er meget tilfredsstillende for såvidt der var indført en stærk asymmetri i loven, hvor lesbiskes børnefamilier var underlagt en meget speciel
særlovgivning....

Regeringsgrundlaget taler om mangfoldighed og ligebehandling i et horisontalt perspektiv, dvs. på tværs af beskyttelsesgrundene: Køn, seksuel orientering, etnicitet, religion og handicap. Det er overraskende, at alder ikke er med i listen, da det er med i listen fra blandt andet EU-traktaten.

LGBT Danmark har arbejdet for også at få kønsidentitet med i listen, men det er ikke lykkedes endnu.

Något löfte om att förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet är inte med i regeringsförklaringen. I Danmark finns idag inte någon särskild lag om juridiska könsbyten utan istället tillämpas steriliserings- och kastreringslagen. I praktiken krävs oftast kastrering om det inte tydliggjorts att personen redan är steril. Ett annat krav är att vara ogift. Transsexuella tillåts dock att spara könsceller (sperma och äggceller) före operationen för att de efteråt ska kunna bli biologiska föräldrar.

Storbritannien tar bort en del sexbrottsdomar från offentliga register.

Den borgerliga regeringen i Storbritannien har nu presenterat lagförslag om att ta bort vissa domar från offentliga register. Det handlar om de män som blev dömda för att de haft sex med någon man som var yngre än 21 år (senare 18 år) men 16 år (som var åldersgränsen för heterorelationer) eller äldre. 2003 likställdes åldersgränsen till 16 år. Resonemanget handlar om att homosexuella män inte ska bli stigmatiserade idag av en tidigare diskriminerande lag.

Ironiskt nog var det konservativa Tory, som i övrigt nästan aldrig är först med att föreslå nya HBT-reformer, som lämnade förslaget som vallöfte 2010. Ironin är att det främst var folk från Tory som i decennier envist jobbade för att hindra ett likställande av åldersgränsen. Men även många från socialdemokratiska Labour accepterade fram till 1990-talet att det var olika åldersgräns för manliga homorelationer och heterorelationer.

Dagen har flera nya artiklar om konflikten i HBT-negativa Kristdemokraterna.


Uppdatering 2.

Göran Hägglund, ordförande för Kristdemokraterna, har ännu en debattartikel i SvD om familjepolitiken.
Som Kristdemokrat har jag förtroende för att vuxna människor vet vad som är bäst för dem själva och för deras barn.
Han är dessutom så cynisk att han hänvisar till sexuell läggning i sin argumentation för sin politik.
Det vi ska koncentrera politikens jämlikhetsarbete på är sådana situationer där människor känner sig begränsade att göra sina egna livsval, baserat på kön, etnicitet, sexuell läggning och så vidare.
Hur är det med det här resonemanget möjligt att Kristdemokraterna (och Sverigedemokraterna) ännu 2011 är emot nuvarande likställda regler för adoptioner och inseminationer för samkönade och olikkönade par. När all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn.

Du är en hycklare Hägglund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar