onsdag 5 oktober 2011

Bara sd och v har med något om HBT i sina budgetalternativ.


Av riksdagens 8 partier är det i höst bara 2 som har med något med koppling till HBT-politiken i sina budgetförslag, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. För sd:s del är det mer negativt än positivt när det gäller tolerans och lika rättigheter. Bl.a. når sd:s hat mot genusvetenskap och "mångkultur" nya nivåer.

För att jämförelsen ska bli rättvis granskar jag bara regeringens "huvudbudgetförslag" som jag sedan jämför med oppositionspartiernas alternativ. Sedan flera år (så var det även med tidigare s-regering) är rättigheter för HBT-personer med i regeringens budget där man anger detaljer för varje utgiftsområde. Men det måste inte betyda att HBT politiskt prioriteras. Ska förtydliga att jag inte läst igenom varje dokument i detalj utan använt sökorden "HBT, "homosexuella", "bisexuella", sexuell", "transpersoner", "könsidentitet", "familj" och "diskriminering" för att försöka hitta något med koppling till HBT-rättigheter.

HBT bara med i förslag från sd och v.

Inget av de två främsta alternativen, den borgerliga regeringen "huvudbudgetförslag" och Socialdemokraternas alternativbudget innehåller något om HBT.

Hösten 2010 var första gången jag gjorde en sådan här systematisk granskning. Då var HBT bara med i alternativen för Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. I år saknar mp:s alternativ något om rättigheter för bögar, lesbiska och transpersoner. Istället har Vänsterpartiet nämnt det i sitt alternativ (vilket de inte gjorde förra året). I sitt budgetförslag framför v bl.a. följande.
Arbetsmarknaden genomsyras av normativa föreställningar och strukturer som gör att människor särbehandlas på grund av etnicitet, religion, sexuell läggning, könsidentitet, funktionshinder och annat som saknar relevans för förmågan att utföra ett arbete. Arbetet med att förebygga och motverka diskriminering oavsett diskrimineringsgrund måste i högre grad än i dag ske systematiskt ute på arbetsplatserna. Vi vill därför skärpa kraven på aktivt förebyggande arbete och ge Diskrimineringsombudsmannen mer resurser och tydligare uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.
Till sist Sverigedemokraterna. Det är givetvis en ironi om något att riksdagens mest HBT-negativa parti är ensamt om att haft med något med koppling till HBT både i partiets budgetalternativ för 2010 och 2011. Förklaringen är att de aldrig använder HBT som argument för positiva rättigheter.

Homorättigheter används mot åtgärd för nya invandrare.

I partiets nya budgetförslag är bl.a. följande med (partiet framförde det här också 2010)
En av de viktigaste principerna i ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare har samma rättigheteroch skyldigheter oavsett ursprung, kön, religion eller sexuell läggning.
Men förklaringen till varför man kommenterar "lika rättigheter" kommer därefter.
Av denna anledning vill Sverigedemokraterna slopa instegsjobben, som innebär att många invandrare kan få 80 % av sin totala lönekostnad subventionerad med skattemedel. Vi betraktar detta som en skattesubventionerad diskriminering av svenskar och föreslår ett omedelbar avskaffande av instegsjobben av såväl rättviseskäl som budgetskäl.
Man kan givetvis vara kritisk emot "särlösningar" för diverse grupper. Men det sd inte berättar är att det inte bara är sådana för nya invandrare utan även för flera andra grupper bl.a. långtidsarbetslösa och funktionshindrade. Alltså grupper som generellt har svårare än andra att få jobb via vanliga anställningar.

Vilka familjetyper bör skolor inte berätta om?

Vilka familjer Sd resonerar om vad skolan ska förmedla till eleverna.
Skolans roll är inte bara att vara kunskapsförmedlare utan till stor del också att förmedla en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I kulturarvet ingår det svenska folkets gemensamma historia, kultur, traditioner, normer och värderingar, språk och religion. Dessa är de byggstenar vilka Sverigedemokraterna menar utgör grunden för ett tryggt och stabilt Sverige.

Utan goda kunskaper om dessa byggstenar, och då framförallt gemensamma normer, värderingar och språk, är det svårt, om inte omöjligt, att bli en naturlig del av det svenska samhället. Skolan bör därför betona kärnfamiljens betydelse, tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etiken samt inte minst den västerländska humanismens centrala betydelse i vårt samhälle.
Om man ska betona kärnfamiljens betydelse, vad är det då man inte ska argumentera för? Att samkönade familjer är värda samma respekt som olikkönade? Och vilka är de "gemensamma värderingarna"? Att alla har lika värde oavsett etnicitet? Att ett parti med ett halvnazistiskt ursprung snackar om västerländsk humanism är något udda, det var nog inte "humanism" som de flesta människor associerade till när de mötte skinnskallar som var en central del av partiet i början på 1990-talet.

Sd ogillar kurser i genusvetenskap och "mångkultur".

En nyheter med koppling till HBT har sd med i sitt nya förslag (alltså något som inte var med i deras budgetförslag 2010).
Sverigedemokraterna ser det som rent slöseri med skattepengar att utbildningsinstanser inom perifera områden som genusvetenskap och mångkultur tillförs resurser trots att dessa utbildningar inte utbildar för arbetsmarknaden. Särskilt när detta sker samtidigt som myndigheter som yrkeshögskolan, som utbildar inom områden där efterfrågan finns, inte tillförs de medel som de skulle kunna förvalta.
Att Sverigedemokraterna inte gillar genusvetenskap visste vi sedan tidigare. Men finns det någon vetenskap som heter mångkultur? Det verkar som att sd-ansvariga försökt komma på vad de mest ogillar och sedan försökt placera det i någon motsatsställning till mer pengar till yrkeshögskolan. Givetvis finns det inget som helst samband mellan dem. Sd vill spendera 500 miljoner extra på yrkeshögskolan. Det kan man tycka vad man vill om. Men att blanda in bl.a. genusvetenskap (med en bråkdel av de pengarna) i den debatten blir så billigt att inte ens kd skulle gjort det om de varit oppositionsparti och lämnat ett eget budgetalternativ.


Uppdatering 1.

Mats Odell och Ebba Busch lär inte göra något Pridebesök.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet vill att Mats Odell blir ny ordförande för Kristdemokraterna. Det kan tyckas förvånande för en del. Inte för att ungdomar inte skulle kunna nominera en 64-åring. Problemet med Odell är inte att han skulle vara för gammal (det är tyvärr en vanlig och diskriminerande attityd mot äldre) men däremot har han varit en av de centrala personerna i kd i decennier. Någon förnyelse, som man kan vänta sig att ett ungdomsförbund är för, är det inte. Mats Odell var också bland de ministrar som fick sämst betyg i opinionsmätningar från svenska folket. Tydligt sämre än Göran Hägglund.

Men den egentliga orsaken till Kdu:s nominering är givetvis inte att färglöse Odell skulle vara en karismatisk politiker. Det är istället att Kdu de senaste åren förvandlats till ett knökkonservativt ungdomsförbund, där kritiken mot kd nästan alltid kommit från höger. De hoppas Odell ska förvandla kd till ett Tea Party-light där nyliberal ekonomisk politik blandas med konservativ familjepolitik. Att de nominerar Ebba Busch, kd-politiker i Uppsala där partiet har nära koppling till Livets ord-folk, är inte heller en slump.

Att Odell och Busch skulle besöka Stockholm Pride får bedömas närmast som uteslutet. Och det är tveksamt om HBT-människor skulle vilja ha dem där.

Apropå Tea Party-rörelsen i USA har homofientliga Sarah Palin meddelat att hon inte ska försöka bli presidentkandidat för Republikanerna 2012. Välkommet för USA givetvis även om det nog är en del strateger från Demokraterna som är besvikna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar