torsdag 27 oktober 2011

74 % av länderna i (brittiska) Samväldet förbjuder manliga homorelationer.


Ibland används uttrycket att "tala inför redan frälsta", att vända sig till en publik där de flesta håller med. Men när Kamalesh Sharma igår fördömde förbud mot samkönade relationer gjorde han definitivt inte det. Tvärtom.

Sharma är generalsekreterare i Samväldet, förr kallat Brittiska samväldet men den första delen av namnet togs bort för att markera att Storbritannien inte har någon särställning i organisationen. Nästan alla medlemsländer i Samväldet är f.d. brittiska kolonier. Av de 54 länderna har 40 (74 %) ännu förbud mot manliga samkönade relationer. Från Pinknews.
The Commonwealth Secretary General, Kamalesh Sharma, spoke out for gay rights yesterday in his keynote address at the opening ceremony of the Commonwealth People’s Forum.

Speaking in Perth, Australia, ahead of the Commonwealth Heads Of Government Meeting, Mr Sharma said Commonwealth countries should “embrace difference” and commit to “tolerance, respect and understanding”.

He said: “We recall the 2009 Affirmation of Commonwealth Values and Principles, which includes a clear commitment to tolerance, respect and understanding. This means we embrace difference, and that includes sexual identity.

“Discrimination and criminalisation on grounds of sexual orientation is at odds with our values and I have had occasion to refer to this in the context of our law-related conferences.”
75 länder har totalförbud mot manliga homorelationer.

I maj i år publicerade jag en lista på de 75 länder som ännu har totalförbud mot manliga homorelationer. Drygt hälften av dem förbjuder även kvinnliga homorelationer. Jag delade också in länderna efter vilken som är den vanligaste religionen. Jag tog med 194 länder i sammanställningen, FN:s 192 (idag är det 193 eftersom Sydsudan blev medlem i juli i år) medlemsländer och Taiwan och Vatikanen.

Andel av länderna som har totalförbud mot manliga samkönade religioner

Alla länder ca 39 % 75 av 194

Muslimska ca 69 % 31 av 45
Otydligt vilken som är den vanligaste religionen 50 % 5 av 10
Buddistiska ca 33 % 4 av 12
Hinduism ca 33 % 1 av 3
Kristna ca 28 % 34 av 123
Judendom 0 % 0 av 1

Att vara f.d. brittisk koloni värre "riskfaktor" än att islam är vanligaste religionen.

Av Samväldets 54 medlemsländer har alltså 40 totalförbud mot manliga samkönade relationer. Det blir 74 %. "Riskfaktorn" att ha den typen av förbud är alltså ännu större om landet är medlem i Samväldet än att den vanligaste religionen i landet är islam.

34 länder där kristendomen är vanligaste religionen har totalförbud mot manliga samkönade relationer. Av de 34 länderna är 28 med i Samväldet.

Den här debatten borde givetvis tagits i Samväldet för många år sedan men positivt att den startat på allvar.


Uppdatering 1.

Jag har här på bloggen kommenterat att Svenska kyrkans kyrkomöte den här veckan debatterar två ärenden med koppling till samkönade vigslar. I en motion, 2011:54, föreslår sex ledamöter från Folkpartister i Svenska kyrkan att det ska bli en gemensam vigselordning för samkönade och olikkönade par. Gudstjänstutskottet är ense om att säga nej till motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Vid en muntlig presentation av arbetet hos utskottet framgick att målsättningen är att i kyrkohandboken ha endast en ordning för vardera dop, konfirmation, vigsel och begravning. Det önskemål som motionärerna för fram kommer, om detta blir resultatet av kyrkohandboksarbetet, att bli tillmötesgått.... Med anledning av motionärernas förslag betonar utskottet att det inte är lämpligt att nu ge ytterligare uppdrag till det pågående kyrkohandboksarbetet. Utskottet föreslår därför kyrkomötet att avslå motionen.
Ett enigt kyrkomöte har idag beslutat att följa utskottet. Även Anna Ekström, en av de som lämnat motionen, hade inga invändningar men lovade att engagera sig igen om det blir tecken på att det inte planeras för en gemensam vigselordning, för samkönade och olikkönade par, i kyrkohandboken.

Just nu debatteras hur man ska hantera de homofoba "vigselstrejkande" prästerna. Jag återkommer senare om debatten och beslutet.

2 kommentarer:

 1. Först, jag vet inte om jag kritiserar en åsikt du har och beskriver eller om jag endast funderar kring något som du delvis beskriver. Men jag hoppas vi tillsammans kan öka förståelsen

  angående en gemensam vigselordning:

  Jag har själv svårt att förstå vad någon har att vinna på att ha en enda ordning.
  Är det mindre förtryckande att tvinga alla att följa en ordning mot deras vilja? Oavsett tvånget är för eller mot homosexualitet. Rimligtvis borde det väl vara lika mycket förtryckande oavsett vad man tvingar till.

  Skulle förresten önska att staten tog hand om allt vigande i en oformell borgelig form. Sedan kan vi i kyrkan (och vilken organisation som helst) syssla med att välsigna äktenskap inför Gud. Men det dröjer väl ett tag innan vi får den friheten...

  SvaraRadera
 2. Hej Andreas!

  Jag är för en gemensam vigselordning i Svenska kyrkan.

  Jag vet inte exakt vad du menar med att "tvinga alla att följa en ordning mot deras vilja?". Ingen präst i Svenska kyrkan är ju skyldig att viga samkönade par, den policyn är ju tydlig.

  Sedan skulle ju samma typ av debatt förekomma i SvK även om det blev en civilrättslig lag.

  Skulle då SvK ha en gemensam välsignelseordning över ingångna samkönade och olikkönade äktenskap.

  "Oavsett tvånget är för eller mot homosexualitet."

  Det är ungefär som att hävda att folk är för eller emot svart hudfärg. Du väljer varken din hudfärg eller din sexuella läggning.

  Bengt

  SvaraRadera