måndag 10 oktober 2011

Mp vill kompromissa med borgerliga partier om "könsbyten".


Ett 50-tal motioner (förslag) med koppling till HBT-politiken lämnades vid allmänna motionstiden i riksdagen för några veckor sedan. Det är något färre än tidigare men orsaken är nog främst att många reformer redan blivit genomförda och inte att riksdagsledamöterna generellt skulle blivit mindre intresserade.

Vanligen blir i princip alla motioner avslagna men det här riksdagsåret kan kanske en av dem gå igenom. Miljöpartiet har lämnat Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd. Det är tydligt av flera orsaker att den är lämnad för att kanske få stöd av några borgerliga partier. Dels har den med konkreta förslag till förändringar av lagar och paragrafer. För det andra har Miljöpartiet i motionen lämnat sitt tidigare krav att avskaffa 18 år som åldersgräns för juridiska könsbyten. Det beror säkert inte på att de bytt åsikt i sak utan att de vet att en motion med avskaffade åldersgräns aldrig skulle få majoritet det här riksdagsåret.

18 år kvar som åldersgräns i mp-förslaget.

Alla 25 riksdagsledamöterna för mp har skrivit under med sina namn på motionen (det är mycket ovanligt oavsett parti) med språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin först. Motionen följer i princip helt förslaget till ny könstillhörighetslag som Socialstyrelsen lämnade 2010.
Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år....

Fastställelse enligt 1 eller 2 § får meddelas endast för svensk medborgare eller för utländsk medborgare som sedan minst ett år är bosatt i Sverige....

Har någon erhållit fastställelse enligt 1 eller 2 § får, efter särskilt tillstånd, könskörtlarna avlägsnas. Detsamma gäller om någon ansökt om fastställelse enligt 1 § och förutsättningar för fastställelse föreligger. Tillstånd får endast om det finns synnerliga skäl meddelas innan sökanden fyllt tjugotre år....

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten att spara könsceller inte ska inskränkas för personer som ska genomgå fastställelse av könstillhörighet....

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder....

Det bör utredas huruvida personer under 18 år ska kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad från 16 års ålder. Förutsättningar för insättande av så kallade stopphormoner samt könskonträra hormoner bör övervägas skyndsamt för att minska risken för psykisk ohälsa. En ändrad juridisk könstillhörighet kan innebära en chans för den unga att lättare kunna leva i sin önskade könsidentitet och könstillhörighet. Enligt 6 kap. 11 § Föräldrabalken har vårdnadshavare en rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska därvid allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål. Det synes således handla om en balans mellan ungdomars integritet och självbestämmande­rätt gentemot vårdnadshavares rätt till insyn och tillsynsansvar. Att få sin juridiska könstillhörighet ändrad är en åtgärd som är reversibel. En juridisk fastställelse av könstillhörighet som inte har föregåtts av någon könskorrigerande operation är en åtgärd som är reversibel och som borde falla inom ramen för den unges beslutskompetens.
S föreslår att transpersoner får bättre juridiskt skydd mot hatbrott.

I övrigt handlar HBT-relaterade motioner om ungefär samma reformer som tidigare. Socialdemokraterna har två kommittémotioner (vilket betyder att de är officiella från partiet), En rättvis värld är möjlig ( bl.a. att Sveriges ska jobba för en HBT-konvention i FN) och Trygghet mot brott (bl.a. att transpersoner ska få skydd av hetslagen och att könsidentitet explicit ska bli omnämnda i straffskärpningslagen vid hatbrott. Vänsterpartiet föreslår i kommittémotioner bl.a. en utredning av införande av ett tredje kön och att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. bl.a. sexuell läggning och könsidentitet Bland de ledamöter som lämnat många enskilda motioner med HBT-koppling är Börje Vestlund (s), bl.a. om situationen för samkönade par i EU.

Ingen från c eller sd har lämnat HBT-vänlig motion.

Riksdagsledamöter från regeringspartier brukar sällan vara lika flitiga motionärer som oppositionen. Orsaken är givetvis att den förra gruppen främst påverkar i direkta kontakter med regeringskansliet. En del borgerliga ledamöter har dock lämnat HBT-relaterade motioner. Bl.a. Olof Lavesson och Margareta Cederfeldt om blodgivning för män som har sex med män, Barbro Westerholm om att föräldraskapspresumtionen även ska gälla för lesbiska kvinnor efter inseminationer och Caroline Szyber om HBT-flyktingar.

Däremot är det i år inga HBT-vänliga motioner från ledamöter från Centerpartiet (något oväntat) eller Sverigedemokraterna (helt väntat).

Av de kvarvarande viktiga HBT-reformerna är i princip alla med som förslag i någon motion i år, förutom att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Något som lämnats förslag om i många år men inte hösten 2011 av någon orsak.


Uppdatering 1.

Ska förtydliga för er bloggbesökare som inte känner till debatten om en ny lag för juridiska könsbyten att orsaken till att mp:s motion kanske går igenom i riksdagen (eventuellt med vissa modifieringar av Socialutskottet) är att Alliansens fyra partier är helt oense om tvångssteriliseringar. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill avskaffa sterilitetskravet för att få byta kön juridiskt medan Kristdemokraterna vill behålla det. Om inte kd viker sig har representanter från Folkpartiet och Centerpartiet framfört att det bästa kan vara en blocköverskridande lösning om att avskaffa sterilitetskravet.

Riksdagspartiernas åsikter om de olika delarna av könstillhörighetslagen.

Sd tvekar om att avskaffa kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt, övriga riksdagspartier är för.

Sd och kd är för att behålla kravet att vara steril för att få byta kön juridiskt, övriga partier vill avskaffa kravet och tillåta transsexuella att spara könsceller. Kd är dock internt oenigt.

Mp och v är för att avskaffa kravet att vara 18 år eller äldre för att få byta kön juridiskt, fp är positiv till en utredning av att avskaffa åldersgränsen medan övriga partier i princip är för att behålla ålderskravet på 18 år.

Annan HBT-relaterad nyhet.

Homosexuell präst vigd av presbyterianer. (Dagen)


Uppdatering 2.

Carina Ohlsson och Olga Berg, ordförande respektive förbundssekreterare i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, har en debattartikel i Svenska Dagbladet om att en 32-årig man blev friad för BDSM-sex med en 16-årig tjej. Det här är ännu ett tecken på¨att sexualmoralismen orsakad av radikalfeministiska teorier är ett problem bland en del som engagerar sig i kvinnojourer (och ofta gör ett bra jobb där).. Jag hänvisar till debatten efter artikel på Newsmill om BDSM, jag deltog själv med flera kommentarer. Många av de argument emot frivillig BDSM-sex är ungefär desamma som användes emot homorelationer för några decennier sedan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar