torsdag 3 maj 2018

Mp har något att lära v och fi om hedersrelaterat våld.Minns du Miljöpartiet våren 2016? De var "islamisternas parti". Det är bara två år sedan. De tvingas ännu hantera dåliga opinionssiffror. Men inte av den orsaken. Något hände med mp i slutet av det där året. De blev tydliga emot hedersrelaterat våld och har fortsatt vara det. Det finns officiellt inte längre utrymme för kompromisser om kulturrelativism i det gröna partiet. Att jag tycker mp har tok-fel om flyktingpolitiken är en annan sak.

Mp visar att ett parti kan skärpa till sig.

Tyvärr har inte Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ gjort detsamma. De två partierna svajar ännu. När justitieutskottet behandlade Straffrättsliga frågor för några veckor sedan gav sju av riksdagens partier följande tillkännagivande till regeringen.
.... Brott med hedersmotiv ska få en särskild brottsrubricering. Hedersmotiv vid brott ska vara en särskild straffskärpningsgrund....
Att det finns en bred enighet om det här är bra.

Men det finns ett åttonde parti i riksdagen, Vänsterpartiet.

Från reservation 21 i betänkandet.
... Jag anser dock inte att en egen brottsrubricering för brott med hedersmotiv är rätt väg att gå eftersom det kan leda till att det enbart blir personer från en viss kultur som kommer att misstänkliggöras.... 
Alltså seriöst.  Vilken kultur då? De som utövar hedersrelaterat våld ska känna sig misstänkliggjorda, det är själva syftet med att föra in det i brottsbalken. För brottsoffren, kvinnor, män och transpersoner,  är det ett skydd. V fick chansen och missade den. Liberala Dagens nyheters ledarsida kommenterar.
... Särskilt illa är det att Vänsterpartiet alltså dessutom misstänkliggör dem som motverkar hedersförtryck. Partiet associerar detta med rasism, men det är inte rasism. Tvärtom. Demokratiska principer står alltid över kulturella uttryck, och mänskliga rättigheter gäller alla oavsett hudfärg....
V och fi har inte gjort sin hemläxa.

Det finns även intern kritik emot v:s agerande.

Mp gjorde sin hemläxa inför valet 2018. För v och fi handlar det om att försöka få förtroende i debatten om hedersrelaterat våld inför valet 2022.


Uppdatering 1.

Jonas Sjöstedt (v) viker sig för sin partisekreterare.

Vänsterpartiets riksdagsgrupp är extremt oense om hedersrelaterat våld. Partisekreteraren Aron Etzler och "chefsideologen" Ali Esbati vill absolut inte att partiet ska debattera problemet. Detsamma gäller för feministiska talespersonen Rosanna Dinamarca. Deras strategi är att varje invandrarrelaterat problem ska reduceras till höger-vänster-debatten. Partiordföranden Jonas Sjöstedt verkar ha en viss insikt om att hedersrelaterat våld främst inte handlar om fattigdom utan om reaktionära värderingar men viker sig för en del av sina närmaste kolleger. Det är fegt och det är fel. Sedan finns det flera i riksdagsgruppen som vill partiet tydligt ska driva det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar