söndag 20 maj 2018

Riksdagen har beslutat om skydd emot hets för transpersoner.


Riksdagen har beslutat att transpersoner ska få samma skydd emot hets, hatbrott, diskriminering etc. som homosexuella, bisexuella och en del andra grupper har. Det är välkommet. I konstitutionsutskottets betänkande yrkade sd avslag på propositionen i sin helhet. Från reservation 1.
.... Diskrimineringsförbud är vidare i dag formulerade som en uppräkning av diskrimineringsgrunder, exempelvis ett förbud mot diskriminering på grund av nationellt eller etniskt ursprung , sexuell läggning eller trosbekännelse. En sådan uppräkning är olycklig och bör enligt vår mening ersättas med bestämmelser som tar sikte på om någon blivit otillbörligt särbehandlad eller inte, oavsett vad som är grunden för särbehandlingen....
Sd saknar trovärdighet.

Det där är förvisso en intressant debatt och något som framförts av en del HBTQ-vänliga nyliberaler. Problemet för sd är att de totalt saknar trovärdighet i debatten. De har varit emot nästan alla reformer som syftar till att förbättra situationen för transpersoner. De röstade för några år sedan som ensamt parti för att kravet om att vara steril ska behållas för att få byta juridiskt kön. Alltså tvångssteriliseringar.

Vänsterpartiet ville, med rätta, ändra "könsöverskridande identitet" till "könsidentitet" för att frångå ett avvikarperspektiv. Moderaternas representant i debatten, Ida Drougge, förklarade att de i princip höll med. Debatten hölls 16 maj (§ 12) i riksdagen. I slutvoteringen i riksdagen valde v att avstå när regeringens förslag ställdes emot Sverigedemokraternas avslag.

Rfsl har också kommenterat beslutet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar