fredag 4 maj 2018

M, sd och l vill utreda hela systemet med diskrimineringslagar.

Sverigedemokraterna och Liberalerna har lämnat en gemensam reservation (21) i riksdagens arbetsmarknadsutskott om bl.a. myndigheten Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska vara kvar i sin nuvarande form. Det måste vara historiskt att de två partierna som verkligen inte gillar varann, för att uttrycka det milt, kunde enas om något som handlar om mänskliga rättigheter.

Med sig har de också fått Moderaterna. De vill utreda hela systemet med diskrimineringslagar. Jag har inga problem med en sådan utredning men jag vidhåller att DO bör vara kvar som ett värn emot diskriminering. I övrigt finns det många delar av arbetsmarknadsutskottets rapport som är HBTQ-relaterade, jag rekommenderar att kolla den sin helhet. 2 maj debatterade riksdagen (§ 13 i riksdagsprotokollet) betänkandet. 

Att jag ogillar religionen islam är nog ingen hemlighet.

Men jag är inte muslimofob. Svenska politiker måste dock förhålla sig till debatten. Det HBTQ-fientliga kristdemokratiska partiet Csu i tyska delstaten Bayern har beslutat att det ska finnas kors i varje myndighets kontor. Beslutet är bisarrt av många orsaker, att det sekulära samhället ska värnas borde räcka som argument. Csu är pressade opinionsmässigt av främlingsfientliga partiet Afd. Ironiskt nog har t.o.m. katolska kyrkan i Bayern motsatt sig beslutet.

Böneutrop bör vanligen inte tillåtas.

Det ger associationer till romaner från förr om Dracula från Rumänien. Där kors skulle skydda folk emot vampyrer. Nu är det muslimer som fått den skurk-rollen i Bayern. Men debatten är mer komplicerad än så. I betänkandet Fri- och rättigheter från riksdagens konstitutionsutskott vill sd förbjuda böneutrop från moskéer. Att slippa regelbundna politiska eller religiösa budskap är en en del av den västerländska friheten. Den som vill sprida det bör söka demonstrationstillstånd. 

Men det måste också finnas proportioner i debatten. Sd försöker exploatera det för sina egna främlingsfientliga syften. Däremot håller jag med m och kd som i s.k. särskilda yttranden (1 och  2 i betänkandet) är negativa till att tillåta offentliga religiösa budskap i människors bostadsmiljö. Det bör beslutas lokalt.

Uppdatering 1.

Min principiella attityd är att politiska, religiösa och kommersiella budskap inte offentligt ska få spridas fritt emot folks vilja. 

Det bör finnas en reglering.  Men det här bör kunna hanteras lokalt. Om en moské vill ha böneutrop några gånger om året, i samband med Ramadan etc, låt dem ha det. Vi har många problem i Sverige, det där är inte ett av de främsta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar