måndag 14 maj 2018

S bör inte träffa en migrationspolitisk uppgörelse med bara m - det blir för hårt.

Socialdemokraterna har presenterat en ny migrationspolitik vilket orsakat intern kritik även i media. I några delar är de t.o.m. mer restriktiva än Moderaterna.

Först bör det förtydligas att sossarnas panikvändning november 2015 gjort att många inte har förtroende för partiets förmåga att hantera området. Misstron kommer finnas kvar även inför valet, från båda håll i debatten. I sak är förslagen dock i allt väsentligt bra. Migrationspolitiken är komplex. Men det finns problem.
.... Den nya och mer restriktiva asyllagstiftningen ska ligga fast. De rättsakter som nu förhandlas i EU om gemensamma regler för bland annat uppehållstillstånd, mottagandevillkor och identifiering ska sedan införas i Sverige. Då kommer Sverige inte att ha vare sig mer eller mindre generösa regler än andra EU-länder....
Ettåriga uppehållstillstånd drar mycket resurser från Migrationsverket.

EU kommer dock aldrig att avgöra exakt hur unionsländernas flyktingpolitik ska vara, det handlar om miniminivåer. Att bara konventionsflyktingar och inte "alternativt skyddsbehövande" får ta hit sina anhöriga ens om de kan försörja dem är problematiskt. 

Jag är för att Sverige ska behålla tillfälliga uppehållstillstånd. Men nuvarande regel om 1 år för flyktingar är fel. Inte främst för att det drabbar dem utan därför att det tar mycket resurser från Migrationsverket som redan efter kort tid igen ska starta utredningar om asylbehov. Något som i sin tur ökar köerna för de som söker asyl. Istället borde tillfälliga uppehållstillstånd gälla i 2-3 år, är asylbehovet då kvar bör det bli permanent.

Säkerhetsventil för bl.a. förföljda HBTQ-personer.

Den åtgärd som kanske är viktigast för HBTQ-asylsökande är möjligheten att få stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Den möjligheten försvann i den nya utlänningslagen 2016. Men det var en säkerhetsventil för vissa och handlade om relativt få individer.
.... Vi vill minska eller ta bort möjligheten till så kallade spårbyten. Uppehållstillstånd för asyl ska ges på grund av skyddsbehov. Uppehållstillstånd för arbete ska ges för att ett jobb behöver utföras och det saknas folk i Sverige som kan göra det. Att göra det ena till en genväg för det andra ökar risken för människosmuggling, handel med arbetstillstånd och utnyttjande av arbetskraft....
En uppgörelse s-m skulle bli för hård.

Här är s mer restriktiva än m. Enligt mig bör möjligheten till "spårbyte" finnas kvar. Om en asylsökande får jobb med lön i nivå med kollektivavtal gör det vårt land rikare, inte fattigare.

Det här visar att Socialdemokraterna inte bör träffa en uppgörelse om en långsiktig migrationspolitik med enbart Moderaterna (om det ens skulle vara möjligt praktiskt), det hade blivit för hårt, utan med Alliansen i sin helhet.


Uppdatering 1.

L och kd har bästa migrationspolitiken.

Jag har senaste åren hävdat att jag är närmast s-l-kd inom flyktingpolitiken, att den ska vara stram men inte omänsklig. Men nu placerar sig s på ena kanten tillsammans med m och sd, på den andra sidan finns v, mp och fi och delvis även c.

När det gäller permanenta uppehållstillstånd finns det argument både för och emot. Positivt är att det förmodligen ökar motivationen att snabbt bli integrerad, negativt är att människor som så småningom saknar asylbehov och utgör en kostnad samhällsekonomiskt trots det stannar här, då borde nya asylsökande prioriteras.

Har inga problem med permanenta uppehållstillstånd men det måste genomföras på EU-nivå, att det ska vara regel i unionen. Men just nu är svenska regeringen i princip ensam att driva det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar