fredag 24 april 2015

S-mp-regeringen utreder om HBTQ-föreningar ska få mer statsbidrag.


För en vecka sedan, 17 april, mailade jag s-mp-regeringen om deras förslag till s.k. vårbudget. Främst handlade det om att både s och mp före valet argumenterade för att öka statsbidragen till en del HBTQ-organisationer med 3-4 miljoner från nuvarande nivå på drygt 7 miljoner. S hävdade att det var "ett tydligt löfte". Men trots det fanns det inga extra medel avsatta i s-mp-regeringens budgetförslag i höstas (sedan blev det inte godkänt i riksdagen men det är en annan debatt). Inte heller i vårbudgeten fanns extra pengar med. Men även om förslag i övrigt från regeringen om HBTQ-rättigheter i budgetsammanhang. Ulf Dernevik (mp) som är politiskt anställd i kulturdepartementet (som är det departement i regeringen som har övergripande ansvar för HBTQ-politiken) har mailat följande.
Arbetet för att främja homo- och bisexuellas, transpersoners och queera personers (hbtq) rättigheter ska stärkas. Regeringen lämnade i budgetpropositionen flera förslag som syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Regeringen vill säkerställa långsiktigheten i arbetet med hbt-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har nu i sina instruktioner fått ett samlat och långsiktigt ansvar för att inom sina verksamhetsområden främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. MUCF har fått motsvarande uppdrag inom ungdomspolitiken. Regeringen har också säkerställt att myndigheterna fått ett ekonomiskt tillskott för att förstärka sitt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Även Diskrimineringsombudsmannen har ett särskilt ansvar inom området. Särskilda uppdrag fortsätter för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Kommuner och landsting kan nu under 2015 dessutom söka projektmedel för att stärka sitt arbete med hbt-frågor i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Många organisationer inom det civila samhället, vilka arbetar mot diskriminering, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, bedriver sina verksamheter med hjälp av statligt stöd enligt olika förordningar. Inom Regeringskansliet bereds just nu en generell översyn av villkoren för de statliga stöden, däribland förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Eventuella förändringar som berör dessa förordningar bör avvakta denna beredning, men regeringens utgångspunkt är att arbetet för att främja homo- och bisexuellas, transpersoners och queera personers rättigheter behöver utvecklas ytterligare. Vilka åtgärder som regeringen avser vidta, utöver det arbete som utförs, kommer regeringen att återkomma till
.
Att s-mp-regeringen vill att myndigheter ska samordna sin verksamhet för att effektivare engagera sig för HBTQ-rättigheter kommenterade jag december 2014 här. Sedan har tydligen s-mp-regeringen enligt en förordning (direktiv) från december 2014 gett möjlighet för kommuner och landsting-regioner att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att "öka kunskapen om HBT-personers situation". Ett bra initiativ givetvis. 15 april i år beslutade Socialstyrelsen om fördelningen av pengarna och här är förteckningen av de som fått bidrag.

Sedan om statsbidragen till HBTQ-föreningar.

Ulf Dernevik är - om man ska formulera det snällt - något otydlig. Nu kan jag dock hyfsat det politiska språket. Signalen är att det utreds och att det sedan förmodligen blir ökade bidrag. Det är bra i sak såklart. Men det här handlar inte om några välgörenhetsgåvor från regeringen. Både mp och i synnerhet s har före valet argumenterat för ökade statsbidrag till HBTQ-organisationer. Med 3-4 miljoner.

Och löften är till för att hållas.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar