fredag 17 april 2015

S-mp-regeringen sviker vallöfte - igen - om statsbidrag till HBTQ-föreningar.


Jag har idag mailat regeringskansliet samt bl.a. en del politiker i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet om regeringens förslag (förhandlat med v) till vårbudget.


I det här mailet

Kritiserar jag s-mp-regeringen för att den inte hållit de löften som både s och mp gav före valet om 3-4 miljoner kronor mer till HBTQ-föreningar.
Ställer jag tre frågor till regeringen.

3 miljoner extra till HBTQ-föreningar.

Socialdemokraterna lovade före valet att ge 3 miljoner mer till HBTQ-föreningar om partiet skulle bilda regering. Ett löfte partiet och regeringen hittills svikit. Från en artikel i Qx 1 augusti 2014.
Socialdemokraterna vill satsa ytterligare tre miljoner kronor på hbtq-organisationer. 
– Blir det en S-ledd regering efter valet så kommer vi att avsätta tre miljoner kronor extra till hbtq-organisationer. Det är ett tydligt löfte från oss, säger Veronica Palm (S).
Varför behövs mer pengar till hbtq-organsiationer?
– Därför att de gör ett viktigt arbete och för att flera organisationer fått dela på nästan samma peng i flera års tid. Stödet har knappt ökat. Hbtq-arbete måste få kosta.
Regeringen valde att öka anslaget med en miljon kronor 2014, men från 2005 och fram till dess var anslaget konstant. Sedan 2008 har bidraget fördelats enligt nuvarande förordning, men då var det bara två organisationer som fick bidrag, varav en fick etableringsbidrag. Nu är det istället sex organisationer som ska dela på bidraget.
Vad ska pengarna användas till?
– Det kommer RFSL och de andra organisationerna själva att få bestämma. Det är de som vet vilket arbete som behövs. Viktigt är att arbeta för transpersoners välmående, säger Veronica Palm.
Från en debattartikel av partisekreteraren Carin Jämtin och ordförande i Hbt-s Sören Juvas 11 september 2014.
Vi socialdemokrater är ständigt beredda att öka friheten och rättigheten för alla att delta på lika villkor i det demokratiska samhället. Därför lovar vi på den nationella nivån att bland annat förbättra förutsättningarna för frivilligorganisationerna att verka då vi föreslår en reell ökning av statsanslagen med tre miljoner kronor.
Låt oss granska Miljöpartiet när det gäller bidrag till HBTQ-föreningar. Riksdagen behandlade december 2013 den dåvarande borgerliga regeringens budgetförslag för 2014. Arbetsmarknadsutskottets lämnade betänkandet 2013/14:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet. Miljöpartiet kommenterar där i ett särskilt yttrande.
Miljöpartiet anser att det statliga stödet till hbtq-organisationer är för litet och vill avsätta ytterligare 4 miljoner kronor till detta ändamål. Vi anser dessutom att regelverket för fördelning av medlen bör göras om. Etableringen av nya hbtq-organisationer ska inte innebära att bidragsnivån hos andra kraftigt dras ned.
Trots de här tydliga löften från båda nuvarande regeringspartierna svek s-mp-regeringen i sitt budgetförslag hösten 2014. När jag granskar s-mp-regeringens vårbudget (förhandlad med v) så hittar jag inte heller att HBTQ-föreningar får 3 miljoner extra.

1. Stämmer det att Socialdemokraterna och regeringen igen sviker sitt löfte?

2. Varför har regeringen inte hållit det löfte som Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav före valet?

Övriga förslag.

När det gäller förslag med koppling till HBTQ-rättigheter i övrigt hittar jag följande.
Under 2015-2017 ska 25 miljoner kronor avsättas för att genomföra en utbildningssinsats om rasism och olika former av intolerans. Uppdraget ges till Forum för levande historia i samarbete med Skolverket och omfattar kunskapshöjande insatser om rasism och liknande former av intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi och transfobi. Syftet är att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin.
3. Finns det fler förslag i regeringens vårbudget med koppling till HBTQ-rättigheter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar