måndag 2 juni 2014

Rfsl bör börja jobba emot en del kvinnors våld emot (bisexuella) män.


P3 startar idag en temavecka om våld i nära relationer. De publicerar en enkät som de skickat till Sveriges 10 största partier.
Hur ser ni på vården och stödet vid våld i nära relationer för hbtq-personer? Vill ni se några konkreta förändringar på området?
Sverigedemokraterna förklarar att våld i samkönade relationer ska vara en del av den generella politiken emot våld i nära relationer. Övriga partier berättar hur viktigt de tycker det är att även våld i samkönade relationer åtgärdas. Men det blir generella, till intet förpliktande, formuleringar. Inget parti lämnar förslag om att tillföra nya pengar för att bekämpa våld i samkönade relationer, inte heller några konkreta förslag.

S, mp och v gjorde inget när de styrde.

1998-2006 styrde Socialdemokraterna med Vänsterpartiet (där Gudrun Schyman, idag talesperson för fi, var ordförande fram till 2003) och Miljöpartiet (där nuvarande språkröret Gustav Fridolin var en hyfsat ledande politiker) som stödpartier. De gjorde inget som helst emot våld i samkönade relationer. S, mp och v var så besatta av teorier om könsmaktsordning att de inte kunde fatta att även våld kan förekomma i samkönade relationer. Kvinnor slår väl inte? Och män kan väl slå tillbaka om deras manlige partner slår honom, de är ju ungefär lika starka? Att det fanns dålig kunskap om problemet är inte en ursäkt men en möjlig förklaring till attityden från de politiska partierna då. Sverige fick en borgerlig regering 2006.

Dåvarande jämställdhetsministern Nyamko Sabuni (fp) ifrågasatte om könsmaktsordningen är orsaken till alla problem i nära relationer och det blev en proposition, Handlingsplan emot mäns våld emot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Regeringens förslag fick 2007 stöd av samtliga dåvarande riksdagspartier.

Könsmaktsordningen som ensam förklaring började krackelera.

Några år tidigare, 2005, lämnade Carin Holmberg och Ulrika Stjernqvist rapporten Våldsamt lika, våldsamt olika: om våld i samkönade relationer. Det blev en banbrytande rapport för svensk del. Den visade bl.a. att våld i samkönade relationer var nästan lika vanligt bland kvinnor som bland män. Och i nivå med våld i olikkönade relationer. Forskning visar också att det inte alltid är den fysiskt starkare partnern, eller den som är mest "manlig" ("butch" i lesbiska relationer) i en samkönad relation som är den som slår. Könsmaktsordningsprincipen som ensam förklaring till våld i nära relationer började krackelera.

Den borgerliga regeringen har dock bara gjort halvt rätt i att bekämpa heteronormativa föreställningar när det gäller våld i nära relationer. Den har erkänt att även män kan bli slagna och att även kvinnor kan slå - om det är i samkönade relationer. Men om kvinnor kan slå andra kvinnor (som ibland är starkare än de själva) borde de också kunna slå män. Om män kan bli slagna av en manlig partner borde män också kunna bli slagna av en kvinnlig partner. Från Wikipedia.
Enligt en sammanställning (meta-analys) av 82 studier om parkonflikter (couple-conflict study) från år 2000 är kvinnor lika benägna, eller mer benägna, att använda fysiskt våld mot sin man än vice versa. Tittar man närmare på olika typer av partnervåld framträder emellertid vissa könsskillnader. Vid Common Couple Violence, ett begrepp myntat av forskaren Michael P Johnson, är den totala utsattheten jämnt fördelat mellan könen. När det handlar om så kallad Coercive Controlling Violence (som kan jämföras med grov kvinnofridskränkning) är kvinnor mer utsatta. I Kanadas "General Social Survey" från 2004 rapporterade 2.6% av män i misshandelsförhållanden att de utsatts för den här typen av instrumentellt våld, medan siffran för kvinnor var 4.2%.
Feministiska analyser har orsakat problem.

Tydligen är kvinnors våld emot män lika vanligt som mäns våld emot kvinnor. (även nyare studier antyder det). Däremot verkar det som om det grövsta våldet oftare drabbar kvinnor i nära relationer. Men är man emot våld i nära relationer bör det bekämpas även om det inte leder till en sjukhusvistelse. Varje individ ska skyddas oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Det kvittar vilket kön förövaren eller offret har. Det borde vara en självklarhet men är det tydligen inte bland vissa politiker som faktiskt osynliggör vissa grupper. Och just där har faktiskt (radikal) feministiska analyser bidragit till problemet genom att utmåla kvinnor som bara offer och män som bara förövare.

RFSL har hittills inte engagerat sig något för att det ska bli handlingsplaner även emot en del kvinnors våld emot män. Trots att föreningen jobbar för bisexuellas rättigheter. Och bisexuella män riskerar att träffa en kvinna som han blir ihop med och slår honom. Precis som bisexuella kvinnor riskerar träffa en man som hon bli ihop med och slår henne.

Feministiskt initiativ spred hat emot män på kongress.

RFSL kanske ursäktar sig med att det inte är en av deras främsta uppgifter, att de måste prioritera. Men det här är en förening som tydligt engagerat sig för fri abort och för ensamståendes möjlighet till att bli inseminerade vid kliniker trots att ingendera av reformerna har en tydlig koppling till just HBT-gruppen.

Ett samhälle som är demokratiskt hyllar varken hat emot män, kvinnor och transpersoner. Därför blir det tydligt att Feministiskt initiativ 2005 gjorde bort sig ordentligt på sin kongress genom ett framträdande där en grupp tjejer sprider våldshyllningar mot män. Från Youtube.
Snubbe, gubbe jävla man Bäst du börjar springa För här ser du en kvinna Som hatar dig så mycket Vi ska slita dig i stycken
Byt ut ordet man emot kvinna och fi hade, med rätta, kritiserat det. Fi kanske försöker ursäkta det med att män som grupp är privilegierad och det är sant på en strukturell nivå. Men hat (om än i en performance), är det aldrig en ursäkt för. Man bekämpar inte hat genom hat. Jag lovar att om jag varit på ett HBT-evenemang och någon framfört samma hatsång om heterosexuella hade jag skarpt protesterat.

Till sist är vi alla människor, individer.


Uppdatering 1.

Har nu hittat en "förklaring" av orsaken till hatsången emot män. Det är att en kvinna blivit våldtagen två gånger och det där var en reaktion på det. "Förklaringen" är patetisk. De allra flesta män våldtar inte, de allra flesta invandrarmän våldtar inte heller. Om det faktum att vissa män våldtar ger rätt till hatsånger emot män enligt Feministiskt initiativ måste de rimligen hylla också sånger där det formuleras att invandrare ska slitas i stycken efter att några gruppvåldtäkter, där folk med invandrarursprung varit inblandade, hänt. Fi borde skämmas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar