söndag 15 juni 2014

Granskning av Feministiskt initiativ. Del 3. Negativa generaliseringar om män.


I den här tredje delen av granskningen av Feministiskt initiativ fokuserar jag på deras publicerade valmanifest men även deras ibland absurt negativa generaliseringar om män. Bloggen Helds HBT-nyheter kommenterar vanligen inte traditionella höger-vänster-debatter om ekonomi etc så det lämnar jag därhän (det finns många andra bloggar som ni kan söka för den diskussionen) precis som när jag granskar andra partier.

När Feministiskt initiativ publicerar sitt valmanifest  kan man konstatera vilken sned könsfördelning de har på sin lista inför riksdagsvalet. Med 20 mandat skulle 17 (85%) vara kvinnor (om ingen kandidat blev inkryssad). Vi kan jämföra med Sverigedemokraterna som idag har just 20 mandat, varav 16 (80 %) är män. Fi har alltså en ännu värre snedfördelning könsmässigt än sd. Från valmanifestet.
Jämlikhet är också att slippa våld, att älska vem du vill, se ut hur du vill och tro på vad du vill utan att utsättas för hot och diskriminering.... Inte heller liberalism, med fokus på individens rättigheter, räcker för att möta strukturell ojämlikhet. Lönediskrimineringen finns i alla lönekategorier. Mäns våld mot kvinnor, andra män och hbtq-personer finns i alla samhällsklasser.... Människor med fast jobb, god hälsa och ekonomi, utan funktionsnedsättningar, med stabil bostad och som aldrig riskerar att få sin svenskhet ifrågasatt kanske inte märker av de förändringar som den förda politiken och ett fascistiskt partis intåg i maktens rum har inneburit.
Att kalla sd för fascister blir bara fånigt.

Feministiskt initiativ är tydligt emot HBTQ-fientlighet vilket de ska ha beröm för. Deras definition av liberalism är dock felaktig. Svenska liberaler generellt har fokus på individen (det borde fi också ha) men erkänner att det finns strukturer i samhället som gynnar (generellt) etniskt svenska heterosexuella män utan funktionshinder. Visst finns det en del nyliberaler som förnekar sådana strukturer men de är relativt marginaliserade inom svensk liberalism idag. Att kalla Sverigedemokraterna för fascistiskt parti är lika fånigt som att kalla fi för feministfascister. Sd är ett främlingsfientligt, HBT-negativt, konservativt parti men de är för parlamentarisk demokrati och för yttrandefrihet. Från Fi:s valmanifest.
Individualiserad föräldraförsäkring. Barns rätt till omsorg och delaktighet ska vara vägledande i alla beslut och all politik som rör barn. Att vara förälder är ett individuellt ansvar. Barn som har två föräldrar har rätt till båda dessa.
Det här är ett typexempel på när politiska mål spretar. Fi (och Vänsterpartiet) hävdar de är HBTQ-vänliga men också för jämställdhet. Men ibland blir det målkonflikter. Det har bl.a. Miljöpartiet förstått som argumenterar för en tredelad föräldraförsäkring, något jag själv är för på sikt. Att månaderna i föräldraförsäkringen ska vara tredelad, de ska ta ut en tredjedel var men övriga månaderna ska få tas ut av någon annan närstående. Feministiskt initiativ (och v) vill att barn ska kunna få fler än två vårdnadshavare men när de resonerar om föräldraförsäkringen verkar det som att ett barn måste ha två vårdnadshavare.

Fi verkar argumentera för särartsfeminism.

Låt oss då granska partiprogrammet för Fi.
I och med att kvinnor och de arbetsuppgifter och egenskaper som betraktats som kvinnliga har nedvärderats har också omsorg om andra människor, djur och natur nedvärderats till förmån för mäns engagemang i den ekonomiska tillväxten.
Det är ett besynnerligt citat från ett parti vars företrädare ofta kallar kön för "en social konstruktion". Att det inte finns några statistiska skillnader mellan män och kvinnor.  Här gömmer de sig visserligen något fegt bakom "som betraktats" (av vilka?) men här tycks de på allvar hävda en särartsfeminism. Tycker de att kvinnor av biologiska orsaker har mer omsorg om människor, djur och natur får de väl komma ut som särartsfeminister. Paradoxalt hamnar de då i samma sällskap som Sverigedemokraterna. En annan del av partiprogrammet är följande.
Fi ska verka för att ett program skapas för att finansiera för att analysera och omskola män så att de ändrar sitt konsumtions- och transportmönster för att gagna klimat och en hållbar utveckling.
Bisarrt om resande.

Det här måste vara den mest bisarra delen av partiprogrammet. Låt oss först granska hur könsfördelningen verkligen är när det gäller resande. Från en artikel i Dagens nyheter.
Av alla resor i Sverige görs de flesta med bil. Hela 76 procent av männens resande och 73 procent av kvinnornas.
Jag, som är man, åker relativt ofta buss i Malmö. Har tagit körkort men aldrig ägt någon bil. På bussar och tåg brukar det vara ganska jämn könsfördelning. Och statistiken visar att män och kvinnor har ungefär samma resandemönster som grupper. Men politiker i Fi tycks vara absurt okunniga om det. Och de drar sig inte för att använda begrepp som att "omskola" (vilket ger associationer till diktaturer). Att 76 % av mäns resande är med bil kräver omskolning alltså. Däremot inte att 73 % av kvinnors resande är med bil. Det är givetvis legitimt att på samhällsnivå vilja att färre åker bil och fler i kollektivtrafiken men den här typen av kommentarer om kön är inte annat än oseriösa.

Jag är inte förvånad att de har svårt hitta män som vill kandidera på deras listor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar