onsdag 4 juni 2014

Sd och Åkesson har den sämsta HBT-politiken.


Sydsvenska dagbladet, Skånes största dagstidning, har idag publicerat en insändare av mig om Sverigedemokraternas HBT-politik (sid 13 i C-delen i papperstidningen). Jag avslöjar där att sd, och deras ordförande Jimmie Åkesson (bilden),  är det riksdagsparti som har den sämsta HBT-politiken.
Från 1 januari 2011 är diskriminering p.g.a sexuell läggning förbjuden i kapitel 2 i regeringsformen, en av våra grundlagar. Det förslag som den borgerliga regeringen lämnade och en tydlig majoritet i riksdagen godkände var att riksdagen inte med ett enkelt beslut får avskaffa reformer som får till följd att homosexuella diskrimineras i relation till heterosexuella. För att göra det krävs först en ändring av regeringsformen. Sådana regler finns sedan flera decennier när det gäller diskriminering p.g.a. kön och etnicitet.

Både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är ännu principiellt emot möjligheten för samkönade par att adoptera (förutom närståendeadoptioner som båda partierna är positiva till) och emot möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn och att alla organisationer för barns rättigheter är för nuvarande jämlika lagar. För någon månad sedan förklarade kd att de nu accepterar reformerna och inte vill avskaffa dem. Det vill däremot sd. Det betyder att de är ensamma bland riksdagspartierna om att ha en politik som faktiskt strider emot regeringsformens värn emot diskriminering.

Sedan Sverigedemokraterna bildades har de varit emot nästan varje HBT-reform (även om de accepterat de flesta efteråt). Bl.a. ogillade partiet införandet av partnerskapslagen 1995 (och ville fram till 2004 avskaffa den) och de var även negativa till införandet av en könsneutral äktenskapslag (även om de idag accepterat reformen). Sd vill avskaffa DO (Diskrimineringsombudsmannen) utan att ersätta dess arbete med något annat, partiet vill även ta bort alla statsbidrag emot diskriminering och HBT-fientlighet.

Det här betyder inte att sd är hatiska emot HBT-personer. Men det avslöjar hur ointresserat partiet är av mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Att deras attityder till samkönade familjer är byggda på fördomar och inte kunskap och att de t.o.m. är beredda att fatta beslut i strid emot regeringsformen.

Bengt Held, liberal

Uppdatering 1.

Insändaren om sd finns även på webben.


Sydsvenska dagbladet har publicerat min insändare om sd även på sin hemsida. Folk kan hålla med eller inte hålla med. Just nu (torsdagförmiddag) är det 2 personer som håller med och 15 som inte gör det. Jag är egentligen inte förvånad. De som brukar kommentera på tidningssiter är ofta reaktionära (oftast) män som är emot allt som har med invandring, HBTQ och feminism att göra. Du kan besöka sidan och klicka om du håller med mig eller inte.

HBT-negativa sd har svårt att hitta kompisar i EU-parlamentet.

Svenska dagbladet rapporterar att både Dansk folkeparti och Sannfinnländarna blivit godkända i den anti-federalistiska konservativa gruppen ECR där brittiska regeringspartiet Tory är det tydligt största partier. Däremot lär sd inte få vara med. Orsaken är nog inte främst sd:s politik i sak idag. Sverigedemokraterna, Dansk folkeparti och Sannfinnländarna har ofta ungefär samma värderingar även om df senaste året haft mindre fokus på invandringspolitiken än tidigare. Istället handlar det om att sd har sitt ursprung i halvnazistiska grupper och varit öppet rasistiskt tidigare vilket de två andra partierna inte har.

Uppdatering 2.

S, mp och v leder i ny opinionsmätning - men partierna är oense om några HBT-reformer.

Den första opinionsmätningen som är utförd efter EU-valet visar att HBT-negativa Sverigedemokraterna och homonegativa Kristdemokraterna tillsammans får 14,8 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010. S, mp och v skulle få egen majoritet i riksdagen om resultatet skulle bli verklighet.

S, mp och v är generellt mer ense inom HBT-politiken än Alliansen. Men det finns också oenighet på den röd-gröna sidan inom området. Socialdemokraterna tvekar om att införa ett tredje juridiskt kön, att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön samt att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och Feministiskt initiativ) är däremot för de 3 reformerna.

Blir det en socialdemokratiskt ledd regering i höst kan de dock räkna med stöd även från en del borgerliga partier, främst Folkpartiet och Centerpartiet, om de lämnar förslag till nya HBT-reformer. C är emot införande av ett tredje juridiskt kön och fp tvekar om reformen. C tvekar om att sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt. I övrigt är fp och c för alla nya HBT-reformer.

S, mp, fp, c och v är ense om följande reformer inför nästa mandatperiod.

Att lagen om hets mot folkgrupps ska skydda transpersoner.
Att hatbrott p.g.a könsidentitet explicit ska föras in i straffskärpningsparagrafen i brottsbalken.
Att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.
Att föräldraskapspresumtionen när en kvinna blivit inseminerad vid en klinik ska bli könsneutral, alltså gälla inte bara om hon är gift med en man utan även om hon är gift med en kvinna.
Att stödja nuvarande policy om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för alla från 12 år ålder (med vårdnadshavares godkännande för 12-17-åringar)
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla övriga medlemsländer om ett svenskt homopar flyttar dit.

Allt förutsatt att alla de här partierna verkligen når över 4-%-gränsen i höst, något som verkligen inte är givet. Inte heller är det avgjort om något av de politiska blocken får egen majoritet i höst.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar