torsdag 26 juni 2014

HBT-kultur. En egen röst - om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme.


Den här veckan, från onsdag till lördag, är det fri entré hos Malmö museer (annars kostar det relativt blygsamma 40 kronor). Det var orsaken till mitt besök där igår. Museiverksamheten finns bl.a. i ett gammalt slott  som är i en grönskande miljö.

Intressantast från ett queerperspektiv är utställningen En egen röst - om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme. Från Malmö stads hemsida.
Kampen for kvinnlig rösträtt stod i centrum när kvinnorna gjorde sin egen manifestation på Baltiska utställningen i Malmö for hundra år sedan. I sommarens samarbete mellan Malmö Konstmuseum och Moderna Museet Malmö ges exempel på olika strategier i arbetet för ett jämstallt samhälle. Ett antal konstnärer verksamma idag har blickat bakåt i historien mot det reformarbete som utfördes för kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter vid förra sekelskiftet. Andra har arbetat med dagsaktuella frågor om kvinnors situation och tillgång till det offentliga rummet i var samtid. Med en lokal historia från Malmö 1914 som utgångspunkt visas några av de metoder som idag används for att bemöta förtrycket i en fortsatt ojämlik värld, samt på vikten av att ständigt göra ny- och omläsningar av historien utifrån olika perspektiv.
HBTQ-perspektiv i utställningen.

I år är det 100 år sedan Baltiska utställningen ägde rum i Malmö. Ett evenemang som hade ca 800 000 besökare (ett av de största evenemangen någonsin i Norden) i en stad där antalet invånare då var drygt 100 000. Den främsta jämställdhetsdebatten var om kvinnor precis som män skulle få rösträtt (till riksdagens första kammare var den dock inte jämlik ens för män, välbeställda män kunde ha upp till 40 röster medan en vanlig arbetare hade en röst). 

Det finns också ett HBTQ-perspektiv i utställningen. Sofia Hultin har samlat in berättelser om att vara lesbisk förr och idag i Malmö, I´m every lesbian. Även som bög är det synnerligen intressant att kolla, en del homoställen känner jag själv igen, annat är nytt.  En annan del är gamla fotografier av två norska kvinnor, Marie Höeg och Bolette Berg, som var ett par. De hade förmodligen idag kallats queer eftersom de (ibland) avvek från traditionella könsroller. Filmen Pussy riot - a punk prayer visas. 

Utställningen En egen röst - om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme pågår till 7 september.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar