fredag 20 juni 2014

Granskning av Feministiskt initiativ. Del 4. Kulturrelativismen och sveket emot invandrartjejer.


Inget svenskt parti av betydelse är officiellt kulturrelativistiskt. I partidokument hävdar allihop att mänskliga rättigheter är universella. Men ibland har en del, i synnerhet till vänster, slirat ordentligt när det gäller praktiska reformer och försökt bagatellisera problem bland människor med invandrarursprung, "det är ju deras kultur". Ett fruktansvärt svek gentemot principen om allas lika rätt och värde. De har inte stått upp för att invandrarungdomar faktiskt har samma rättigheter som etniskt svenska ungdomar. Röd-gröna har dock generellt blivit bättre där senaste åren.

Feministiskt initiativ har dock ännu problem. Man skulle kunna tro att ett parti som hävdar att de prioriterar feminism och kvinnors rättigheter skulle vara bland de första att jobba emot s.k. hederskulturellt våld och barnäktenskap. Istället har fi och dess talesperson Gudrun Schyman (bilden) i åratal ägnat sig åt att bagatellisera problemet. Det var först 2013 som fi, sist av svenska partier, beslutade att erkänna i sitt partiprogram att det finns hederskulturellt våld och de tog ställning emot barnäktenskap.

Schyman kallade rätt att vara med på lika villkor för "tvång".

När Folkpartiet 2008 föreslog att skolor i princip skulle sluta ge undantag för elever (oftast invandrartjejer) från att vara med vid lektioner när det gäller sex- och samlevnad och idrott borde fi hyllat det. Föräldrar (i synnerhet pappor) med reaktionära och ojämställda attityder ska inte hindra sina döttrar från att få samma information som andra. Istället kritiserade Gudrun Schyman i en debattartikel i Expressen förslaget.
Nyligen presenterade folkpartiet ett förslag om att avskaffa den rätt som ger elever möjlighet att i undantagsfall få slippa viss undervisning i skolan om speciella skäl föreligger. Folkpartiet vill alltså helt avskaffa den möjligheten och i stället tvinga invandrarflickor att delta i sexundervisning. Men den här typen av retorik och partipolitiska utspel riskerar att öka de främlingsfientliga krafterna i Sverige.
Notera att Schyman formulerar det som att invandrarflickor ska bli "tvingade" få sex- och samlevnadsundervisning (hon kallar det också för "sexundervisning" för att det ska ge associationer till att det närmast handlar om instruktioner hur elever ska ha sex), inte att det handlar om att de ska ha rätt att få det. Och så drar hon fram främlingsfientlighetskortet vilket är absurt. Är det något som bidrar till främlingsfientlighet är det om en del invandrare ska behandlas annorlunda än etniska svenskar. Typ undantag från vissa saker i skolan.
Hur gör vi när föräldrarnas rätt att bestämma över sina barns uppfostran kolliderar med barnens rätt till en allsidig undervisning? Enligt internationella konventioner har familjen rätten att låta barnen gå i skolor som överensstämmer med deras religiösa och filosofiska övertygelse.
Här blir det kul. Vanligen är det bara en del reaktionära kristdemokrater som brukar använda det där argumentet i skoldebatter, att värna konservativa religiösa friskolor. Här är det en människa som kallar sig feminist och radikal som prioriterar reaktionära föräldrars rätt före barnets.
Är inte dialog att föredra framför konfrontation? Kanske kan ökade resurser ge möjlighet till delade grupper?
Fi betraktar könsindelade grupper som ett alternativ i skolan.

Delade grupper är alltså ett möjligt alternativ? Att flickor ska separeras från pojkar. Men hur gör man med elever som är transpersoner? Och hur är det möjligt att någon som kallar sig feminist är för könsindelade lektioner? Fi som i princip alltid använder "konfrontation" emot gruppen män generellt börjar bli för "dialog" - när det handlar om reaktionära invandrarmän. Maria Hagberg, som då var medlem i fi och ordförande i Nätverket emot hedersrelaterat våld, riktade kritik emot Schyman i en annan debattartikel i Expressen.

Men det här var 2008, har fi blivit klokare idag? Det är tveksamt. Så sent som för några månader sedan fick fi berätta vad de planerar göra för att sprida information om ett lagförslag i Irak om att tillåta att flickor från 9 år gifts bort av sina föräldrar. Bl.a. Sara Mohammad, ordförande i föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime, hade en artikel i Aftonbladet där de kritiserade, med rätta, attityden från fi.
Vi ställer oss särskilt frågande inför formuleringen i FI:s svarsmail: ”Då kvinnors intressen och behov varken är givna eller enhetliga, utan alltid beroende av specifika sammanhang, menar vi att lokala organisationer ska vara de som avgör dagordningen och formulerar problemen.” Vi är djupt kritiska mot synen att ett lokalt civilsamhälle ska avgöra kränkningar av mänskliga rättigheter och hur dessa brott ska tacklas.... Det är inte västerländsk kulturimperalism att stå upp för de universella mänskliga rättigheterna.
Många romska flickor har blivit bortgifta som unga tonåringar.

Soraya Post
, nyvald EU-parlamentsledamot, avslöjade i en debattartikel för några veckor sedan i Aftonbladet också problematiska attityder. Hon berättade i en tidigare artikel att hon fixat en inofficiell bröllopsfest för sin då 16-åriga dotter. Flickor som är romer har ibland av sina föräldrar tagits ur skolan (och nekats slutföra sin utbildning) som 14-16-åringar för att ingå inofficiella äktenskap. Ett inofficiellt bröllop med släkten försöker hon nu ändra till vara en enkel förlovning.
Att använda sig av ett uppifrånperspektiv och döma ut människor för att de tillhör en viss grupp eller deltagit i den gruppens kulturyttringar skapar en situation där integration ägs, erbjuds och dikteras av endast ena parten.
Soraya Post verkar här antyda att majoriteten i svenska samhället inte ska bry sig om ifall romska flickor blir bortgifta vid 14 års ålder, trots att det är en groteskt patriarkal tradition. Det är ett "uppifrånperspektiv", istället ska bara de som själva är romer få jobba emot sådana förkastliga traditioner. Men hon har fel. Alla har rätt att "blanda sig i" när mänskliga rättigheter kränks, även om det är i någon minoritetskulturs namn.


Uppdatering 1.

Reglerna skärptes 2011 om undantag att vara med på lektioner.

Den borgerliga regeringen lämnade 2010 ett förslag, godkänt av riksdagen, till en ny skollag som gäller på skolor från 2011. Möjligheten till att ge dispens för elever att inte vara med vid vissa lektioner, som sex- och samlevnadsundervisning och idrott, har kraftigt begränsats. Idag är det bara möjligt vid enstaka lektioner om det finns synnerliga skäl till det. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet var kritiska emot flera delar av den nya skollagen men vad jag vet stödde de regeringen i den del som handlade om att begränsa möjligheten att få dispens från att vara med vid vissa lektioner.


Uppdatering 2.


Anti-ziganism.

Vill förtydliga att jag givetvis tar avstånd från anti-ziganism. Romer (tidigare kallade zigenare) är kanske den grupp som blivit hårdast förföljd i Sverige senaste 500 åren. Men den förföljelsen får aldrig bli ett frikort för en del romer som idag har extremt patriarkala attityder (som även påverkar romska HBT-personer). Det måste vara möjligt att både bekämpa anti-ziganism och bekämpa hederskulturellt våld bland en del romer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar