fredag 6 juni 2014

S, mp och v leder i ny opinionsmätning - men är oense om några HBT-reformer.

Den första opinionsmätningen som är utförd efter EU-valet visar att HBT-negativa Sverigedemokraterna och homonegativa Kristdemokraterna tillsammans får 14,8 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010. S, mp och v skulle få egen majoritet i riksdagen om resultatet skulle bli verklighet.

S, mp och v är generellt mer ense inom HBT-politiken än Alliansen. Men det finns också oenighet på den röd-gröna sidan inom området. Socialdemokraterna tvekar om att införa ett tredje juridiskt kön, att sänka åldersgränsen för att få byta juridiskt kön samt att i regeringsformen förbjuda diskriminering p.g.a. könsidentitet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet (och Feministiskt initiativ) är däremot för de 3 reformerna.

Blir det en socialdemokratiskt ledd regering i höst kan de dock räkna med stöd även från en del borgerliga partier, främst Folkpartiet och Centerpartiet, om de lämnar förslag till nya HBT-reformer. C är emot införande av ett tredje juridiskt kön och fp tvekar om reformen. C tvekar om att sänka åldersgränsen för att få byta kön juridiskt. I övrigt är fp och c för alla nya HBT-reformer.

S, mp, fp, c och v är ense om följande reformer inför nästa mandatperiod.

Att lagen om hets mot folkgrupp ska skydda transpersoner.
Att hatbrott p.g.a könsidentitet explicit ska föras in i straffskärpningsparagrafen i brottsbalken.
Att arbetsgivare ska bli skyldiga att förebygga diskriminering p.g.a. sexuell läggning och könsidentitet.
Att föräldraskapspresumtionen när en kvinna blivit inseminerad vid en klinik ska bli könsneutral, alltså gälla inte bara om hon är gift med en man utan även om hon är gift med en kvinna.
Att stödja nuvarande policy om att namnlagen ska tolkas könsneutralt för alla från 12 år ålder (med vårdnadshavares godkännande för 12-17-åringar)
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla övriga medlemsländer om ett svenskt homopar flyttar dit.

Allt förutsatt att alla de här partierna verkligen når över 4-%-gränsen i höst, något som verkligen inte är givet. Inte heller är det avgjort om något av de politiska blocken får egen majoritet i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar