söndag 22 juni 2014

Politiska majoriteten i Skåne gömmer sig bakom läkare.


För några veckor sedan mailade jag sjukvårdspolitiker i Region Skåne om de tillåter lesbiska kvinnor att dela på subventionerade inseminationsförsök eller om de annars planerar genomföra reformen. Moderaten Carl-Johan Sonesson (bilden) och folkpartisten Gilbert Tribo, har svarat. De partier som utgör majoriteten i Region Skåne är Moderaterna, Folkpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Tack för ditt engagemang i att göra vården tillgänglig och likvärdig för alla.

Dagens regelverk i Region Skåne tillåter idag inte kvinnor i samkönade relationer att dela på subventionerade inseminationsförsök. Det finns ingen plan nu för att göra den ändringen men däremot finns det diskussioner bland ansvariga läkare att göra en övergripande översyn av regelverket för att göra vissa ändringar. Vi har uppmärksammat ansvariga läkare och överläkare på de frågor du för fram och uppmanat dem att utreda frågan om kvinnor i samkönade relationer ska kunna dela på inseminationsförsök när man gör översynen av regelverket.

Det pågår även nationella diskussioner om att göra vården mer jämlik i hela Sverige på området assisterad befruktning. Dessa diskussioner och kommande riktlinjer tar vi såklart del av.

Vänligen Carl Johan Sonesson, regionråd (M) Gilbert Tribo, regionråd (FP)
Inget medicinskt beslut utan politiskt.

Jag har mailat följande svar till dem.
Tack för svaret och de vänliga orden.

Det är positivt att politiker från Region Skåne profilerat sig inom HBTQ-media senaste åren om allas lika rätt och värde oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Några exempel är följande från HBTQ-siten QX..

Rätt vill vård på lika villkor (debattartikel av fp-politikerna Gilbert Tribo och Mats Persson)

Region Skåne ska förbättra HBT-kompetensen (debattartikel av mp-politikern Anders Åkesson och m-politikern Catharina Blixen-Finecke.)

Men fagra ord måste också följas av handling om det ska få en trovärdighet på sikt. Jag har inte i detalj följt Region Skånes HBTQ-relaterade insatser senaste åren, det kan säkert vara saker som ni förbättrat. Men i en situation där ca hälften av Sveriges sjukvårdsansvariga aktörer (regioner och landsting) tillåter lesbiska par att dela på subventionerade inseminationsförsök är det förvånande att Region Skånes ansvariga politiker inte ens har några planer på att genomföra reformen. Region Skåne har ibland legat i framkant när det gäller att prioritera mänskliga rättigheter före byråkratiska regler, bl.a. när det gäller vård för tillståndslösa (papperslösa) människor.

Det är bra att ni för fram ärendet till en läkargrupp om det här problemet. Men låt mig vara tydlig. Det här är inte en medicinsk bedömning, om lesbiska par ska få dela på subventionerade inseminationsförsök, det är ett politiskt avgörande. Ansvariga politiker kan när det gäller den här reformen aldrig gömma sig bakom läkare. Politiker i de två andra storstadsområdena, Stockholms läns landsting och Region Västra Götaland har fattat det och tagit beslut. Inte heller kan ni försvara er med att avvakta "nationella riktlinjer". Det här bör ni kunna genomföra frivilligt för att ni tycker diskriminering är fel, inte för att någon nationell utredning rekommenderar er att göra det. Ytterst är ansvaret Pia Kinhults och Carl-Johans Sonessons. Vilka som får ansvaret efter höstens val får väljarna avgöra.
Pia Kinhult är ordförande i regionstyrelsen och Carl-Johan Sonesson är ordförande i sjukvårdsnämnden.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar