måndag 30 juni 2014

Är Kristdemokraterna homofientliga ännu?


Det är Kristdemokraternas "dag" vid Almedalsveckan. Ett parti som historiskt röstat nej till de flesta reformer för bögar och lesbiska. När folk från kd argumenterat för "människovärdet" har det varit absurt hycklande eftersom de själva ägnat sig åt diskriminering av HBT-personer i den praktiska politiken. Orsaken är givetvis deras ursprung i den homofientliga delen av frikyrkorörelsen.

När den s.k. Homosexutredningen 1981 skickade ut sina förslag på remiss så svarade Kds (senare Kristdemokraterna) i ett officiellt remissvar.
Eftersom vi tror att universum har en formgivare och en skapare tror vi också att han har en avsikt och en bruksanvisning för mänskligt liv. Det är vår övertygelse att de bibliska värderingarna står i djupaste samklang med våra mänskliga behov. Liksom utredningen är vi övertygade om att lagstiftningen har starkt normativ genomslagskraft.

Vår slutsats är emellertid en annan - vi vill att lagstiftningen klart markerar att äktenskapet och den heterosexuella familjen är dess grundläggande enhet. Vi menar också att samhället inte får vidta åtgärder som kan förleda personer med svag könsidentitet, framför allt unga, till homosexualitet. 
Kd har oftast röstat nej till viktiga reformer.

Då var Alf Svensson ordförande i partiet, Hans efterträdare, Göran Hägglund, blev 1982 kommunfullmäktigeledamot i Jönköping. Att partiet blandade ihop sexuell läggning med könsidentitet avslöjar hur obildade de var - förutom intoleransen. Och så höll det på. När riksdagen 1987 beslutade om en sambolag för samkönade par och en lag emot diskriminering p.g.a. sexuell läggning var Kds emot. Partiet var i riksdagen 1993 emot att skolor skulle ge saklig information om homosexuella relationer, röstade nej till partnerskapslagen 1994, nej till jämlik adoptionslag 2002, nej till inseminationer för lesbiska vid kliniker 2005, nej till att vigselförrättare skulle bli skyldiga att även förrätta partnerskap 2006, nej till en könsneutral äktenskapslag 2009.

Någon kanske invänder att partiet har förändrat sig. Och det är delvis sant. Idag är kd för de flesta HBT-reformer. Partiet generellt är inte HBT-fientligt, även om en betydande minoritet av dess politiker är det. Riksdagsledamöter som Tuve Skånberg, Anneli Enochson och Mikael Oscarsson. Partiet är dock ännu homonegativt och konservativt. Kd förtjänar ännu 2014 skarp kritik när det gäller deras attityder till flera HBT-reformer..

Könsneutral äktenskapslag.

De vill ersätta den med en "civilrättslig samlevnadslag". Orsaken är att partiet inte tycker att samkönade par är värda att ingå borgerliga äktenskap och vill därför avskaffa ordet "äktenskap" i lagen. T.o.m. Sverigedemokraterna har accepterat nuvarande könsneutrala äktenskapslag, när ska kd göra detsamma och bara erkänna att lagen fungerar bra?

Adoptioner och inseminationer.

Partiet är ännu principiellt emot att samkönade par ska kunna adoptera (förutom närståendeadoptioner som de är för) och emot att lesbiska kvinnor ska kunna bli inseminerade vid kliniker. Trots att all forskning visar att barn i samkönade familjer mår lika bra som andra barn och att alla organisationer för barns rättigheter är för nuvarande jämlika lagar. För några månader sedan förklarade visserligen kd att de nu accepterar reformerna och inte vill avskaffa dem. Men deras attityd till samkönade familjer bygger på fördomar och inte fakta.

Men det handlar också om nya HBT-reformer.

En könsneutral föräldraskapspresumtion.

Det skulle förbättra tryggheten för barnet som då snabbt får två juridiska föräldrar. En utredning föreslog redan januari 2007 det, Föräldraskap vid assisterad befruktning SOU 2007:3. Utredningen rekommenderar även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder om alla parter är ense om det. Idag är lagarna olika när det gäller föräldraskapspresumtion. Om kvinnan är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder vid en insemination. Samma gäller däremot inte om kvinnan däremot är gift med en annan kvinna Då blir det idag i en del situationer istället en domstol som avgör det juridiska föräldraskapet. Hittills har kd i regeringen blockerat reformens genomförande.

Sänkning av nuvarande 18-års-gränsen för att få byta kön juridiskt.

Kd är emot en sänkning av åldersgränsen även om senare ska utvärdera den utredning som ska lämna sin rapport senast 31 december 2014. Det är en borgerlig regering och socialminister Göran Hägglund (kd) som tillsatt utredningen. Vanligen brukar regeringspartier tillsätta utredningar för att de är för eller i alla fall intresserade av att förändra någon lag. Att kd berättat att de principiellt är emot reformen är något udda. Förhoppningsvis kommer utredningens resultat att sprida mer kunskap.

Kristdemokraterna är också emot införande av ett tredje juridiskt kön.

Partiet tvekar om följande reformer.

Att 12-17-åringar får välja könskonträra namn
Att transpersoner ska skyddas av lagen om hets emot folkgrupp
Att det i regeringsformen bör införas förbud emot diskriminering p.g.a. könsidentitet.
Att Sverige i EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända i alla andra länder i unionen om ett homopar flyttar dit.


Uppdatering 1.

Flirtar ideologiskt med nazistiska ideal om familjen - och varnar sedan för nazism.

Reaktionäre Siewert Öholm har idag en debattartikel hos SVT debatt om att kd bör bli ett tydligt homofientligt  igen. Han attackerar bl.a. användandet av ordet "hen" och tycker det är hemskt om könsroller bekämpas. Prästen Kent Wisti bemöter honom bra.

I Aftonbladet hävdar Öholm på allvar att samkönade äktenskap och avskaffande av könsroller kan orsaka nazism. Logiken är tokig. Fakta är ju att nazister och Öholm har ungefär samma attityder när det gäller familj, sexualitet och könsroller.

Med vänner som Öholm behöver kd nog inte några fiender.

7 kommentarer:

 1. Bra genomgång! Din blogg är ett sällsynt stycke frisk luft och sunt förnuft (ett begrepp som normalt sett bara används av de som saknar det) i den svenska politiska debatten.

  Jag måste erkänna att jag allvarligt funderar på att rösta KD i höst, av rent taktiska skäl - som liberal vill jag desperat undvika en vänsterregering. Samtidigt är jag gift med en bisexuell porrstjärna/prostituerad, och KDs traditionella hat mot all form av avvikande sexualitet gör ont ända in i själen. Det här valet verkar vara en kamp mellan pest och kolera, och jag har ännu inte valt vilken sjukdom jag föredrar.

  Känner du till någon kandidat som en sexualliberal medborgare kan rösta på med gott samvete? Utbytet verkar bestå av moralister, fanatiker och smygnazister så långt ögat når.

  SvaraRadera
 2. Hej anonym!

  Tack för berömmet.

  Den här bloggen tar inte ställning för något parti eller "block".

  Vilket parti som är mest sexualliberalt finns det inget entydigt svar på. Det beror givetvis på hur man definierar sexualliberalism och vilka konkreta saker man tycker är viktigast. Men jag kan redovisa partiernas åsikter om några företeelser med koppling till sexualliberalism.

  Sexköpslagen

  Av Sveriges 10 största partier, riksdagspartierna, Piratpartiet och Feministiskt initiativ är samtliga FÖR sexköpslagen förutom Piratpartiet som inte har någon officiell åsikt som parti om den. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet vill även att svenskar som köper sex i andra länder (där det är tillåtet) ska kunna bli straffade i Sverige när de åker hem igen.

  Jag är själv för att avskaffa sexköpslagen eftersom jag tror den snarare skadar än gör nytta för sexsäljare. Jag är dock även positiv till skärpta straff för folk som köper sex av människor yngre än 18 år (fängelsestraff ska vara regel där) och folk som köper sex av människor instängda i lägenheter där sexköparen rimligen borde förstått det handlar om trafficking bör kunna dömas för våldtäkt.

  Porr

  Feministiskt initiativ är det mest rabiata partiet emot porr och de vill införa nya restriktioner emot spridande av pornografi (bl.a. vill de förbjuda strippklubbar). Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är principiellt emot porr men föreslår inte lagskärpningar. Övriga partier tycker, med rätta, att det finns problem kopplade till porr (precis som i andra branscher) men att till sist är det en privatsak om någon vill kolla pornografi.

  Heteronormen

  Det har en koppling till sexualliberalism eftersom heteronormen ger indikationer om att vissa typer av frivilliga sexuella relationer mellan vuxna är "finare" än andra, vilket är en sexualmoralistisk attityd. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har ingen officiell åsikt om heteronormen, övriga partier är EMOT heteronormen.

  Aborter

  Sd vill sänka åldersgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12 (det är dock bara 7 % av aborterna som sker efter vecka 12, vill man minska sena aborter är abortförebyggande åtgärder, tillgång till preventivmedel etc, i kombination med socialt stöd till kvinnor som egentligen vill behålla barnet men är oroade att de inte klarar det betydligt mer effektivt än sänkta gränser) medan övriga partier är för nuvarande abortlag. Som ensamt parti är sd också kritiskt emot att Sverige internationellt jobbar emot restriktiva abortlagar.

  Säkert finns det flera områden men det här var några.

  Sedan är det givetvis många andra sakpolitiska områden de flesta av oss tar ställning till när vi väljer parti.

  När det gäller kandidater i partierna känner jag att jag har för dålig koll för att ge några tips.

  Bengt

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mycket för ditt svar!

   En hel del av det där kände jag faktiskt inte till - jag trodde bland annat att det bara var rabiata vänstertyper som ville straffa svenskar som köper sex i andra länder. Jag är nu rätt säker på att jag inte skulle klara av att rösta på KD, rent emotionellt. Det finns gränser för vilka vansinnigheter jag kan tänka mig att stödja i taktikröstandets namn.

   Håller helt med dig om att heteronormen är relevant för sexualliberalism, och det är inom det området även jag kan nicka instämmande till feministiska idéer. Men trots det så skulle jag aldrig kunna tänka mig att rösta på FI. Liksom SD vill de offra både kvinnor och män på sin utopis altare, och ersätta en förtryckande norm med en annan.

   Och vad gäller SD... att Sveriges mest islamkritiska parti också är det parti som ligger talibanerna närmast i sin syn på könsroller säger en hel del om vårt avlånga land.

   Jag är tacksam för ditt utförliga svar, men jag får erkänna att det inte precis fyllde mig med mycket hopp inför framtiden. Oavsett var jag lägger min röst, så stödjer jag samma moralism och kontrollbegär som tycks vägleda alla Sveriges potentiella riksdagspartier. Alternativet är förstås att rösta på ett parti som inte har en chans att passera procentspärren. Suck.

   Radera
  2. Vad bra infon blev till nytta. :-)

   Visst är det så, som jag kommenterade tidigare, att svenska partiet generellt är mindre sexualliberala än i en del andra länder. Vi kan jämföra med Norge där högerpartiet Hoyre, främlingsfientliga Fremskrittspartiet och liberala Venstre är för att avskaffa deras sexköpslag och det kommer nu startas en utredning som kan leda till just det. Det är ungefär som om m, sd och fp skulle i Sverige jobba för att avskaffa vår sexköpslag.

   I Tyskland är det De gröna (motsvarigheten till mp) som varit de som hårdast jobbat för att legalisera sexförsäljning (något som är genomfört sedan flera år) och de har sedan fått stöd av de flesta feminister, vänstersocialistiska Linke (som v), nyliberala FDP (som m, fp och c fast mer åt höger i den ekonomiska politiken) och socialdemokratiska SPD (som s): Det parti som varit mest negativt i Tyskland är kristdemokratiska CDU-CSU (som kd)

   Så visst är debatten olika i i olika länder.

   Men perfekta partier finns inte, partier som alltid håller med vad man själv tycker är rätt.

   Om vi ska återgå till just ditt dilemma, att du vill rösta på ett litet Alliansparti för att gynna Alliansen är mitt tips att istället välja fp och c (båda ligger nu klart över 4 % men det kan ändras) istället för kd som du tydligen har mycket lite gemensamt med ideologiskt.

   Men till sist är det ditt val.

   Bengt

   Radera
  3. Jag hoppas att vi någon dag kommer få se debattklimatet i Sverige förändras. Det här valet tycks vara en kamp mellan ideologer och moralpredikare som tävlar i utopiska visioner, magkänslor och grupplojalitet, och i en sådan arena finns det sällan utrymme för avvikande. En riktig normkritik - kritik av ALLA normer, inte bara det fåtal vissa politiker ogillar - vore uppfriskande.

   Hur som helst. Jag har ännu inte bestämt mig för vilket parti som får min röst i år, men du har övertygat min hjärna att följa mitt hjärta och kasta KD i papperskorgen.

   Fortsätt med dina analyser, granskningar och sammanställningar, de uppskattas och behövs! Tack för ditt arbete!

   Radera
 3. Det finns egentligen inget tydligt sexualliberalt parti i Sverige bland de 10 största partierna jämfört med en del andra länder i Västeuropa.

  Men ska man sammanfatta min sammanställning blir det att Piratpartiet är det parti som är minst benägna att införa restriktioner inom området. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill inte göra nuvarande sexualpolitik mer restriktiv. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill förbjuda sexköp av svenskar utomlands men tycker i övrigt som m, fp och c.

  De mesta sexualmoralistiska partierna är Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ.

  Bengt

  SvaraRadera
 4. Även Feministiskt initiativ vill att sexköp utomlands ska kunna bestraffas när någon svensk återkommer hit. Men det kanske ni kunde gissa själva.

  Bengt

  SvaraRadera