onsdag 26 mars 2014

S och m stödjer friare namnpolicy för 12-17-åringar.Sveriges båda största partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, är för att 12-17-åringar (med vårdnadshavares godkännande) ska kunna välja könskonträra namn. Alltså namn som är typiska för det "motsatta könet" (i relation till individens juridiska kön).

Jonas Gunnarsson, HBT-politisk talesperson för Socialdemokraterna, mailar.
Vi har inga synpunkter på nämnda praxis.
Jag ville ha ett förtydligande.
Betyder det att s, precis som mp, fp, c och v stödjer nuvarande praxis att 12-17-åringar med vårdnadshavares godkännande får välja könskonträra namn.
Jonas Gunnarsson svarade.
Precis.
Olof Lavesson, HBT-politisk talesperson för Moderaterna, kommenterar.
Som du skriver så har patent- och registreringsverket infört policyn att 12-17-åringar ska kunna välja ett könskonträrt namn med vårdnadshavares godkännande. Nya moderaterna är inte av någon annan uppfattning. Tvärtom tycker vi att det är bra att det nu utvecklas en tydligare praxis, något som ytterligare förstärks med den nya namnlagen. Den nya lagen ska utgå från barnens rättigheter och skapa tydlighet där det tidigare funnits en väldigt spretig praxis. Att som 12-17-åring kunna få byta till ett namn som bättre överensstämmer med ens könsroll eller könsuttryck kan inte anses vara emot barnets bästa, tvärtom.
Sex av åtta riksdagspartier för nuvarande namnpolicy för könskonträra namn.

Därmed är sex riksdagspartier tydligt för nuvarande friare namnpolicy när det gäller könskonträra namn. Kristdemokraterna har tidigare meddelat att de stödjer en könsneutral namnlag för vuxna men ännu inte kommenterat samma möjlighet för 12-17-åringar. Sverigedemokraterna har inte avslöjat något om sin attityd. Kd:s och sd:s representater i namnlagskommittén stödjer dock utredningens eniga rapport där följande är med.
.... När det gäller barn måste risken för obehag bedömas från fall till fall. Problemet är emellertid i praktiken inte så stort, särskilt som många föräldrar väljer något av de hundratals förnamn vilka uppfattas som mer eller mindre könsneutrala och utan obehag bärs av både män och kvinnor.....Det är också att märka att de större barnens egen uttalade vilja utgör en viktig faktor vid bedömningen av obehagsrisken. Mot bakgrund av den domstolspraxis som sålunda etablerats kan därför problemet med könskonträra förnamn inte betraktas som en stor fråga....
Sveriges borgerliga regering förbereder en ny namnlag. Flera remissinstanser, Diskriminineringsombudsmannen (DO), Ungdomsstyrelsen, RFSL och RFSL Ungdom vill att den nya lagen ska förtydliga rätten att välja könskonträra namn. I den kommande nya namnlagens juridiska "förarbeten" (regeringsförslag etc) bör det kommenteras att vuxna personer fritt ska få välja könskonträra namn och att det även bör gälla äldre barn. Att 3 av 4 regeringspartier stödjer nuvarande friare namnpolicy ökar sannolikheten för att det blir så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar