söndag 9 mars 2014

Alliansen bör jobba för samkönade pars fria rörlighet inom EU.


Jag har skickat följande mail till utrikesminister Carl Bildt (m), EU-minister Birgitta Ohlson (fp), HBT-ansvarige ministern Erik Ullenhag (fp), deras närmaste politiska medarbetare, ledamöterna i utrikesutskottet m.fl. Vill du maila eller ringa ledamöter i utrikesutskottet hittar du kontaktinfo här.
I det här mailet föreslår jag

Att regeringen skaffar en samlad strategi för att inom EU jobba för att svenska samkönade äktenskap (och partnerskap) ska bli juridiskt erkända inom alla unionens länder om ett homopar flyttar dit.

Att regeringen nu på allvar börjar jobba inom EU för att få stöd för att FN ska anta en HBT-konvention om HBT-rättigheter.

Utrikesutskottet i riksdagen ska justera betänkandet Mänskliga rättigheter inom utrikespolitiken 27 mars. Debatt och omröstning i riksdagen blir det 16 april. 29 april justerar utrikesutskottet Årsbok för EU och debatt och omröstning följer 9 maj. Först vill jag förtydliga att det är positivt att homorättigheter tre år i rad varit omnämnda i regeringens utrikesdeklarationer. Det är historiskt. 1997-2006 hade dåvarande socialdemokratiska regeringen homorättigheter med i två utrikesdeklarationer (2000 och 2004), nuvarande borgerliga regering har haft HBT med tre gånger (2008, 2012 och 2014) och homorättigheter en gång (2013). Det är förhoppningsvis ett trendbrott även på sikt att homorättigheter varit med tre år i rad och transrättigheter 2 av de senaste 3 åren.

EU bör förbättra sina anti-diskrimineringsdirektiv.

Regeringen förtjänar också en eloge för sitt arbete för att EU ska anta kommissionens förslag till direktiv emot diskriminering. Ett förslag som skulle betyda att alla medlemsländer ska bli skyldiga att ha lagar emot diskriminering inom i princip alla samhällsområden när det gäller kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder. Idag gäller det kravet för kön och etnicitet. För sexuell läggning, funktionshinder, religion gäller medlemsländernas skyldighet bara att ha det när det gäller arbetsmarknaden. Det finns ingen logik i att det ska finnas en rangordning när det gäller lagar emot diskriminering. När det förhandlades om ett förslag till nytt direktiv emot diskriminering så blev det ett kompromissförslag, grupperna som representerar liberaler, socialdemokrater, gröna och vänstersocialister ville att även transpersoner (könsidentitet) skulle bli inkluderade, största högergruppen EPP var tveksamma till att ha med sexuell läggning och i synnerhet könsidentitet. 


Därför är det synnerligen positivt att EU-parlamentet i början av februari antog en resolution , European Parliament resolution of 4 February 2014 on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity. För första gången stödde även högergruppen EPP (där m och kd ingår) att transpersoner framåt bör få samma juridiska skydd emot diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella. Nåväl, så långt kan man inte rikta någon kritik emot svenska politiker. Samtliga riksdagspartier (förutom sd) är tydligt för att EU ska skaffa ett anti-diskrimineringsdirektiv som syftar till att alla länder bör ha skyldighet att ha lagar emot diskriminering pga sexuell läggning och könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. 

Den borgerliga regeringen har dock två hemläxor att göra. 

1. Samkönade pars fria rörlighet inom EU.

Idag har EU en policy från 2004 som är en kompromiss där länder som redan erkänner äktenskap eller partnerskap mellan samkönade par inom egna landet även bör erkänna sådana ingångna i annat land i unionen, dock har länder som saknar varje juridiskt erkännande av samkönade par rätt att vägra godkänna ett samkönat äktenskap eller partnerskap om ett homopar flyttar dit och är gifta. En kompromiss vilket gör att bara vissa länder juridiskt erkänner äktenskap ingångna av samkönade par (i bl.a. Sverige) som flyttar dit vilket hindrar den fria rörligheten för dem. Den fria rörlighet som är en central del av EU. 


Här är den borgerliga regeringen oense. Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet vill precis som oppositionspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att Sverige inom EU ska jobba för att svenska samkönade äktenskap ska bli juridiskt erkända inom samtliga länder i unionen om ett samkönat par flyttar dit. Kristdemokraterna (och Sverigedemokraterna) är dock emot det. Antingen bör kd ändra sin policy eller bör m, fp och c driva sin linje och strunta i kd. 

2. Att EU ska jobba för en HBT-konvention i FN.

När det gäller den reformen är dessbättre alla riksdagspartier, förutom sd, tydligt för att Sverige bör jobba för en HBT-konvention inom FN. FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte mot diskriminering av HBT-personer. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 säger inte heller något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en konvention är för de länder som skriver på den. 


Det är dags att regeringen nu för fram det här i EU-sammanhang. Att unionen ska ställa sig bakom att FN på sikt ska anta en HBT-konvention. Det kommer dröja flera år innan det blir verklighet men arbetet bör inledas nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar