fredag 21 mars 2014

HBT-kultur. Dallas buyers club.


Den här filmen om aidssjuka människor i USA i mitten på 1980-talet är baserad på en verklig historia. Även om vissa rollkaraktärer har placerats dit efteråt.  När det gäller (början av) själva handlingen ska jag göra det enkelt för mig och citera från Wikipedia.
In 1985 Dallas, electrician and rodeo cowboy Ron Woodroof is diagnosed with AIDS and given 30 days to live. He initially refuses to accept the diagnosis, but remembers having unprotected sex with an intravenous drug-using prostitute. Ron quickly finds himself ostracized by family and friends, gets fired from his job, and is eventually evicted from his home. At the hospital, he is tended to by Dr. Eve Saks, who tells him that they are testing a drug called zidovudine (AZT), an antiretroviral drug which is thought to prolong the life of AIDS patients —and which is the only drug approved by the Food and Drug Administration (FDA) for testing on humans.... When Ron returns to the hospital, he meets Rayon, a drug addict, and HIV-positive trans woman, toward whom he is hostile. As his health worsens, Ron drives to a Mexican hospital to get more AZT. Dr. Vass, who has had his American medical license revoked, tells Ron that the AZT is "poisonous" and "kills every cell it comes into contact with". He instead prescribes him ddC and the protein peptide T, which are not approved in the US. Three months later, Ron finds his health much improved. It occurs to him that he could make money by importing the drugs and selling them to other HIV-positive patients.... He comes back into contact with Rayon, with whom he reluctantly sets up business since she can bring many more clients. The pair establish the "Dallas Buyers Club", charging $400 per month for membership, and it becomes extremely popular. Ron gradually begins to respect Rayon and think of her as a friend....
Det som lyfter den här filmen är skådespelarinsatserna. Matthew McConaughey vars rollkaraktär är den homofobe cowboyen Ron och Jared Leto som spelar transkvinnan Rayon gör lysande insatser och båda fick varsin Oscar för dem. Filmen speglar också 1980-talets USA som var betydligt homo- och transfientligare än idag, i synnerhet i sydstaterna. Men att det även då fanns flera gayklubbar i Texas synliggörs.

Att stora läkemedelsföretag med mycket pengar har makt att påverka är ett annat tema. Det som gör filmen, med Jean-Marc Vallée som regissör, konstnärligt intressant är att det aldrig blir någon given indelning i "goda" och "onda" karaktärer. Det är komplexa människor som visas. 

Dallas buyers club hade svensk biopremiär 7 mars i år.

Trailern (youtube) till filmen kan du se här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar