fredag 7 mars 2014

Regeringen bör tillsätta utredning om äldre HBTQ-personer.


Jag publicerade tidigare idag ett svarsmail från Erik Ullenhag (fp) om äldre HBT-personers situation. Han försöker där förklara hur den borgerliga regeringen resonerar. Jag har sedan skickat ett svarsmail till honom. Socialutskottet i riksdagen ska om några veckor besluta om en rapport just om äldrepolitiken. Vill du maila eller ringa ledamöterna i socialutskottet hittar du infon här.
Hej Erik!

Tack för svaret och de vänliga orden.

Du har kanske läst min recension av regeringens HBT-strategi.  Jag berömmer regeringen för det dokumentet. I princip allt i det är bra - men det handlar också vad som inte finns med.

Äldre HBT-personer.

Ett av områdena är just äldre HBT-personer där det inte finns konkreta förslag i strategin för att förbättra gruppens situation. Det är synnerligen positivt att regeringen, som du förklarar, avsätter pengar för att förbättra HBT-kompetensen inom den offentliga sektorn generellt och bemötandet av HBT-personer inom socialtjänsten. Risken är dock att äldre HBT-personer - igen - hamnar utanför eller att gruppens situation blir en marginell del av policyn. Det har ett värde i sig att fokusera på just äldre HBT-personer. Därför vidhåller jag att regeringen bör ge Socialstyrelsen, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL), i uppdrag att göra en ordentlig utvärdering av hur äldre HBT-personer har det i Sverige idag och i synnerhet i kontakten med offentliga sektorn och privat välfärdsverksamhet som betalas med skattemedel och att Socialstyrelsen vid en sådan utredning ska ha frihet att återkomma med förslag till regeringen för att åtgärda problem. 

Socialutskottet ska 18 mars justera betänkandet Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014. Det kan bli ett gyllene tillfälle att fokusera på bl.a. äldre HBT-personers situation.

Åldersgräns för att byta juridisk könstillhörighet.

Det är bra att regeringen i sin HBT-strategi förtydligar att den planerar att tillsätta en utredning i vår om nuvarande åldersgräns, 18 år, för juridiska könsbyten ska sänkas eller avskaffas. Det är viktigt att utredningen tillsätts, helst inom närmaste månaden, och att den bör avslutas senast 2015.

Inseminationsförsök för lesbiska kvinnor.

Efter att Östergötlands läns landsting i höstas beslutade att likställa avgifterna för lesbiska och olikkönade par när det gäller inseminationer vid kliniker är nu kostnaden för verksamheten jämställd i alla regioner/landsting. Det är givetvis positivt. Dock finns det ännu en diskriminering och det gäller om lesbiska kvinnor ska kunna dela på antalet subventionerade försök. RFSL gjorde en rapport 2012 om regler och avgifter för lesbiska kvinnor som blir inseminerade vid kliniker.

I 14 av 21 län erbjuds den ena kvinnan i samkönade relationer ingen behandling över huvud taget – här tillåts inte kvinnorna i paren dela på försöken.... I Uppsala, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Dalarna får kvinnorna i ett samkönat par dela på det totala antalet försök som erbjuds. Att de får ett antal försök per par innebär att de per individ får hälften så många försök som kvinnan i ett olikkönat par.
Att två kvinnor i en relation ska kunna dela på de subventionerade inseminationsförsöken borde vara en självklarhet. För att ta ett exempel. Anders är ihop med Anna. Hon får tre subventionerade inseminationsförsök. Marie, som är ihop med Nathalie, får detsamma. Men efter första försöket,som misslyckas, vill Marie att hennes partner ska få testa istället. 2012 var det möjligt bara i sju landsting. Att ha regler som inte tillåter överlåtande av försök är ett tecken på heteronormativitet. Logiken är att eftersom det är inte möjligt att dela på försöken i en olikkönad relation ska det inte heller vara tillåtet i en kvinnlig samkönad relation trots att det är möjligt. Ansvaret för att få bort den här diskrimineringen finns främst hos landsting och regioner men regeringen och riksdagens partier bör skicka tydliga politiska signaler till sina partikamrater på regional nivå att den här diskrimineringen måste bort.

Transpersoners skydd emot hatbrott.

Jag har informerat om att transpersoner har bättre juridiskt skydd emot hatbrott i 15 länder i Europa jämfört med Sverige. Samt att Europarådet för något år sedan rekommenderade sina medlemsländer att i sina lagar inkludera transpersoner när det gäller lagar om hets emot folkgrupp och straffskärpningsparagrafer vid hatbrott. Som du Erik säkert konstaterat antog EU-parlamentet i början av februari en resolution, European Parliament resolution of 4 February 2014 on the EU Roadmap against homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity.  Det är ett viktigt framsteg att parlamentet i bred majoritet stödde resolutionen.

Jag vill påpeka att EU-resolutionen rekommenderar unionens medlemsländer att införa lagar som skyddar transpersoner emot hatbrott.

".... J. Hate speech and hate crime....

(v) Member States should register and investigate hate crimes against LGBTI people, and adopt criminal legislation prohibiting incitement to hatred on grounds of sexual orientation and gender identity...."

För första gången stödde även den största högergruppen, EPP (där m och kd ingår), en resolution som förtydligar att kommande direktivt emot diskriminering inom EU även explicit bör skydda transpersoner samt att EU:s medlemsländer bör förbjuda hets även emot transpersoner.

Sveriges regering bör, i enlighet med rekommendationerna från både EU-parlamentet och Europarådet, våren 2014 tillsätta en utredning om transpersoner bör omfattas av lagen om hets emot folkgrupp och om straffskärpningsparagrafen vid hatbrott explicit även ska nämna hatbrott p.g.a en människas könsidentitet.

Mvh

Bengt Held

Uppdatering 1.

Sd och kd vill försämra (och blockera nya) HBT-rättigheter

Dagens nyheter har idag några artiklar om ett eventuellt samarbete mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet om Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare efter riksdagsvalet i höst.

Bloggen Helds HBT-nyheter kommer aldrig att rekommendera folk hur de ska rösta, jag har tilltro till att varje människa själv kan avgöra det. Jag brukar istället framföra ett uttryck från USA inom HBT-rörelsen där. "Make an informed choise". Jag gillar det.

Det betyder att man visst kan rösta på knökkonservativa politiker om man vill det, man att man också då ska vara medveten om att de vill försämra rättigheter för bögar, lesbiska, bisexuella och transpersoner. Översatt i en svensk kontext accepterar jag givetvis att en del HBT-personer röstar på sd för att de tycker en åtstramad migrationspolitik är viktigast (själv står jag för den generösa migrationsuppgörelse i allt väsentligt som Alliansen och Miljöpartiet träffat) men att folk bör veta att sd (och kd) vill försämra HBT-rättigheter. Och att Kristdemokraterna i nuvarande regering försöker blockera reformer för en modern familjepolitik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar