fredag 6 juli 2012

Pensionärspartiet Spi är emot heteronormen.


I måndags skickade jag ett mail till Sveriges pensionärers intresseparti (spi) om vad de har för HBT-politik idag. Hade med partiet i min rapport i samband med Stockholm Pride 2010. Orsaken till att jag inte kontaktade dem förra året var att de verkade ha problem med sin verksamhet på riksnivå, bl.a. så var senaste uppdateringen på deras hemsida flera månader gammal. Men nu har partiet tydligen fixat sina problem.
Jag mailade er inför riksdagsvalet 2010. Då förklarade ansvariga att Spi är för alla de nya och gamla HBT-reformer jag hade med i mailet..... Jag har börjat granska partiernas HBT-politik även när det gäller sex andra HBT-reformer. Tre av dem är inrikes, tre är EU-reformer.

1. Arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att aktivt jobba emot och förebygga alla typer av diskriminering i lagen (kön, könsidentitet, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder, ålder och religion).
2. Föräldrapresumtionslagen ska gälla lika för olikkönade och samkönade par.
3. Transsexuella ska få spara könsceller för att efter "operationen" kunna bli biologiska föräldrar.
4. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden.
5. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden.
6. Sverige ska jobba för att alla par i EU som ingått äktenskap och partnerskap ska bli juridiskt erkända som par vilket annat land de flyttar till inom unionen.... En del av de nya reformerna (1 och 4) handlar för övrigt om förslag som även skulle förbättra skyddet mot diskriminering p.g.a. ålder....


Är Spi för de här sex reformerna eller är ni emot eller tvekar om någon av dem?

Heteronormen. Vad är partiets OFFICIELLA åsikt om heteronormativitet? (officiell betyder att du bedömer att du kan uttala dig för partiet som helhet, sedan måste inte varje individ i partiet dela den åsikten)
 
7 av 10 partier är emot heteronormen.

Ingeborg Oléni
, ordförande i Spi, mailade följande i onsdags.
Svarar kort på din förfrågan. Vi är även positiva till de 6 nya reformerna. Vi svarar på nästa fråga Heteronormen, med alternativ 1.
Det som är alternativ 1 är följande.
Mitt parti menar att heteronormativiteten i samhället är ett problem, vi vill bekämpa heteronormativa strukturer och menar att samkönade relationer är likvärdiga olikkönade relationer. Transpersoner och andra som avviker mycket från könsrollerna är likvärdiga övriga individer.
Det här betyder att av de 10 partier jag har med i min HBT-rapport i år är 7 emot heteronormen, s, mp, fp, c, v, fi och spi. 3 partier har ingen officiell åsikt om heteronormen, m, sd och kd. Inget parti är officiellt emot heteronormen även om både sd och kd i praktiken har en heteronormativ familjepolitik.

6 av 10 partier har "perfect record" inom HBT-politiken.

En annan sak som är intressant att konstatera är att 6 av 10 partier har "perfect record" inom HBT-politiken d.v.s. är för alla centrala HBT-reformer, mp, fp, c, v, fi och spi. Jag hoppar verkligen att också s och m når dit före riksdagsvalet 2014.

I min HBT-rapport som jag ska publicera i sommar kommer jag inte ha med de tre reformerna på EU-nivå. Orsaken är att jag redan har med 10 andra reformer och jag vill att sammanställningen ska bli hanterlig. Juli 2013 har dock kraven att vara ogift och svensk medborgare för att få byta kön juridiskt avskaffats och, förhoppningsvis, även sterilitetskravet och att det då är tillåtet för transsexuella att spara könsceller (sperma respektive äggceller) före "operationen" för att kunna bli biologiska föräldrar efteråt. Därmed blir det "bara" sex av de 10 reformerna jag har med i årets rapport kvar och jag kommer ta med de tre HBT-reformerna på EU-nivå.


Uppdatering 1.

Ansvarslös attityd från delar av porrbranschen i Kalifornien.

Flera tidningar rapporterar om en ny opinionsmätning från Demoskop. HBT-negativa sd och homonegativa kd får tillsammans 9,7 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.

Los Angeles County (det bor ca 10 miljoner i distriktet) i delstaten Kalifornien ska folkomrösta i november om det ska vara ett krav att använda kondom vid porrfilmsinspelningar.
Tidigare i år antogs en lag, som ännu inte trätt i kraft, som kräver att kondomer används vid alla porrfilmsinspelningar i staden Los Angeles. Det aktuella förslaget handlar om att lagen ska omfatta hela Los Angeles county, alltså även omkringliggande förorter och städer.
Tydligen (utan att ha koll på några siffror) görs en betydande del av porrfilmerna i USA i just Kalifornien, bl.a. i Los Angeles och San Fransisco. Och tydligen (återigen utan att ha statistik) verkar det som om delstaten också blivit ett centrum för s.k. barebackingporr, att skådespelare har samlag utan kondom, både i bögporren och heteroporren. Jag är själv sexliberal och är inte emot porr (även om jag konstaterar att en del människor far illa i branschen). Om sedan den här typen av lag är rätt metod att bekämpa problemet med s.k. barebackingporr är osäkert, men visst klingar det både ihåligt och ansvarslöst när delar av porrindustrin framställer regelbundna tester för hiv och andra könssjukdomar som alternativ till kondom. Tester förhindrar inte hiv, kondom gör det oftast (om inte kondomen spricker)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar