måndag 30 juli 2012

DN skriver för tioende året om mina HBT-rapporter.


För mig är det här en extra viktig dag. Dagens nyheter har för tionde året en artikel om mina HBT-rapporter i samband med Stockholm Pride. När jag första gången ringde till DN 2002 var det på vinst och förlust. Jag resonerade om vilken tidning jag borde kontakta för att nå politiska makthavare, dagstidningar bedöms som mer seriösa än kvällstidningar och en Stockholmstidning når fler politiker. Alltså återstod DN och Svenska Dagbladet. Som socialliberal föredrog jag DN och även att det är största dagstidningen. Men hade någon 2002 sagt att tidningen skulle i 10 år (alla år från 2002 och framåt förutom 2005) ha artiklar om mina rapporter hade jag kallat vederbörande galen. Det här är min största arbetsmässiga framgång jag har haft i mitt liv, att nå ut med HBT-budskapet i 10 år. Jag vet det låter skrytsamt kanske men idag är jag stolt. :-)


Pressmeddelande 2010-07-30

Ny rapport: Partiernas HBT-politik 2012.

- Att Sverigedemokraterna nu officiellt lämnar heteronormen och att Kristdemokraterna senaste året helomvänt och blivit för att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen är ett tydligt tecken på att utvecklingen går framåt när det gäller HBT-rättigheter. Det säger Bengt Held i en kommentar till att Dagens Nyheter för tionde året publicerar (papperstidningen sid 13) en artikel om hans senaste HBT-rapport.

-Jag bedömer 10 partier och ger dem poäng efter deras åsikter om 10 nya centrala HBT-reformer. När ett parti är för en ny HBT-reform blir det 2p, om det tvekar 1p och om partiet är emot 0p. Om ett parti vill avskaffa någon HBT-reform får det -1p. Maxpoäng är alltså 20.

Miljöpartiet 20p
Folkpartiet 20p
Centerpartiet 20p
Vänsterpartiet 20p
Feministiskt initiativ 20p
Sveriges pensionärers intresseparti +3 till 20p
Socialdemokraterna 19p
Moderaterna 16p
Kristdemokraternas +4 till 14p
Sverigedemokraterna +2 till 8p

S, mp, fp, c, v, fi och spi är emot heteronormen medan m, kd och sd inte har någon officiellt åsikt om heteronromen.

- Det som hänt senaste året är främst att Kristdemokraterna helomvänt när det gäller två transreformer, att avskaffa sterilitetskravet i könstillhörighetslagen och att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att efter "könsbytesoperationen" kunna bli biologiska föräldrar. Om man granskar bara politiken för transpersoner har kd faktiskt gått om Moderaterna. Främst för att kd vill att könsidentitet explicit ska bli omnämnt i straffskärpningslagen vid hatbrott, något som m ännu tvekar om. Att kd trots det får sämre poäng än m beror på att de har en sämre politik för rättigheter för homosexuella och bisexuella. Bl.a. vill kd avskaffa nuvarande jämställda lagar när det gäller adoptioner och inseminationer. Kd är också emot en könsneutral föräldrapresumtionslag som gäller även för lesbiska par efter inseminationer och inte som idag bara för olikkönade par.

- Intressant är även att Sverigedemokraterna för första gången officiellt lämnar heteronormen. I praktiken har sd, och delvis kd, ännu en heteronormativ familjepolitik men vi kan konstatera att båda partierna bedömer att de nu har mer att förlora än att vinna att som parti vara för heteronormen. Sd vill dock precis som kd försämra lagarna för samkönade par när det gäller adoptioner och inseminationer. som ensamt parti är sd för att behålla sterilitetskravet i könstillhörighetslagen och emot att transsexuella ska få spara könsceller. Sd vill också avskaffa DO och ta bort alla statsbidrag till bl.a. RFSL.

- Moderaterna har senaste decenniet utvecklat sin HBT-politik och blivit för viktiga reformer bl.a. när det gäller lika rättigheter för samkönade och olikkönade par när det gäller äktenskap och adoptioner. Dock har m sedan 2010 inte förändrat sin politik något som helst när det gäller de reformer jag granskar. Det borde vara en varningsklocka för statsminister Fredrik Reinfeldt (m) att tidigare homofientliga kd nu närmar sig Moderaterna när det gäller HBT-vänlighet. Även Stefan Löfven (s), som ska besöka Stockholm Pride, har en hemläxa att göra eftersom hans parti ännu inte är för att i regeringsformen förbjuda diskrimering p.g.a. könsidentiet.


Uppdatering 1.

Jag har en debattartikel idag på Qx hemsida. Jag riktar där kritik (men även beröm) åt Kristdemokraterna som återigen ska besöka Stockholm Pride som startar imorgon. Bl.a. hävdar jag att både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har en politik som strider mot regeringsformens diskrimineringsförbud.

2 kommentarer: