fredag 13 juli 2012

Är Löfven för viktig reform för transpersoner?Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven (bilden) vill bli statsminister 2014. Men vill han att transpersoner ska få skydd av regeringsförbudet i regeringsformen? Det kanske han kan avslöja när han om några veckor besöker Stockholm Pride

Sedan 1 januari 2009 har Sverige en lag, som gäller inom arbetsmarknaden etc, som förbjuder diskriminering p.g.a. kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder, religion, ålder och könsidentitet. Regeringsformen (kapitel 1 och-eller kapitel 2) har motsvarande förbud mot alla de sju typerna av diskriminering i den "vanliga" lagen. Förutom könsidentitet. Det är oacceptabelt i en situation där transpersoner ännu ofta har det svårt. Och där Sverige ännu har en könstillhörighetslag som medför tvångssteriliseringar för transsexuella som juridiskt vill byta kön.

S är ännu för skyldighet för arbetsgivare att förebygga alla typer av diskriminering i lagen.

Positivt för Löfven vid hans Pridebesök är att Socialdemokraterna ännu är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska bli skyldiga att förebygga alla typer av diskrimineringsgrunder i lagen mot diskriminering. Det avslöjar riksdagsledamoten Ann-Christin Ahlberg i ett mail.
Är Socialdemokraterna som parti ännu för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla typer av diskriminering? (Alltså det som tre (sic) utredningar föreslagit). Eller ska jag i min partirapport i sommar placera s på "möjligen" till den här reformen?

Svar: Socialdemokraterna har inte ändrat sig sen 2011 i dessa frågor, vi vill som parti förebygga all typ av diskriminering som är möjligt, vi vet att det inte är lätt men vi måste arbeta för det. Många insatser handlar om att informera och upplysa så att fler blir medvetna om hur man kan förhindra och arbeta med att förebygga diskriminering, men också förändring av lagstiftning bör göras då vi ser att det behövs, trots att vi har en ganska ny diskrimineringslagstiftning.

Varför reserverade sig s inte i arbetsmarknadsutskottet för reformen?

Svar: I det aktuella betänkandet var det motioner från allmänna motionstiden då partierna och enskilda ledamöter har möjlighet att skriva motioner och då brukar vi ta ställning för våra egna S-kommitte motioner och en del av enskilda S- ledamöters motioner och inte andra partiers motioner. I det aktuella betänkandet ville vi Socialdemokrater lyfta frågan om tillgänglighet som trots att vi har haft en lagstiftning i många år finns det fortfarande väldigt stora brister som vi alla i samhället skulle ha nytta av om dom fanns.
Udda att s låter bli ge stöd i riksdagen åt reform de egentligen är för.

Jag mailade sedan följande.
Först vill jag förtydliga det är bra att Socialdemokraterna ännu är för att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga diskriminering. Inom arbetsmarknaden råder idag bara en sådan skyldighet när det gäller kön, etnicitet och religion, inom utbildningsområdet även för sexuell läggning och funktionshinder. Könsidentitet och ålder är inte omnämnt i någon av lagarna. Ännu bättre vore givetvis om ni själva i motioner hösten 2011 konkret tagit upp att arbetsgivare och utbildningsansvariga ska vara skyldiga att förebygga alla diskrimineringsgrunder i lagen. Det har ett värde i sig att vara konkret när det finns tre utredningsförslag lämnade senaste åren om den reformen. Men den här bristen från er är ju inte för sen att åtgärda framåt. I höst kan s i någon av sina motioner mot diskriminering precis som v gjorde förra hösten ta upp det konkreta förslaget om aktiva åtgärder mot diskriminering för arbetsgivare och utbildningsansvariga. Jag hoppas ni tar till er det.
Jag tycker svaret från s inte är godkänt egentligen. Att de fokuserar på bristande tillgänglighet i riksdagsdebatten är en sak, men att som oppositionsparti låta bli att reservera sig i riksdagens arbetsmarknadsutskott för en annan viktig reform bara för att förslaget är från ett annat parti, Vänsterpartiet, är udda.


Uppdatering 1.

Svenska Dagbladet berättar om en ny opinionsmätning från Skop. HBT-negativa Sverigedemokraterna och homonegativa Kristdemokraterna får tillsammans 8,4 % jämfört med 11,3 % i riksdagsvalet 2010.


Uppdatering 2.

Prokurdiska och socialdemokratiska BDP, som möttes med vattenkanoner och tårgas tidigare idag när de demonstrerade mot godtyckliga fängslanden av kurder, är det första partiet i Turkiet som är HBT-vänligt och homosexuellas rättigheter är med i deras program. De är också engagerade för jämställdhet mellan män och kvinnor. BDP ökade i valet 2011 (genom att ha "oberoende" kandidater eftersom de som prokurdiskt parti har svårt att ställa upp officiellt) från 5,3 % till 6,6 %. Vad jag vet är BDP det första tydligt HBT-vänliga partiet i något muslimskt land. Extra intressant eftersom kurder kanske är den grupp i världen där hedersrelaterat våld är vanligast, givetvis är det andra kurder som tar avstånd från det. (Albanien har också flera HBT-vänliga partier men även om islam är den vanligaste religionen är de flesta av befolkningen ateister).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar