tisdag 3 juli 2012

M vägrar utreda informationstvång för hiv-positiva.RFSL och RFSL-Ungdom startade igår sin kampanj Hiv 30 år i Sverige. Från bögpest till tystnad. Satsa rätt, stoppa hiv! Bland de som medverkar i kampanjen är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm (själv öppet homosexuell). På kampanjsiten publiceras också ett utdrag från Jonas Gardells kommande bok Torka aldrig tårar utan handskar.

RFSL har tagit fram ett "hiv-manifest" där de föreslår fyra reformer.
-Att anslagen till hivpreventionen används mer effektivt och på sikt ökar. Summan som anslås per år till hivprevention har under de senaste 25 åren minskat med över 50 miljoner i faktiska tal.

- Att hivpreventionen riktar sig tydligare till de mest utsatta grupperna, bedrivs över hela landet och i samarbete med de aktörer som når målgrupperna. Msm- och hbt-kompetenta testningsmöjligheter ska också finnas i hela landet. En person som vill göra ett hiv-test ska aldrig ifrågasättas.

- Att en översyn av smittskyddslagen genomförs och informationsplikten tas bort ur smittskyddslagen. UNAIDS rekommenderar alla stater att endast kriminalisera handlingar där en hivpositiv person medvetet överfört viruset till någon annan. Det finns inga bevis för att lagstiftning som den svenska bidrar till hiv-preventionen på ett positivt sätt. Däremot bidrar den till stigmatiseringen av hivpostiva.

- Att sex- och samlevnad där kunskap om hiv ingår måste bli ett kunskapsämne inom skolan och lärarutbildningen.
M, sd och kd vill behålla informationsplikten för hiv-positiva.

Först vill jag ge en eloge till RFSL och RFSL-Ungdom för att de lyfter fram hiv-politiken. När det gäller RFSL.s fyra reformer är jag generellt positiv till dem, med några reservationer. Jag vet inte om RFSL menar att sex- och samlevnad ska bli ett eget ämne, typ som svenska och matematik. Det tycker jag är att gå för långt men helt klart bör informationen om sex- och samlevnad prioriteras tydligare än idag. När det gäller informationsplikten är jag själv varken tydligt för eller emot den men däremot bör lagen utvärderas.

Bland riksdagspartierna är Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att avskaffa informationsplikten, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är tydligt för att behålla den. Socialdemokraterna och Folkpartiet vill förutsättningslöst utreda om lagen bör avskaffas. Centerpartiet är positiva till en utredning men har förklarat att de är för att behålla lagen tills dess en utredning är klar.

Sverige och Norge ensamma i Västeuropa om informationsplikt för hiv-positiva.

Moderaterna har senaste åren utvecklats och blivit ett tydligt HBT-vänligt parti, ibland faktiskt också queer. Därför är det något förvånande, och givetvis negativt, att m ännu vägrar nyansera sin politik och bli för en utredning om informationsplikten bör behållas. I synnerhet som Sverige och Norge i princip är ensamma i Västeuropa att ha den typen av lagar. Det måste inte betyda att vår lag är fel men att den förtjänar att omprövas om den håller idag.

Sd har beröringsskräck inför sd.

En sak är jag dock kritisk emot när det gäller RFSL:s kampanj och det är att man inte har kontaktat Sverigedemokraterna men däremot övriga riksdagspartier. Jag gillar som bekant inte sd.s främlingsfientliga och HBT-negativa politik men de sitter faktiskt i riksdagen. En människa från Dansk folkeparti har varit vice ordförande för RFSL:s motsvarighet i Danmark, då hette föreningen LBL, och partiet har fått vara med vid förra gayparaden i Köpenhamn (det kom dock tydligen bara en politiker från partiet men det är en annan sak). Främlingsfientliga Fremskrittspartiets ungdomsförbund kunde utan problem vara med i gayparaden i Oslo för några dagar sedan. I Finland åkte de grönas presidentkandidat, Pekka Haavisto (öppet homosexuell) och tog en fika med en homofob politiker från Sannfinnländarna vilket betraktas ha gynnat hans kampanj.

Maria Sjödin, verksamhetschef för RFSL, har i ett mail förklarat föreningens policy.
RFSL:s kampanj under Almedalen handlar om att påverka politiska partier i en viss riktning. Däremot är vi inte intresserade av att påverka Sverigedemokraterna eftersom vi anser att partiets människosyn står i konflikt med våra värderingar om allas lika värde och rätt.
Jag kontrade i ett mail.
.... Sedan tycker jag ert resonemang är synnerligen krystat. Ni ogillar sd.s människosyn (och det kan jag ofta hålla med om) men just därför borde ni väl vara engagerade att påverka dem. Till något bättre. Men ni kanske tycker vissa är "lost cases". Vilken människosyn har RFSL då? Och har ni konstaterat att de övriga HBT-föreningar i Norden gör helt andra analyser än RFSL när det gäller relationen till främlingsfientliga partier? Men de kanske i smyg vill legitimera främlingsfientlighet eller? Resten av världen har fel, RFSL har rätt. Snacka om inskränkt självgodhet typ sd. :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar