fredag 27 juli 2012

Informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas.

Pressmeddelande 2012-07-27

Informationsplikten för hiv-positiva bör avskaffas.

- Jag har bytt åsikt. Den lag som tvingar hiv-positiva att berätta om sin sjukdom före sexuella kontakter, även om de tillämpar säkrare sex, bör avskaffas. Det förklarar Bengt Held, som driver bloggen Helds HBT-nyheter och i drygt 10 år gjort rapporter om partiers HBT-politik, inför att Stockholm Pride startar nästa vecka.

- För mig har det här varit en svår fråga. Jag har lyssnat på debatten från båda håll och har i flera år argumenterat för att en utredning så snabbt som möjligt ska startas om informationsplikten ska vara kvar eller inte. Men jag konstaterar också att i den borgerliga regeringen så blockerar både Moderaterna och Kristdemokraterna en sådan utredning. Och de lär förmodligen göra det även om Alliansen vinner 2014. Om Socialdemokraterna bildar regering 2014, med eller utan andra partier i regeringen, lär det bli en utredning men förmodligen har de så mycket annat att göra att den tillsätts tidigast hösten 2015 och blir klar möjligen 2017. Det är tveksamt om det blir något riksdagsbeslut om informationsplikten före 2018 oavsett vilka partier som vinner valet 2014. I den situationen bedömer jag att det blir ohållbart att som Socialdemokraterna och Folkpartiet och jag själv hittills säga "pass" om informationsplikten.

- RFSL startade sin kampanj om hiv för några veckor sedan. Jag har granskat artiklarna kritiskt, jag vet att RFSL har som syfte att få politiker att avskaffa informationsplikten. Trots det konstaterar jag att många HBT-människor som jag definitivt inte alltid håller med när det gäller deras politiska värderingar men som har ett genuint HBT-engagemang är för att avskaffa informationsplikten.

- En tredje orsak till att jag nu tar ställning är att bl.a. RFSL, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har hänvisat till att bara de som medvetet sprider hiv ska kunna åtalas och dömas. De hänvisar till FN:s rekommendationer. Jag vill då förtydliga att jag bestämt hävdar att även hiv-positiva som p.g.a inverkan av alkohol och/eller narkotika eller p.g.a. oaktsamhet för andras hälsa bör kunna åtalas och dömas om de tillämpar osäkrare sex. Oaktsamhet leder till straffansvar inom många andra områden inom juridiken och bör göra det även här. Däremot bör de hiv-positiva som tillämpar säkrare sex och inte fått någon fråga om de har hiv från sin sexpartner inte kunna åtalas och dömas.

--Till sist handlar det här om människosyn. Och för mig som liberal också om när staten ska reglera människors privata relationer. Det finns många saker som jag som liberal tycker är oetiska utan att de för den skull bör vara juridiskt straffbara. Vi har alla ett ansvar att bekämpa spridningen av hiv. Även vi som är hiv-negativa, avslutar Bengt Held.


Uppdatering 1.

Rika homosexuella en myt.

RFSL rapporterar att Global Commission on Hiv and the Law kritiserar bl.a. Sverige för lagen om informationsplikt och sexköpslagen.

Svenska Dagbladet om att Stockholm Pride gynnar staden ekonomiskt. Jag är dock kritisk mot stereotypen av homosexuella har högre inkomst än heterosexuella. När det gäller Sverige är det inte sant. Även om statistiken ska tas med en nypa salt, man har jämfört samkönade par som ingått äktenskap eller partnerskap med olikkönade gifta par. En kompakt majoritet av homosexuella är dock ogifta. Situationen är delvis annorlunda i USA men det beror inte främst på att homosexuella har högre löner utan att USA har ett system där föräldrar får betydligt mindre i bidrag om de får barn än i Västeuropa. Samkönade par som ofta inte har barn (det blir dock vanligare)  har då i medel mer pengar att spendera än olikkönade par.

Om kroppslig integritet är ett hot har judendomen verkligen problem.

SvD berättar också om att Kammarrätten i Stockholm kommer att behandla ärendet om tvångssteriliseringar av transsexuella strider mot Europakonventionen, något som Förvaltningsrätten i Stockholm kom fram till i mars i år. Oavsett vilket beslut det blir i Kammarrätten kan beslutet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen som dock är restriktiv att ta upp ärenden för förnyad prövning.

En debatt som, precis som när det gäller tvångssteriliseringar, handlar om kroppslig integritet är den om omskärelse av pojkar. Ni som följer min blogg vet att jag mer än de flesta i Sverige reagerar mot antisemitism, både i min hemstad Malmö och på andra ställen, och att jag också ofta kritiserar de som försöker jämställa demokratin Israel med fascistislamistregimen i Iran. Båda ländernas regeringar ska kritiseras men när det gäller mänskliga rättigheter är Israel det land som är minst dåligt i regionen. När vissa judiska grupper försöker försvara stympning av pojkar med att vi som är emot det är antisemiter är det skamligt. Är jag antisemit är judar som omskär sina pojkar islamofober. Och att antyda att kritiken handlar om "en ny förintelse" är bara så absurt att det inte ens förtjänar att bemötas. Den typen av kommentarer ökar om något antisemitismen. Sitter den judiska identiteten så löst att den faller ihop om barn får behålla sin kroppsliga integritet då har judendomen verkligen problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar