fredag 8 december 2017

Ny utredning om transpersoners situation.Rapporten Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner har publicerats. Och den är bättre än väntat. I princip varje aktuell del av svensk transpolitik är inkluderad. Rapporten utgörs av 921 sidor (sic!). En del av oss HBTQ-aktivister granskar vissa delar av den.

Risken fanns att det bara skulle föreslås saker som visserligen är positiva men som inte ens sd-politiker skulle protestera emot. Som åtgärder emot trakasserier av transpersoner och att vården när det gäller "könsbyten" ska vara bra. Istället rekommenderas även kontroversiella men viktiga reformer som att utreda införande av ett tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer.  Utredningen har letts av Ulrika Westerlund, f.d. ordförande i RFSL.

Ca 10 % är tydligt transfientliga.

Det finns många citat från transpersoner. En del av dem skulle jag vilja kalla för något lättkränkta, reaktionen är inte i proportion till vad som hänt dem. Ofta handlar det mer om okunskap än illvilja från de som handlat fel. Men oftast är det förfärande berättelser. Förakt och diskriminering. 

Det är fascinerande hur folk som inte följer traditionella könsroller ännu kan provocera en del så mycket. Och det i Sverige som är ett av världens mest transvänliga länder. En opinionsmätning som kommenteras visar att ca 70-80 % av svenska folket är principiellt transvänliga. Ca 10 % är tydligt transfientliga.

Vi som är cis-personer (icke-transpersoner) bör markera emot transfoberna.

torsdag 7 december 2017

S-mp-regeringen viker sig för felaktig kritik om könsidentitet.

S-mp-regeringen har nu lämnat en proposition om att transpersoner ska få samma juridiska skydd emot hets, hatbrott och diskriminering som bl.a. homosexuella och bisexuella redan har. I somras publicerades en lagrådsremiss. Vanligen brukar en proposition komma ca en månad efteråt men här har processen dröjt. Regeringen har efter kritik från lagrådet ändrat sig när det gäller att ändra "könsöverskridande identitet och uttryck" till könsidentitet.
.... Enligt Lagrådets mening är det tveksamt om intresset att skydda gruppen transpersoner gör det nödvändigt att begränsa yttrandefriheten så långt som föreslogs i lagrådsremissen. Det kan enligt Lagrådet ifrågasättas om det är förenligt med regeringsformens krav att låta regleringen omfatta all könsidentitet och allt könsuttryck.... Begreppet har mött kritik sedan det infördes. Kritiken har i huvudsak gått ut på att den valda formuleringen är skriven med ett avvikarperspektiv, dvs. att den utgår från en uppfattning om en norm och definierar dem som inte följer denna. Under remissbehandlingen framhöll också ett flertal remissinstanser att det finns goda skäl att frångå den nuvarande diskrimineringsgrundens avvikarperspektiv..... Mot bakgrund av den kritik som framkommit i detta lagstiftningsärende gör regeringen emellertid bedömningen att uttrycket könsidentitet eller könsuttryck för närvarande inte bör föras in i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare....
Fel att s-mp-regeringen ändrat sig.

Något förenklat handlar kritiken emot att cis-personer skulle få skydd av lagarna att det hade kunnat medföra att även hets p.g.a. någons kön av en del domstolar tolkats som förbjuden. Jag bedömer inte att det skulle bli så eftersom riksdagen i lagars s.k. förarbeten definierat att kön och könsidentitet är olika saker. Än mer absurt blir det att att s-mp-regeringen viker sig för kritiken när det gäller bl.a diskrimineringslagen. Den borde hållit kvar vid formuleringarna i lagrådsremissen.

måndag 4 december 2017

M och c bör skaffa gemensamma flyktingprinciper före valet 2018.


Borgerliga partier har historiskt ofta kritiserat s-ledda regeringar från olika håll. Ibland har Folkpartiet (idag l) och senare även Centerpartiet hävdat att det inte gjordes tillräckligt om det som idag kallas HBTQ-rättigheter medan främst Kristdemokraterna men även Moderaterna  haft invändningar från andra hållet. Vi HBTQ-aktivister tycker givetvis den debatten varit en av de viktigaste. Men det höll inte majoriteten av svenska folket med om. Varken för eller emot.

Ett av de områden som svenska folket tycker är viktigast idag är migrations- och integrationspolitiken. Det avgör hur det fungerar i många andra delar av samhället. Hur vi ska få ett samhälle med en hållbar migrationspolitik och där det är viktigare vart du vill än var du är ifrån. Regeringen har inför valet enats om vissa principer.

S-mp-regeringen har varit tafflig inom migrationspolitiken.

S-mp-regeringen har våndats om det där. Den har också hanterat migrationspolitiken taffligt senaste åren. Men de har enats om en kompromiss för några dagar sedan. Alla vet att de inte är ense i sak och är för samma flyktingpolitik. Det finns detaljer i uppgörelsen som kan kritiseras.

Man vad tycker Alliansen? Moderaterna kritiserar regeringen för att vara för mjuk, Centerpartiet att den är för hård. Hej och hå, nu blir det utspel. Från motsatta håll. Jag fattar att Alliansen velat avvakta besluten på sina "kongresser" i höst. Nu är de avklarade. Och de får faktiskt samla sig. Som s och mp gjort. Inte om hur politiken ska vara i detalj utan just vissa principer.

Väljarna betraktar flyktingpolitiken som ett av de viktigaste politiska områdena. Om Alliansen tror att de ska väljar-maximera genom att fram till september ge regeringen kritik från två olika håll har de nog gjort en strategisk felbedömning.

Uppdatering 1.

Möjligheten att stanna som "övrig skyddsbehövande" bör återinföras.


Den åtgärd som kanske är viktigast för HBTQ-asylsökande är möjligheten att få stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter". Den möjligheten försvann i den nya utlänningslagen 2016. Jag har själv tagit ställning för en stram men inte omänsklig flyktingpolitik närmaste åren och accepterade - efter viss tvekan - att möjligheten försvann. Men det var en säkerhetsventil för vissa och handlade om relativt få individer. Möjligheten bör återinföras 2019. Inom Alliansen är alla partier förutom m för det, inom Rödgröna alla partier förutom s. Sd är givetvis mest negativt. Varken Alliansen och Röd-gröna har enats där om en gemensam attityd.


Uppdatering 2.

Rättelse.

Jag har gjort en ändring. I en tidigare version föreslog jag att "övriga skyddsbehövande" ska få möjlighet till asyl från 2019. Det handlar om folk som vill stanna av "synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter."

lördag 2 december 2017

Mass-åtalen emot nazister för "hets" är fel.Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me.
Det är en välkänd barnramsa i USA. I en barnramsa är det enkelt. I verkligheten är det mer komplicerat. För visst kan ord såra mer än slag ibland.

Av någon orsak är det främst folk till höger politiskt som försvarar yttrandefriheten i Sverige. Annat är det i Storbritannien och USA. Där är det folk både från högern och vänstern som protesterar mot inskränkningar av yttrandefriheten. Kanske det har historiska orsaker.

Storbritannien och USA hade en betydande yttrandefrihet redan på 1800-talet när de flesta andra länder fängslade folk som skrev sådant som ansvariga politiker och kungar ogillade. Även om fattiga i de två länderna saknade många viktiga rättigheter på 1800-talet hade de yttrandefrihet. Även om få hade möjlighet att utnyttja det själv (analfabetism etc) kunde radikala politiker och journalister offentligt kritisera behandlingen av fattiga och folk med problem.

Betvivla inte vad målet är för det vidriga partiet Nordiska motståndsrörelsen. Att mörda judar, HBT-personer, romer, politiker till vänster etc. Precis som på 1930-talet.

Det krävs främst mer resurser till rättsväsendet.

Men den yttrandefrihet som inte tillåter det fula, fördomsfulla och smutsiga är inte värd sitt namn. Jag är närmast yttrandefrihetsfundamentalist. Argument och debatt är främsta verktyget emot intolerans i en västerländsk demokrati. Sedan finns det ett fåtal som inte nås av sakargument. Men det främsta problemet med dem är faktiskt inte att de hyllar nazistdiktatorn Adolf Hitler även om det förvisso är obegåvat. Utan att de hotar och trakasserar människor. Och ofta slipper något straff för det. Det är oacceptabelt.

Att ge mer resurser till rättsväsendet och till myndigheter emot extremism och emot hatbrott bör vara främsta prioriteten. Givetvis även det förebyggande arbetet, skolan har en viktig roll där.

Nassar bör få hylla den vidrige diktatorn Hitler. Den nazist som hotar andra bör dock få veta att det blir konsekvenser. Om de misshandlar en RFSL-aktivist bör polisen snabbt vara där. Och så är det tyvärr ofta inte idag.

Uppdatering 1.

Lagen om hets emot folkgrupp bör förändras.

Alla västdemokratier har någon typ av hetslag. Förutom i USA där det bedöms att inte vara förenligt med konstitutionen. Idag är det förbjudet att "hota" eller "missakta" någon grupp p.g.a. sexuell läggning, etnicitet och religion. S-mp-regeringen planerar lämna ett förslag att även könsidentitet ska inkluderas. Mitt förslag är att "missakta", detta diffusa begrepp, bör tas bort och bara "hota" ska finnas kvar".

Om vi tar bort hetslagen helt kan nazister och islamister dela ut flygblad med budskapet "judar och homosexuella förtjänar att dö" utanför gay-klubbar och synagogor. Polisen skulle då inte ha någon rätt att ingripa om det var på en offentlig plats. Det vore fel.fredag 1 december 2017

Hovrätten friar sensationellt nog Kent Ekeroth (sd)


Trots en film (stödbevisning) frias sd-ledamoten Kent Ekeroth från brottet ringa misshandel. Mitt tips var att sannolikheten att även hovrätten skulle fälla honom var 99 %. Dagens beslut inget annat än en sensation.

Hade han varit en vanlig Svensson skulle han aldrig fått målet prövat i hovrätten. Men de gav honom chansen. Just för att en fällande dom hade radikalt förändrat hans vardag.

Ekeroth från främlingsfientliga sd har betett sig ytterst olämpligt och ljugit om sin roll i situationen. Hade han varit rädd för några borde han snabbt lämnat platsen istället för att vandra tillbaka och gett en örfil för att han kände sig kränkt. Men i västerländsk rätt är det åklagaren som har bevisbördan. Det är värre att någon oskyldig blir fälld än att någon skyldig blir friad. Vi är många som är förvånade och något besvikna idag men till sist ska vi nog vara tacksamma för den principen.

Sd-politiker gnäller ofta om att de är "förföljda" av etablissemanget. Så var det förr, men inte i dag. Släng offerkoftan.


Uppdatering 1

Ekeroth lämnar justitieutskottet.
.... SD-toppen Kent Ekeroth är dömd i tingsrätten för ringa misshandel. Nu frias han helt i hovrätten. SD uppmanar honom nu, trots den friande domen, att lämna justitieutskottet. – Vi tycker att han i sitt val av livsföring, uppförande och omdöme ändå inte lyckas leva upp till de höga krav som partiet ställer på företrädare i kriminalpolitiska frågor, säger gruppledaren Mattias Karlsson till TT. I en intervju med Samnytt säger Ekeroth nu att han inte delar partiets analys, men att han kommer att lämna sin plats i justitieutskottet.....
Det här kan tyckas som en paradox. Ekeroth vet att han, efter den här händelsen, förmodligen aldrig blir en del av partiledningen. Men nu handlar det om att han ska kunna kandidera inför nästa riksdagsval. Många i sd tycker att han inte borde finnas på någon valsedel. Att han nu lämnar justitieutskottet är en eftergift emot dem.

Det är välkänt att hovrätter, där det finns fler jurister, oftare friar än tingsrätter. Idag hyllar sd-politiker  det. Men när invandrare blir friade är de rasande.

torsdag 30 november 2017

Ledande l-politiker hånade mig. "Du är inte vacker".

.... Du är inte vacker....
Kommentar från Mats Persson, som blivit ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Jag har varit politiker tidigare i fp (idag l), sedan 2007 har jag helt lämnat partipolitiken. Det var enda gången någon lämnat en sådan där kommentar. Alltså vad har mitt utseende med något som helst att göra med någonting? Och det var inte från någon politisk motståndare utan någon från egna partiet. Jag vet exakt var vi var. Det måste varit typ 2003. I ett rum i Folkpartiet-Malmös lokal.

Jag var hyfsat ledande politiker i Malmö, han var hyfsat ledande politiker i Liberala ungdomsförbundet. Jag hade något mer makt än honom. Kanske just det gjorde att jag snabbt struntade i det. Och att jag faktiskt vet att jag är snyggare än Mats Persson, det är jag ännu trots att jag är betydligt äldre än honom. :-)

Mats Persson är karriärist.

Men jag blev förbluffad. Och faktiskt sårad. Men jag dolde det. Kommenterade "inte heller du är vacker". Det här var dock inte bara "grabb-skämt". Alla i fp-Malmö visste att jag var bög. Och Mats Persson var gay-vänlig. Kanske just därför trodde han att han hade rätt att lämna den där kommentaren. Men varför ville han oprovocerat förolämpa mig? Vi hade annars ofta ett bra samarbete.

Metoo-rörelsen har förändrat saker. Ingenting blir sig som likt igen. Jag struntade i det, skakade av mig det efter någon timme. Det där var verkligen en bagatell och det hade kunnat stanna där. Men Mats Persson är idag en av de mest centrala politikerna i Liberalerna. Han är en av partiordförandens Jan Björklunds närmaste medarbetare. Som den karriärist han är (jag brukar inte anklaga folk för att vara strebrar men han är verkligen det ) vill han säkert så småningom bli en del av partiets presidium, kanske även partiets ordförande.

En del heteromän är PK för att ragga.

En kul sak var att han kommenterade "att gilla ekologiskt är en brud-magnet". Det viktigaste var alltså inte det ekologiska utan att heteromän lättare får kvinnor i säng om de kallar sig feminister, antirasister, vegetarianer etc.

Vi människor gör allihop misstag, det är sådana vi är. Både mörkret och ljuset finns inom oss.

Men om du vill bli en del av något partis presidium bör du aldrig kommentera någonsin till en partikollega att individen inte är vacker. Det kan faktiskt användas emot dig senare. ;-)Uppdatering 1.

Unga killar i luf markerade genom sitt kroppsspråk.

Och ni ska bara veta att en del PK-Luf-killar tydligt markerade emot mig som bög för 15-20 år sedan genom sitt kroppsspråk "jag är hetero, jag jobbar för dina rättigheter men tro inte vi ska vi ska vara intima": Som om jag någonsin föreslagit det.

Mats Persson var dock inte en av dem. Jag skulle kunna lämna flera namn på gamla luf-aktivister men ingen av dem är ledamöter i partistyrelsen eller riksdagsledamöter. Det är däremot Mats, jag föredrar att sparka uppåt som bloggare.

Uppdatering 2.

Sakinformation.

Liberalernas presidium är ordföranden, förste och andre vice ordföranden. Jan Björklund, Helene Odenljung och Christer Nylander. Partisekreteraren Maria Arnholm är formellt inte en del av det men i praktiken. Det är de som utgör partiets "kärna" och som snabbt håller möten om det blir någon allvarlig kris i partiet. Jag tror inte Mats Persson någonsin bli ordförande, han saknar karisma för det och är olämplig för posten. Jag tror han innerst inne själv fattar det. Men hans ambition är säkert att få någon av de tre andra posterna vid Liberalernas landsmöte 2019.


onsdag 29 november 2017

Många sd-sympatisörer tycker inte muslimer är människor.


En sd-politiker, Martin Strid,  har vid Sverigedemokraternas landsdagar förklarat att muslimer inte är människor. Kolla kommentarerna hos Nyheter idag.
.... Jag förstår faktiskt inte vad det var som var kontroversiellt i det han sade. Lyssna på vilken övertygad muslim/islamist som helst och inse att de inte erkänner sig till det som vi kallar mänskliga rättigheter. Sd verkar kantra över åt det ryggradslösa kärringhållet....
Islamofobi och sexism i en absurd kombination. Då ska man notera att konservativa Nyheter idag generellt inte har lika många extremister bland sina kommentatorer som hat-siten Samhällsnytt (f.d. Avpixlat). Där hyllar nästan alla Strid.

Det är till betydande del rasister som mobiliserar för sd inför valet 2018.

Jag tror inte Jimmie Åkesson håller med honom. Men sd vet att det är rasisterna, främlingsfientliga, HBTQ-fientliga och sexister som till betydande del mobiliserar för partiet inför riksdagsvalet 2018. Sedan finns det sansade konservativa människor som proteströstat på sd för att övriga partier ska närma sig dem. Jag har mött dem och respekterar dem även om vi inte delar värderingar.

Den vidriga nazistdiktaturen i Tyskland spred 1941 en film, Der ewige jude. En del kanske vill kritisera Youtube för att de tillåter den bli publicerad. De har fel. Det är ett synnerligen viktigt dokument om vad som startar ett folkmord. Det började inte med koncentrationsläger. Hitler-propagandan spred att judar är "råttor". Omänskliga.

En del judar var "ockrare".

Judar tjänade i medel 12 gånger mer än övriga befolkningen 1933 i Tyskland. En del var "ockrare", en del icke-judar fanns förvisso också i den gruppen. Sådana som hänsynslöst utnyttjade andra som behövde lån efter ekonomiska kraschen 1929. Det där exploaterade nazistregimen maximalt. Men Hitlerregimen kritiserade inte bara dem. Utan den stora majoritet tyska judar som inte var "ockrare". De var inte människor. Inte någon av dem. Precis samma attityd som vissa har om muslimer idag.

Och januari 1942 hade nazistledningen en debatt. Om alla judar borde avlivas (inte mördas, de var inte människor). Diskussionen handlade främst om det var praktiskt möjligt. Efter mötet gav Hitler ordern, det som skulle bli världens värsta folkmord.

Den västerländska demokratin handlar om att successivt stärka individens rättigheter. Att även "impopulära" minoriteter har människovärde. Sedan kan vi tycka vad vi vill om islam.

Lämnar vi den principen kan vi hälsa hem.


tisdag 28 november 2017

Sd-Malmö hyllar Donald Trump


Jag har ett avslöjande. Som bekant vet ni att jag nog är den ende ledande svenske HBTQ-debattören som inte har beröringsskräck gentemot sd. När partiets ledare i Malmö, Magnus Olsson (bilden)ville få mig som vän hos Facebook tvekade jag förvisso men accepterade sedan det.

Det dröjde bara en vecka innan han själv slutade fb-vänskapen. Dessutom hade han raderat alla mina tidigare kommentarer. Trots att jag inte överskridit några gränser för saklig debatt. Jag brydde mig inte om det då, han är en privatperson till viss del på fb och väljer själv sina vänner där. Men av en slump möttes jag och Magnus Olsson flera månader senare vid en flyktingdebatt hos Malmö stadsbibliotek och då passade jag på att fråga vad orsaken var.
.... Jag hade inga problem men en del andra i sd gillade inte din kritik emot partiet....
Sd-sympatisörer har närmast tagit över m:s fb-sida.

Det var förvisso ärligt men avslöjar också det totala hyckleriet inom sd. Inga är så ivriga att vara lättkränkta. Sd-sympatisörer har närmast helt tagit över Moderaternas fb-sida. Igen och igen förklaras hur hemskt m är som inte vill bilda regering med sd. Men när de får diplomatisk kritik på sina egna fb-sidor stänger de snabbt av möjligheten och raderar alla tidigare kommentarer. Även på partiets rikssida på fb.

Men jag har ett avslöjande till. Magnus Olsson, sd-ledaren i Malmö, skrev i en kommentar "Let´s make Malmö great again" den där veckan jag fick ynnesten att vara fb-vän med honom. Jag ska erkänna att jag inte följde debatten om Donald Trump så noga från början. Därför frågade jag varför sd inte väljer svenska språket. Olsson hänvisade till Trump.

Magnus Olsson gillar Trump.

Malmös tredje största parti har alltså Trump som idol. Jag skulle kunna föreslå att sd inför kommunfullmäktigevalet 2018 driver att en mur ska byggas runt Rosengård. Den vidriga östtyska kommunistdiktaturregimen kallade Berlinmuren för "den anti-fascistiska skyddsvallen". Sd-Malmö skulle kunna kalla en mur runt Rosengård för "den anti-islamistiska skyddsvallen"- Men så konstaterade jag att det faktiskt finns en risk att de verkligen vill ha med det där i sitt valmanifest. Därför vill jag vara tydlig med att jag var satirisk.

Magnus Olsson är som privatperson trevlig, jag erkänner det. Men han vill bli kommunstyrelsens ordförande i Sveriges tredje största kommun. Jag är förvisso agnostiker men min kommentar är följande.
.... Gud bevare Malmö....
Uppdatering 1.

Nu förklarar den ene sd-politikern efter den andra att även muslimer faktiskt är människor.

De är inte djur vilket en del i partiet tycker. Och de förväntar sig att få beröm för det.

Och det partiet vill bilda regering med m och kd nästa år. Man häpnar.


måndag 27 november 2017

Julklapps-tips.


Julklapps-tips.

Till er som är välbeställda. Själv tillhör jag inte den gruppen som sjukpensionär. Men jag tar debatter om allas lika rätt och värde.

Skåne stadsmission bedriver en fantastisk verksamhet, har själv besökt Café David i Malmö city. Man får verkligen perspektiv på sina egna problem när man varit där och mött utsatta människor.

Kanske ni i jul ska besöka vuxna vänner och bekanta som egentligen inte behöver någon julklapp. Meddela istället att ni skänkt en tusenlapp till Skåne stadsmission (eller stadsmissionen i annan region).

Låt julen 2017 bli bra för ALLA.

söndag 26 november 2017

Debatten om public service var bäst på sd:s landsdagar.


Samtliga Allianspartier har haft sina "kongresser" i höst. Den här helgen Sverigedemokraterna. Det är alltså möjligt att jämföra kvalitén på debatten. Att den varit sämre hos sd är föga förvånande.

Men jag vill inte döma ut sd-politikerna totalt. Debatten om migrationspolitiken var förvisso bedrövlig. Och då vill jag förtydliga att jag själv verkligen inte är PK utan för en stram flyktingpolitik. Jag är nog den svenska HBTQ-debattör som hårdats tagit fighten emot islamister och andra reaktionära invandrare.

Sd-politiker flirtar ofta öppet med rasism.

Observera att jag inte anklagar Jimmie Åkesson (bilden) eller partisekreteraren Rikard Jomshof för att vara rasister, tvärtom. Men de vet att de behöver rasist-svansen inför riksdagsvalet 2018. Partiledningens "nolltolerans" är en kuliss. "Ni får vara rasister men aldrig om någon journalist är i närheten". Det är det som är sd:s främsta problem. Men visst har sd mognat något. För första gången vänder partiet sig i sin kommunikation till invandrare. Dock är det inte tillräckligt.

Idag har många sd-politiker vältaligt försvarat nuvarande jämlika adoptionslag. Med risk för att förolämpa de konservativa politikerna känner jag att de skulle kunnat vara liberaler. Att individers rättigheter är viktigare än fördomar, något som successivt blivit en del av den västerländska demokratin.

Men bäst var många sd-politiker när det gäller public service.

Det fanns ett pass i sd-debatten där många ombud höjde sig till en nivå som är över den vanliga i politisk debatt. Det var en fröjd att lyssna till att ombud fick förklara att Sveriges television och Sveriges radio behövs även om institutionerna ibland är vänstervridna. I andra partier hade motståndare emot SVT avfärdats med sunkiga argument som "de flesta svenskar gillar public service". Men de som är för public service i sd har tvingats vässa sina argument.

Häromdagen förklarade jag att sd inte är moget att föra ens informella samtal med m. Men de bör ges en ny chans inför valet 2022. Och vid sd-debatten om public service fick vissa ombud mig att - om än bara tillfälligt - ompröva min attityd. .Men jag håller fast vid att det bästa vi kan göra för att skärpa till sd är att vi som är för västerländsk demokrati först inför valet 2022 ska ge dem en ny chans.

Kanske en del av dem är vettiga.


Uppdatering 1.

Varje människa har ett okränkbart värde.


Sd-politikern Martin Strid hävdade i en debatt vid landsmötet att muslimer "inte fullt ut" är människor.  Det är väl ingen hemlighet att jag själv ogillar islam som religion men kommentaren är förfärande. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.