lördag 18 augusti 2018

Mitt pressmeddelande om HBT-rapporten.


Pressmeddelande 2018-08-17

Sverigedemokraterna kan bli största eller näst största partiet i valet i höst. Men partiet har en usel HBT-politik. Det avslöjar HBT-bloggaren Bengt Held i en ny rapport. Han har gjort en sammanställning av vad de 10 största partierna i Sverige tycker om rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

- Jag är nog den ledande HBT-aktivist i Sverige som varit mest intresserad av att faktiskt föra en dialog med sd-politiker även om det är ett HBTQ-negativt och främlingsnegativt parti. Men deras ointresse för HBT-personers mänskliga rättigheter är närmast kompakt. HBT-personer röstar givetvis inte bara efter hur partier gynnar egna gruppen. Men det måste informeras om att sd har en dålig HBT-politik.

Partierna får följande poäng 2018. (Maxpoäng 18)

Miljöpartiet 18p
Vänsterpartiet 18p
Feministiskt initiativ 18p
Piratpartiet 18p
Liberalerna 17p
Centerpartiet +1p till 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna -2p till 13p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna + 1p till 1p (2-1p)

Nyheter sedan 2017.

Moderaterna har bytt åsikt från "möjligen" till "nej" när det gäller tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. När debatterna är mer aktuella har m blivit tydligare, tyvärr åt det negativa hållet. Sverigedemokraterna ville tidigare avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. Det vill de inte längre även om partiet ännu är principiellt emot reformen. Centerpartiet har bytt åsikt från "nej" till "möjligen" när det gäller tredje juridiskt kön.

- Mina rapporter bör betraktas ungefär som opinionsmätningar. De ger givetvis inget exakt resultat. Det man dock kan konstatera är att i synnerhet sd men även m och kd har en hemläxa att göra inom HBT-politiken avslutar Bengt Held.


Till skånsk media och en del skånska politiker har jag även haft med följande. 

Jag heter Bengt Held, driver bloggen Helds HBT-nyheter och har sedan 1998 gjort rapporter om partiernas åsikter om HBT-reformer, alltså reformer för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Dagens Nyheter har i 11 år haft artiklar om mina rapporter i samband med Stockholm Pride och i samband med EU-valen 2009 och 2014. Bor i Malmö city.

HBTQ-skribenter bor ofta i Stockholm, mitt syfte med min blogg är bl.a. att ibland få fram ett skånskt perspektiv även om en nyhets relevans givetvis är avgörande. Därför har jag markerat emot t.ex. de nu avskaffade gränskontrollerna.

onsdag 15 augusti 2018

Alice Teodorescu sprider fake-news om homoadoptioner.


Göteborgspostens liberal-konservativa ledarkrönikör Alice Teodorescu är begåvad men också kontroversiell. Ibland förfaller hon till högerpopulism. Hon kritiserar, med rätta, att Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson inte blev inbjuden till partiledardebatten vid Stockholm pride. Att RFSL låtsades representera sd genom en plastelefant var bara fånigt och oseriöst.

HBTQ-negativa och främlingsnegativa sd bör inte få ha tält vid Pride-evenemang men de är ett riksdagsparti och bör bjudas in till partiledardebatter. Det är en annan sak eftersom där kan andra bemöta dem. Om Åkesson sedan nekar vara med vid en partiledardebatt, som vid Europride i Göteborg som håller på just nu, får de skylla sig själva.

Men när det gäller en sak har hon fel alternativt inte brytt sig om att informera sig om nya opinionsmätningar. 
....I blogginlägget från år 2013 listar han sådant som att var sjunde svensk anser att det är ett bra förslag att begränsa aborträtten eller att varannan svensk anser att det är ett mycket dåligt förslag att tillåta homosexuella att adoptera barn....
Jag vill hänvisa till en bloggpost jag publicerade 2015.
.... Opinionsinstitutet Inizio har i april gjort en opinionsmätning om attityder bland människor som har kd som "bästa parti" och "näst bästa parti" och jämfört det med befolkningen generellt. En av frågorna är följande. "Tycker du att homosexuella ska ha rätt att adoptera barn?" I en annan opinionsmätning för några år sedan var det 24 % som var emot homoadoptioner. Nu har enligt den nya enkäten den andelen minskat till 18 %. Det gäller alltså för befolkningen generellt. Siffran är som väntat högre bland kd-sympatisörer, 31%, men det är alltså mindre än en tredjedel.... Bland allmänheten är siffrorna 62 % "ja, absolut", 14 % "ja, kanske", 7 % "tveksam, vet ej"....
Attityderna hos svenska folket har svängt radikalt när det gäller homoadoptioner senaste 15 åren.


Uppdatering 1.

Om det varit USA.

Retoriken i USA håller ofta en annan nivå. Progressiva där vet hur de ska formulera det. Det hade blivit så här ungefär.

"Svenska folket har valt att ompröva sina åsikter. De har resonerat med sig själva. Och kommit fram till att rättvisa för alla familjer är det bästa. Att det viktigaste för barn är kärlek och omsorg"

Jag publicerar senare i veckan en ny rapport om partiernas HBT-politik.Rapporten är i princip klar. Men Kristdemokraterna måste reda ut vad de tycker om en reform. Precis som förra året blir det en förenklad version.

tisdag 14 augusti 2018

Rapport om partiernas HBT-politik 2018.


Rapport om de politiska partiernas HBT-politik 2018.

Jag gör här en sammanställning av vad de politiska partierna har för åsikter om HBT-reformer, alltså politiken för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Vilka partier är HBT-vänligast? Och vilka är minst HBT-vänliga?

Nyheter sedan 2017.

Moderaterna har bytt åsikt från "möjligen" till "nej" när det gäller tredje juridiskt kön och könsneutrala personnummer. När debatterna är mer aktuella har m blivit tydligare, tyvärr åt det negativa hållet.

Sverigedemokraterna ville tidigare avskaffa möjligheten för samkönade par att adoptera förutom närståendeadoptioner. Det vill de inte längre även om partiet ännu är principiellt emot reformen.

Centerpartiet har bytt åsikt från "nej" till "möjligen" när det gäller tredje juridiskt kön.

Heteronormen.

Av de 10 partier jag granskar är precis som förra året 8 emot heteronormen medan två, sd och kd, inte har någon åsikt om den.

Redan genomförda HBT-reformer.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för lesbiska kvinnor att bli inseminerade vid kliniker. 

Sedan kan ett parti vara principiellt emot en reform men inte vilja avskaffa den. Så är det när det gäller att sd är emot att samkönade par ska få adoptera barn förutom närståendeadoptioner. Att kd är emot att lesbiska kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker. Att sd är emot avskaffandet av sterilitetskrav för att få byta juridiskt kön samt att transsexuella ska få spara könsceller (sperma respektive äggceller) för att få bli biologiska föräldrar.

Partierna får följande poäng 2018. (Maxpoäng 18)

Miljöpartiet 18p
Vänsterpartiet 18p
Feministiskt initiativ 18p
Piratpartiet 18p
Liberalerna 17p
Centerpartiet +1p till 16p
Socialdemokraterna 15p
Moderaterna -2p till 13p
Kristdemokraterna 10p
Sverigedemokraterna + 1p till 1p (2-1p)


Partiernas åsikter idag om 11 viktiga aktuella HBT-reformer.

1. Inför möjligheten till ett tredje juridiskt kön. 

Ja: mp, v, l, fi
Möjligen: s, c, pp
Nej: m, sd, kd

Fakta: En del transpersoner identifierar sig varken som män eller kvinnor och vill inte heller göra det juridiskt. Indien, Nepal och Bangladesh tillåter människor att tillhöra ett tredje juridiskt kön. Australien, Nya Zeeland, Pakistan och några delstater i Kanada och USA har delvis infört möjligheten men inte i hela samhället. Sydafrika har i sin konstitution ett principiellt erkännande av ett tredje juridiskt kön. Tyskland tillåter föräldrar att ange att deras barn varken är pojke eller flicka, oftast handlar det om att barnet är intersexuellt. Piratpartiet vill helt avskaffa juridiska kön och deras åsikt är ”möjligen” om införande av ett tredje kön när juridiska kön finns kvar. Både s och mp lovade före riksdagsvalet att tillsätta en utredning om införande av ett tredje juridiskt kön om de blev regeringspartier, trots det har de inte gjort det den här mandatperioden.

2. Inför könsneutrala personnummer. 

Ja: mp, v, fi, pp
Möjligen: s, c, l
Nej: m, sd, kd

Fakta: I Sverige tydliggörs en persons juridiska kön genom personnumret. Norge har beslutat att införa könsneutrala personnummer. De allra flesta länder i världen har inte personnummer, däremot registreras en individs juridiska kön genom annan metod vilket också vore möjligt i Sverige om personnumren här blev könsneutrala.

3. Sänk (eller avskaffa) nuvarande 18-årsgräns för att få byta kön juridiskt 

Ja: s, m, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: kd
Nej: sd

Fakta: Den tidigare borgerliga regeringen tillsatte en utredning om nuvarande 18-gränsen för att få byta kön juridiskt ska sänkas, avskaffas eller behållas. Utredningen som lämnade sin rapport i början av 2015 föreslår att barn ska kunna byta juridiskt kön från 12 år ålder och att det för 12-14-åringar ska krävas vårdnadshavarnas godkännande. Ingen remissinstans var emot att åldersgränsen för juridiska könsbyten bör sänkas, oenigheten gällde vilken den nya åldersgränsen skulle vara samt om den skulle avskaffas helt. S-mp-regeringen har signalerat att den kommer att lämna en lagrådsremiss där den följer förslaget från utredningen i den delen.

Argentina tillåter juridiska könsbyten även för barn, med vårdnadshavares godkännande. Norge för minderåriga från 6 års ålder (för 6-16-åringar med vårdnadshavares godkännande). Malta accepterar detsamma om en domstol bedömer det vara till barnets bästa oavsett dess ålder. Nederländerna tillåter juridiska könsbyten från 16 års ålder. I några länder, bl.a Tyskland, Frankrike, Ungern, Moldavien och Ryssland, finns det inte någon tydlig praxis idag om någon åldersgräns. Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Piratpartiet vill avskaffa åldersgränsen helt.

4. Likställ de juridiska föräldraskapsreglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: sd
Nej: kd

Fakta. Från 2005 har även lesbiska kvinnor möjlighet att bli inseminerade vid kliniker. Men ännu är reglerna olika. Om en kvinna som blivit inseminerad är gift med en man blir han automatiskt juridisk förälder. Men detsamma gäller inte om hon är gift med en annan kvinna. Det betyder att vissa barn har en sämre juridisk trygghet än andra. En utredning som lämnade sin rapport 2007 föreslår att likställa de juridiska reglerna vid inseminationer för lesbiska par och olikkönade par. Utredningen föreslår även att det alltid ska finnas möjlighet för en spermadonator att bli juridisk förälder istället för kvinnans partner om alla parter är ense om det. Tidigare borgerliga regeringen var oense om reformen och den blev en del av en ny utredning om ofrivillig barnlöshet. Den lämnade sin rapport i början av 2016. S-mp-regeringen tillsatte våren 2017 en ny utredning om bl.a. könsneutral föräldraskapspresumtion.

Sverigedemokraterna vill avskaffa möjligheten för lesbiska par att bli inseminerade vid kliniker. När den möjligheten finns kvar är partiets attityd "möjligen" när det gäller könsneutral föräldraskapspresumtion. Kristdemokraterna har å sin sida accepterat att lesbiska par ska bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu principiellt är emot det. Men partiet är emot att införa en könsneutral föräldraskapspresumtion.

5. Inför ett förbud i grundlagen mot diskriminering p.g.a. könsidentitet. 

Ja: mp, c, v, l, fi, pp
Möjligen: s, m, kd
Nej: sd

Fakta: I den "vanliga" lagen emot diskriminering är sju diskrimineringsgrunder med (sexuell läggning, könsidentitet, kön, etnicitet, funktionshinder, religion och ålder). Av dem finns sex också med i regeringsformens diskrimineringsförbud - alla förutom könsidentitet. Malta, Ecuador och Bolivia har i sin respektive konstitution förbjudit diskriminering p.g.a könsidentitet.

6. Lagen om hets mot folkgrupp ska kompletteras så att det blir förbjudet att hetsa mot transpersoner. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Sverige införde lagen om hets mot folkgrupp 1948. Den förbjuder hets p.g.a. etnicitet och religion och sedan 2003 även p.g.a. sexuell läggning. Riksdagen röstade tidigare i år för att hets emot transpersoner bör förbjudas. Eftersom det är en grundlagsförändring krävs det två riksdagsbeslut med ett val emellan. Lagen planeras träda i kraft 1 januari 2019.

7. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: EU-kommissionen har föreslagit det och fått godkänt av EU-parlamentet men främst Tyskland blockerar det i ministerrådet. I den tyska regeringen är kristdemokratiska CDU-CSU emot EU-kommissionens förslag med hänvisning till att länderna själva ska avgöra det medan socialdemokratiska SPD - och en majoritet i tyska parlamentet - är för EU-kommissionens förslag. Det ironiska är att Tyskland redan följer förslaget om skärpta krav på medlemsländerna i kampen emot diskriminering. Trots att tysk höger generellt är EU-positiv har diskrimineringsdirektivet blivit en symbol för något de hävdar varje land själv ska avgöra.

8. Sverige ska jobba för att alla länder i unionen ska vara skyldiga att ha förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet inom i princip alla samhällsområden. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen:
Nej: sd

Fakta: Tidigare svenska borgerliga regeringen och flera grupper i EU-parlamentet ville att könsidentitet skulle komma med i EU-kommissionens rekommendation till nytt antidiskrimineringsdirektiv men det blev inte en del av förslaget. Idag är svenska s-mp-regeringen för att könsidentitet ska bli inkluderat och motståndet emot det har senaste åren minskat inom EU-parlamentets största grupp, högergruppen EPP.

9. Sverige ska jobba för en HBT-konvention i FN. 

Ja: s, m, mp, c, v, l, kd, fi, pp
Möjligen: sd
Nej:

Fakta: FN har konventioner mot diskriminering p.g.a. etnicitet, kön och funktionshinder men inte när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 kommenterar inte heller explicit något om HBT-personers rättigheter. FN antog 2011 en resolution om vissa HBT-rättigheter. Den är dock inte politiskt bindande för något land, vilket en konvention är för de länder som skriver på den.

Jag har sedan gett partierna poäng enligt modellen. Varje ”ja” ger 2p, varje ”möjligen” 1p och varje ”nej” 0p. Jag har dessutom gett minuspoäng till de partier som vill avskaffa HBT-reformer. Piratpartiet vill helt avskaffa de juridiska könen. Deras åsikt är ”möjligen” till att införa ett tredje juridiskt kön när juridiska kön är kvar i svenska lagar. Jag har trots det gett dem 2p när det gäller den reformen eftersom jag betraktar att det skulle vara fel att bestraffa pp genom att ge dem sämre poäng när de egentligen är för en mer radikal reform.

onsdag 8 augusti 2018

HBTQ-kultur. Hästen & Husse på stranden - Pelger och Södergård.


Från presentationen av Hästen & Husse på stranden (2018) av Susanne Pelger och Anna Södergård.
.... När man är som man är, då är man som bäst. Det tycker Hästen och Husse, som kanske egentligen är en hund och en matte. Här får du följa med dem till stranden....
Det här är andra boken om Hästen & Husse. Hussen klär sig ibland som kvinna och hästen beter sig som en hund. Förra gav jag recensionen "något bättre än medel". Men här blir det ett mer entydigt positivt omdöme. Och det är främst orsakat av humorn. Anna Södergårds teckningar är roliga.

tisdag 7 augusti 2018

HBTQ-rörelsen och kvinnorörelsen har något gemensamt.


Kulturdepartementet i regeringskansliet har gjort en remissammanställning om utredningen Transpersoner i Sverige - förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor. Det här är del 2.

Sveriges kvinnolobby är en av de mest kritiska remissinstanserna emot utredningen som letts av RFSL:s tidigare ordförande Ulrika Westerlund. Alltså jag skulle kunna göra en pamflett av allt jag ofta tycker är fel men ibland också är rätt från Sveriges kvinnolobby. Att jag egentligen inte är så intresserad av att göra den detaljerade pamfletten är orsaken till att jag haft den här bloggposten "på vänt" i flera veckor. Det jag dock vill framföra är följande.

1. Ideologiskt är jag närmast RFSL när det gäller det här.

Könsneutralitet, porr, sexköpslagen, altruistiskt surrogatmödraskap etc. Jag har som cis-man och homo personligen kritiserat internt i det som idag kallas HBTQ-rörelsen att den varit för bögnormativ, där har det dock blivit betydligt bättre senaste 10-15 åren. Kallar mig varken queer eller feminist men om någon tycker jag verkar vara queerfeminist invänder jag inte. Att Sverige kanske är bäst när det gäller jämställdhet betyder egentligen minst dåligt.

2. HBTQ-rörelsen och kvinnorörelsen motverkar patriarkala heteronormativa värderingar.

Vi vill varje man, kvinna eller transperson ska få samma möjligheter i samhället. Sedan blir det ibland konflikter om metoder. Men kampen för rättigheter för den grupp som idag kallas HBTQ-personer har gynnat även cis-kvinnor och vice versa.

Ibland kanske det borde behövas mer dialog om det där även om folk inte är ense i detalj.


Uppdatering 1.

Jag har själv kritiserat RFSL ofta.

Men att anklaga folk generellt där för att idag vara ointresserade av jämställdhet är absurt. Jag vet givetvis att Sveriges kvinnolobby inte gör det explicit.

 

Uppdatering 2.
 

Tyskland har varit ett undantag. 

Korrelationen gayvänlighet och jämställdhet har generellt varit tydlig. Men det finns ett tydligt undantag. I Västtyskland, senare Tyskland, har konservativa värderingar ofta gällt om kön. Trots det har befolkningen från 1980-talet och framåt generellt varit ovanligt tolerant när det gäller samkönade relationer Det handlar om den vanliga attityden i Tyskland att vad folk gör i sitt hem är deras privatsak. 

söndag 5 augusti 2018

RFSL:s "valrapport" är bra förutom en del.


RFSL publicerade i fredags en "valrapport" om svenska partiers åsikter. Jag har fakta-granskat den. Generellt är det en väl genomarbetad rapport. Att det kommenteras att en kd-ledamot avvikit från partilinjen om homoadoptioner trots att det i riksdagsprotokollet anges att han förklarat att han röstat fel av misstag är en obetydlig detalj.

Ska man göra en rättvisande bedömning av hur partier röstat måste man ta hänsyn till deras egna mot-förslag. Det görs också i rapporten. Dock med ett undantag. Från sid 14
.... I Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU10 behandlas regeringens proposition 2015/16:135 - Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Ändringarna i diskrimineringslagen innebar att arbetet med aktiva åtgärder inom arbetslivet och utbildningsområdet ska omfatta alla diskrimineringsgrunder, inklusive sexuell läggning och könsidentitet, och att en förklaring i lagen av uttrycket aktiva åtgärder införs. Arbetsmarknadsutskottet tillstyrkte förslagen i regeringens proposition. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2017. Den 21 juni 2016 fattade riksdagen beslut om betänkandet. Omröstningen utföll enligt nedan: 162 JA till utskottet. 112 NEJ till förmån för reservation från M, C och KD. 41 avstod. 34 frånvarande. S, MP, V och L röstade JA. M, C och KD röstade NEJ. SD, samt 1 ledamot från V, avstod. Wiwi-Anne Johansson (V) avvek från partilinjen genom att avstå.... 
Enighet bland riksdagspartierna om att aktiva åtgärder ska gälla alla sju diskrimineringsgrunder.

Det verkar som att fyra oppositionspartier var negativa till att aktiva åtgärder ska gälla för alla diskrimineringsgrunderna i lagen. Men Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommenterar tvärtom i i reservation 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande.
.... Vi välkomnar att aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskriminerings­grunder för arbetsgivare och utbildningsanordnare. Däremot delar vi inte utskottets bedömning vad gäller det föreslagna kravet på årlig skriftlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder och den administrativa börda och de kostnader denna kan antas medföra för berörda aktörer....
Enda HBTQ-reformen sd röstat för.

I reservation 2 kommenterar Sverigedemokraterna inte just delen att kravet på aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder i lagen. Men då måste man förstå hur riksdagen fungerar. Principen "den som tiger samtycker" gäller. Det är därför oppositionspartierna är så noga med att granska varje detalj i dokument från regeringen. Och därför har Qx formellt fel när när de hävdar följande i en artikel som publicerades igår om sd.
.... Till exempel har de inte röstat för en enda hbtq-reform i riksdagen.... 
Just att aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder är enda undantaget sedan partiet blev riksdagsparti 2010. Inte för att sd argumenterade för reformen utan bara för att de höll tyst om den delen. Sd:s HBTQ-politik är bedrövlig men rätt ska vara rätt.

RFSL-rapporten har formellt inte fel i den här delen, den berättar dock inte hela sanningen.

lördag 4 augusti 2018

Därför fattar inte Richard Jomshof (sd) varför det är stötande att kalla vissa transpersoner för "freakshow".


Jag har gjort bekännelsen förr. Jag gillar ibland sd:s partisekreterare Richard Jomshof. Tycker definitivt inte att han är sexig. Håller oftast inte med honom politiskt, men det finns något "alternativt" där som verkligen saknas både hos Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson. Och då ska vi inte ens nämna Björn Söder.

Hos en tidigare gemensam fb-vän kallade jag honom Sveriges egen synth-pop-fascist. Men förklarade att rättvisare vore synth-pop-nationalist, det är dock inte lika klatschigt. Till min förvåning fick jag en like av honom vilket tyder på att han i alla fall har viss självdistans. När Expressen idag avslöjar att han kallat vissa i transgruppen för "freakshow" är det givetvis stötande. För att uttrycka det milt.

Konservativa nationalister avskyr det ambivalenta.

Han ogillar säkert inte folk som är entydigt transsexuella. Men konservativa nationalister avskyr ofta osäkerheten, det ambivalenta. Det är därför Jimmie Åkesson kritiserar det "vänsterliberala etablissemanget". Det gäller inte bara etnicitet utan även könsidentitet. För en nationalist är det lättare att tolerera, om än inte ibland respektera, någon som vill "göra ett könsbyte" eller är homo. Men de som inte enkelt kan kategoriseras? Folk som är bisexuella. Queerpersoner. Transvestiter.

Folk ska helt enkelt bestämma sig.

Annars hotar det samhällsordningen. Då blir det så att en partisekreterare i det parti som kanske blir störst, kanske näst störst, i höst inte fattar hur stötande det är att kalla delar av trans-gruppen för en "freak-show".

Sd-riksdagsledamoten David Långs kommentarer är så obegåvade att jag inte ens vill bemöta dem.

fredag 3 augusti 2018

Moderaterna lär fira att l och inte v blev "bästa riksdagspartiet inom HBTQ-omröstningar."RFSL har presenterat en rapport om att kandidater för Feministiskt initiativ oftast håller med dem sakpolitiskt. Liberalerna är det parti som enligt RFSL:s värderingar ofta röstat rätt senaste 4 åren. Förra mandatperioden var det Miljöpartiet. Eftersom jag följt HBTQ-engagemanget i riksdagen kan jag hålla med om att det är hyfsat rättvist både för l och mp.

Ett regeringsparti röstar i princip alltid emot varje HBTQ-vänligt förslag som inte kommer från regeringen. Oppositionspartier har alltid en fördel att rösta friare där. "Tävlingen" handlade i praktiken om l eller v.  

Ett borgerligt parti "vann." 

Ulf Kristersson (m) vill bli statsminister i höst. Han betraktar sin roll som att få förtroende om ekonomi, jobb, rättsväsende etc. Om Liberalerna "vinner" när det gäller skolpolitiken eller HBTQ-politiken kan han bjuda på det. Eller Centerpartiet i miljöpolitiken, Kristdemokraterna i vårdpolitiken etc. Till sist vet han att han måste hålla ihop borgerliga partier emot högerpopulister. Han vet precis hur det skulle vara att sitta och tjafsa med Jimmie Åkesson (sd) precis om varje detalj på förhand inför varje EU-nämndsmöte om att "utlänningar ska inte bestämma om våra regler". 

Påverkar sällan opinionen direkt men får en del partiengagerade mer motiverade.

Den här typen av nomineringar förändrar inte så mycket direkt när det gäller vad folk ska rösta på. Effekten är däremot att partiengagerade blir mer motiverade. Det blir en "boost" i ett parti. Att Feministiskt parti lär få svårt att hamna i riksdagen är ingen hemlighet. Men det här var just vad de behövde för att få sina politiker att engagera sig igen. Sedan kan man tycka vad man vill om deras politik.

torsdag 2 augusti 2018

S-mp-ministrar sprider fake-news om kd i Qx-artikel.Fram till valet kommer politiker från diverse partier sprida budskap om sin HBTQ-vänlighet och hur dåliga andra partier är. Vilken tur att ni kan få faktakoll av mig. Jag är nog den person i Sverige som har mest detaljkoll efter att gjort många HBTQ-rapporter just om vad partierna tycker. Det är lätt att sprida fake-news eftersom de flesta inte har detaljkoll inom ett område. Och jag klandrar inte folk för det, man kan inte vara expert när det gäller allt. Själv har jag inte detaljkoll på partiernas skattepolitik.

HBTQ-minister Alice Bah Kuhnke (mp) och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) har en debattartikel där de vänder sig till m, l och c om en bättre politik för unga transpersoner.

Rött ljus om könstillhörighetslagen.
.... I Sverige infördes 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners situation. Lagstiftningen avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle kunna genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling, och till slut få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen. Lagen har legat fast med ett viktigt undantag – steriliseringskravet är borttaget. Detta krav var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp som regeringen tar avstånd ifrån. Sedan den 1 maj kan de transpersoner som drabbats av detta krav att ansöka om ersättning från staten. Det gör inte de fruktansvärda ingreppen ogjorda, men regeringen vill slå fast att det var fel att kräva sterilisering....
Det var inte bara sterilitetskravet som togs bort av förra borgerliga regeringen utan även kraven att vara svensk medborgare och ogift för att få byta juridiskt kön. Det är förvånande att två ansvariga svenska ministrar tydligen inte verkar känna till det. Man kan förvisso tycka att det är detaljer men ministrar som gör debattartiklar bör hålla sig till fakta.

Grönt ljus om skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella.

Sant däremot är att s-mp-regeringen beslutat ge möjlighet till skadestånd för de berörda, bara sd röstade emot det i riksdagen. Sverige är det första landet i världen som gett sådan ekonomisk kompensation. Sant är också att en röd-grön regering ökar möjligheten för en radikal reform inom närmaste åren för unga transpersoner jämfört med en borgerlig regering där processen  lär bli långsammare.

Rött ljus och grönt ljus om kd och sd..
.... Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna motsätter sig alla reformer för hbtq-personers frihet....
Här buntas sd och kd försåtligt ihop och många HBTQ-personer tror säkert intuitivt att det stämmer eftersom båda partierna har en bedrövlig historia inom området. När det gäller sd är det i allt väsentligt sant att de är emot nya HBTQ-reformer. Partiet är förvisso otydligt i vissa delar men det får grönt ljus.

Kd är för vissa nya HBTQ-reformer.

Kristdemokraterna har i år dock röstat för möjlighet till skadestånd till tvångssteriliserade, röstat för att transpersoner ska få samma skydd gentemot hets, hatbrott och diskriminering som homosexuella och bisexuella redan har. Kd är positiva till nya reformer inom EU för HBTQ-personer. Partiet är förvisso enda partiet i Alliansen som inte tagit ställning för att åldersgränsen för juridiska könsbyten ska sänkas men deras besked är "möjligen". Det förtjänar de förvisso kritik för men de har inte likt sd entydigt avfärdat en sänkning av åldersgränsen.

Tyvärr har kd ännu också sunkiga värderingar när det gäller bl.a. samkönade äktenskap, inseminationer för lesbiska kvinnor etc. men att hävda att de är emot alla nya HBTQ-reformer är helt enkelt inte sant.