onsdag 13 februari 2019

HBTQ-rättigheter med i s-mp-regeringens utrikesdeklaration.
Socialdemokratiska utrikesministern Margot Wallström har idag presenterat regeringens nya utrikesdeklaration.

.... Vi protesterar när yttrandefriheten begränsas, när journalister tystas och när försvarare av mänskliga rättigheter och hbtq-personer förföljs....

Jag har granskat regeringarnas utrikesdeklarationer sedan 1997.
Kommentarer om homosexuella = homorättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning = homo- och bi-rättigheter.
Kommentarer om sexuell läggning och könsidentitet = HBT-rättigheter.

Homorättigheter har varit med i varje utrikesdeklaration sedan 2012.

2000 S-regering homorättigheter
2004 S-regering homorättigheter.
2008 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2012 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2013 Borgerlig regering homo- och birättigheter
2014 Borgerlig regering HBT-rättigheter
2015 S-mp-regering homo- och birättigheter
2016-2019  S-mp-regering HBT-rättigheter

Det är positivt att homo- och birättigheter varit med i varje svensk utrikesdeklaration sedan 2012 och oftast även transrättigheter. Oavsett om Sverige haft borgerliga eller röd-gröna regeringar senaste 10 åren har vårt land varit bland de främsta internationellt inom området. Det har verkligen inte alltid varit populärt. Men bra kan bli bättre.


Uppdatering 1.

Utrikesdeklarationer är speciella.

Visst bråkar svenska riksdagsledamöter om NATO, Israel etc. Men ofta finns det en bred enighet i utrikespolitiken. Budskapet riktas delvis till att ambassörer från andra länder finns på plats. De får det översatt till sitt språk av tolkar om de inte kan svenska. Att HBTQ (LGBT-rights) omnämns är givetvis bara en symbol men en viktig sådan.

Jag ogillar resonemanget om att Sverige är en moralisk stormakt. Men vårt land har en viss betydelse. USA och Sverige är några av få länder som regelbundet gör rapporter om mänskliga rättigheter i olika länder. Ambassadörerna är intresserade av Sveriges utrikesdeklarationer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar